Svátek má: Stanislava

Komentáře

Stránky: Předchozí 2 3 4 5 6 Další

Nejvyspělejší a prozíraví?

Nejvyspělejší a prozíraví?

Zdeněk Ertl 

24. března 2020
Už od dob Darwina známe jeden nezpochybnitelný evoluční imperativ – adaptuj se, nebo zemři!

Spolky před propastí

Spolky před propastí

Zdeněk Ertl 

2. září 2019
Dřívější zákon o sdružování občanů (zákon č. 83/1990 Sb.) toho neupravoval zrovna moc, můžeme dokonce říci, že v porovnání s dnešní úpravou (v platném občanském zákoníku, tj. v zákoně č. 89/2012 Sb. v platném znění) neupravoval skoro nic. Problém...

Jak řešit zánik spolků, které ukončily svoji činnost

Jak řešit zánik spolků, které ukončily svoji činnost

Zdeněk Ertl 

5. srpna 2019
V současnosti je ve spolkovém rejstříku zapsáno velké množství neaktivních subjektů. Tento stav pak působí nepřehlednost, neaktuálnost a zahlcenost registru, čímž je snížena jeho využitelnost.

Většina spolků nemá v pořádku zápisy ve spolkovém rejstříku

Většina spolků nemá v pořádku zápisy ve spolkovém rejstříku

Zdeněk Ertl 

16. července 2019
Problematika evidence právnických osob soukromého práva byla sjednocena s účinností od 1. 1. 2014 do zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Problém pojmu svaz v občanském zákoníku

Problém pojmu svaz v občanském zákoníku

Zdeněk Ertl 

8. července 2019
Nový občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., nabyl účinnosti 1. ledna 2014, přesto některá ustanovení nejsou vnímána se všemi možnými důsledky a vnímání pojmů je spíš zvykové.

Kdo necvičil, nemá nárok na důchod

Kdo necvičil, nemá nárok na důchod

Zdeněk Ertl 

6. března 2019
Zdá-li se vám nadpis absurdní či nesmyslný, nejste daleko od pravdy, ale přesto se pojďme pod jeho povrch na chvilku podívat.

Demokracie ve spolkovém sdružování

Demokracie ve spolkovém sdružování

Zdeněk Ertl 

11. února 2019
Výkon svobodného práva spolčovacího a shromažďovacího byl pro české země v souvislosti s událostmi roku 1848 povolen v podobě císařského patentu č. 171/1849 ř. z. (říšského zákoníku), podle něhož spolky mohly vznikat bez úředního povolení, podléhaly však dohledu policejních orgánů.

Svoboda spolčovacího práva

Svoboda spolčovacího práva

Zdeněk Ertl 

31. ledna 2019
Občanská společnost je termín pocházející ve své anglické podobě (tj. civil society) již z 18. století, zatímco v podobě českého ekvivalentu občanská společnost se vyprofiloval nejspíše až v 80. letech minulého století v souvislosti s odporem proti tehdejším evropským totalitním...

Staročeská štědrovečerní tabule

Staročeská štědrovečerní tabule

Zdeněk Ertl 

24. prosince 2018
Štědrý večer a vánoce vzbuzují slavnostní náladu, přinášejí veselé hody vánoční s koledou, ale zároveň jsou odedávna zastřené tajemnou rouškou.

Pozor na zápisy do Rejstříku sportovních organizací

Pozor na zápisy do Rejstříku sportovních organizací

Zdeněk Ertl 

4. září 2018
Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení, který Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy spustilo 1. 7. 2018, se rychle začíná zaplňovat.

Opravdu nelze ve sportu přeposílat dotace?

Opravdu nelze ve sportu přeposílat dotace?

Zdeněk Ertl 

3. srpna 2018
Již více jak rok se řeší v souvislosti s dotacemi na podporu sportu, poskytovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, zda příjemce dotace může přidělenou dotaci použít na podporu členských subjektů a pobočných spolků.

Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení

Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení

Zdeněk Ertl 

24. července 2018
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy spustilo 1. 7. 2018 v souladu se zákonem o podpoře sportu č. 115/2001 Sb. Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení.

Spolky, pobočné spolky, svazy – pojmy pro mnohé ještě dnes neznámé

Spolky, pobočné spolky, svazy – pojmy pro mnohé ještě dnes neznámé

Zdeněk Ertl 

2. července 2018
Současný občanský zákoník je účinný již čtyři a půl roku, přesto některé pojmy a zejména jejich význam nejsou ještě správně vnímány.

Když si někdo nevidí ani na špičku nosu,

Když si někdo nevidí ani na špičku nosu,

Zdeněk Ertl 

15. června 2018
aneb když pravá ruka neví, co dělá levá!

Jak rozděluje MŠMT prostředky na podporu sportu?

Jak rozděluje MŠMT prostředky na podporu sportu?

Zdeněk Ertl 

1. června 2018
Žadatel (sportovní spolek) napíše žádost o přidělení dotací, ve které podrobně popíše plánované projekty a zdůvodní, kolik prostředků a na jaké činnosti potřebuje.

Potřebuje stát odolné a připravené občany?

Potřebuje stát odolné a připravené občany?

Zdeněk Ertl 

23. května 2018
Mohli bychom se oprávněně domnívat, že na tuto otázku existuje jen jedna správná, tedy kladná odpověď.

Umíme se poučit z kolapsů?

Umíme se poučit z kolapsů?

Zdeněk Ertl 

9. února 2018
Je nepochybné, že máme štěstí. Ano, my, obyvatelé České republiky máme štěstí, že žijeme v geografické oblasti, která patří k těm nejvíce bezpečným na světě.

Kdo a jak zajistí naši bezpečnost?

Kdo a jak zajistí naši bezpečnost?

Zdeněk Ertl 

23. prosince 2017
Bezpečnost, brannost, schopnost překonávat různé krizové situace – to byla témata velké řady, možná že i většiny, mých komentářů a zamyšlení.

Název spolku a porušování zákona

Název spolku a porušování zákona

Zdeněk Ertl 

18. prosince 2017
Každou právnickou osobu, tedy i spolek, od všech ostatních odlišuje její název.

Sport - s Evropskou unií na věčné časy a kdykoli jinak

Sport - s Evropskou unií na věčné časy a kdykoli jinak

Zdeněk Ertl 

20. září 2017
Ne, není to tisková chyba, přesně o tom budou mé dnešní řádky.
Stránky: Předchozí 2 3 4 5 6 Další

Souhlasíte s tím, že Česká republika podepsala obrannou smlouvu s USA?

Ano
transparent.gif transparent.gif
13%
Ne
transparent.gif transparent.gif
33%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
54%