Svátek má: Barbora

Komentáře

Banánová republika

Tak především pojem „banánová republika“ se používá zejména jako ponižující označení pro nesvéprávný, nestabilní a zbídačený stát.

Nejenže není samostatný navenek, ale je také nesamostatný při řešení vnitřních problémů. Je vydíratelný vzhledem ke značné závislosti na jiných státech v rozhodujících oblastech, které ovlivňují život společnosti. Pochopitelně, že v takovém státu může dost často docházet ke změnám ve vládě a to v některých případech buď za pomoci volebních podvodů, nebo také pomocí puče, tj. násilím.

V době, kdy probíhá ozbrojený konflikt nedaleko od naší státní hranice, by naše společnost měla být sjednocena a připravena nejen pomáhat uprchlíkům, ale i na možné další bezprostřední ohrožení naší republiky. Nezastupitelnou roli v tomto procesu hraje důvěra mezi občany a politiky. To není a nikdy nebyl proces jednorázový. Důvěra se buduje dlouhodobě.

Vzpomeňme na prvopočátky kovidové pandemie. Ženy a dívky dobrovolně usedly k šicím strojům, šily roušky z vlastního materiálu, prováděly jejich distribuci a vše potřebné. Muži si také našli své místo a zapojili se do práce v přepravě materiálu, v nemocnicích, ve výstavbě a přípravě polních nemocnic atd. Avšak po první euforii přišlo částečné vystřízlivění poté, co občané zjistili, že je na ně vyvíjen nátlak k povinně nepovinnému očkování, postupně poznávali, že se jedná především o velký byznys a péče o zdraví je až druhořadá. Začala se uplatňovat různá omezení, permanentní propaganda strašila lidi, vláda mnohdy přijímala diskriminační opatření a uměle stavěla jednu skupinu občanů proti druhé. Neočkovaní lidé byli diskriminováni (zákaz návštěv restaurací, bazénu, neproplácelo se jim testování atd.). Prostě, stali se občany druhé kategorie. Politická scéna sehrála negativní roli v tom, že vláda nenašla společnou řeč a úsilí nejen s opozicí, ale ani uvnitř vládní koalice. Navíc, řada z těch politiků, kteří horovali pro „utahování šroubů“, porušovali svá vlastní nařízení. Dokonce byl veřejně projeven politický a lidský hyenismus, když předseda Senátu M. Vystrčil organizoval odstavení prezidenta M. Zemana z funkce, když ten byl hospitalizován v nemocnici.

Do tohoto procesu manipulace s občany vstoupila masivní propaganda. Jednostranná, intenzivní. Kdo měl jiný názor, byl ostouzen, zesměšňován. Ve společnosti začal převládat strach a lhostejnost (nemám na mysli zdravotnický personál a další, kteří se zapojili do praktické pomoci tam, kde to bylo potřebné).

Pod rouškou vystrašení našich občanů kovidovou pandemií a přijímanými opatřeními, místo smysl plnému budování našich ozbrojených sil, zazněl v roce 2020 na kongresu parlamentní politické strany ODS od A. Vondry požadavek na vybudování vojenských základen pro umístění cizích vojsk na našem území. Jen mu k tomu zatím chyběl dopis 99 pragováků tak, jako tomu bylo v roce 1968.

Před volbami do Poslanecké sněmovny byl nenápadně Ústavním soudem pozměněn volební zákon. JUDr. Rychetský, který se podílel na formulaci tohoto původního volebního zákona, prozřel a zjistil, že tento zákon již plně nevyhovuje a je nezbytné ho upravit. Máme novou vládu. S novou vládou přišel nový elán do práce. Bylo nutné, v době kdy kovidová krize odeznívala, přijmout pod tlakem času nový pandemický zákon. Řada právníků zpochybňovala jeho význam a soulad se zákony a Ústavou.Vyostřovala se situace na Ukrajině. Opět masírování občanů jedině správnou interpretací situace. Osm let neplodných diskusí o plnění Minských dohod nikoho nezajímalo. Osm let nechuti politiků (nejen těch našich, ale zejména politiků vyspělých západních zemí) řešit neustále se zhoršující situaci na Ukrajině bylo zapomenuto. Vinen je Putin a Rusko. Mrtví a zmrzačení lidé na Donbasu a v Luhansku se nepočítají. Nacisty z vojenských útvarů typu Azov nikdo neviděl, nikdo o nich neslyšel.

Opět masivní masáž našich občanů, ideologická jednostranná propaganda jediného správného názoru na vznikající situaci. Kovidová pandemie odeznívá, je nutné najít novou „hůl“ na občany. Ty pochybovače o jednom jediném viníkovi ukrajinské krize je nutné opět zostudit. Jsou to přece přisluhovači Putina. Ten, kdo má jiný názor než je ten oficíální, je rusofil, nepřítel. Narušuje naší jednotu a sounáležitost se spojenci v NATO a EU. Je nutné být papežštější, než sám papež. Je nutné opět zahnat občany do své „ulity“. Je nutné přitvrdit.

Je nutné vyloučit pochybovače o jednom jediném správném názoru na okraj společnosti, vystrašit občany kriminalizací za samostatné uvažování. Kdo není s námi, je proti nám. Jak jednoduché. Stačí povýšit cenzuru na státní politiku. Stačí nedopustit šíření nepohodlných názorů tím, že nezákonně budou mazány webové stránky a rušeny servery kde jsou zveřejňovány jiné, než jedině pravdivé zprávy a názory. Místo argumentace, zákaz a likvidace. Zastrašit lidi. Zákaz samostatného myšlení.

Někomu se to nelíbí? Od toho tady máme naší justici. Ta vám to, holenkové, vysvětlí. A vysvětluje. Nejprve se ozval JUDr. Rychetský, předseda Ústavního soudu, který má být apolitický, nestranný, objektivní. Jemu je vše jasné. Přidá se nejvyšší státní zástupce JUDr. Stříž. Ten přidá paragrafy a výši trestů. Navíc na občany apeluje: „Nejvyšší státní zastupitelství apeluje na všechny osoby, aby se v této tíživé době neuchylovaly k veřejným projevům, které by překračovaly stanovená ústavní a zákonná omezení,"  

No a dnes se k tomu všemu přidalo i pár revolucionářů. Pithart, Šabatová, J. Ruml, Kalvoda, Horáček, Kocáb a další, kteří obviňují prezidenta M. Zemana z toho, že se stal spoluviníkem ruské agrese na Ukrajině. Signatáři tohoto prohlášení uvádějí, že: „Výkon úřadu prezidenta republiky jste od začátku založil na popírání základní ústavní charakteristiky českého státu jako státu demokratického a právního, respektujícího universální koncept lidských práv,"

Jen tak mimochodem, proč se tito „revolucionáři“ doposud nezasadili o to, aby byla naplněna Ústava ČR v tom, že „… lid je zdrojem veškeré státní moci… „.?- Vždyť dosud nemáme, jako občané, možnost uplatňovat svoji moc pomocí ústavního zákona o všeobecném referendu. To se naši politici tolik bojí toho, že lid by mohl uplatňovat svoji moc i reálně a ne jen formou vhození volebního lístku do volební urny?

Kdyby někdo náhodou nevěděl, že žije v demokratické republice, kde se ctí Ústava a lidská práva, mohl by si třeba pomyslet, že zabloudil do nějaké banánové republiky, ve které se připravuje nějaký vnitrostátní puč.

Ladislav Petráš

Zrušili byste koncesionářské poplatky?

Ano
transparent.gif transparent.gif
70%
Ne
transparent.gif transparent.gif
15%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
15%