Svátek má: Leona

Komentáře

Boj proti dezinformacím o Covidu-19, ale poněkud jinak.

Experti varují, že dezinformace o covidu-19 se mezi Čechy šíří stále více.

Samotná Evropská unie ústy české eurokomisařky Věry Jourové už v červnu důrazně varovala, že s nimi členské státy musejí bojovat, jinak to ohrozí lidské životy. EU ve svém prohlášení nezvykle otevřeně ukázala na Rusko a Čínu jako záměrné podněcovatele a šiřitele lží o koronaviru. To je úvodní sloupek k pojednání o boji proti dezinfromacím, jak byl uveden na portálu Aktuálně.cz, které se prý v České republice velmi rozmáhají.
   
Pozoruhodné na tomto konstatování je, že o dezinformacích se mluví bez konkrétních případů, tedy o jaké dezinformace se jedná, čeho se týkají, resp. jaká je protiváha, tzn. jaká je skutečnost a pravda o covidu-19! Např. paní Jourová tvrdí, že dezinnformace  mohou ohrozit lidské životy, ale už neřekla jakým způsobem mohou být ohroženy. EU,  aniž by cokoli doložila fakty pokrytecky osočuje Rusko a Čínu ze záměrného podněcování a šiření lží o koronaviru. O jaké konkrétní lži nebo podněcování jde, však EU již neuvedla.  Lze se tedy oprávněněn domnívat, že EU vědomě osočuje jak Rusko, tak Čínu, čímž proklamovanou dezinformaci o covidu sama vědomě vyhrocuje, jen aby dodala potřebnou vážnost jiné verzi nebo názorům na existenci, průběh, šíření a léčení covidu -19, které zaujímá EU a další představitelé západních států.   
    
Svým naprosto neseriozním jednáním chce zřejmě EU dokázat, že jedině správný názor na problematiku Covidu-19 má ona a představitelé západních farmaceutických firem, které potřebují prosadit své výrobky, tj. vakcíny na světový trh. Jinými slovy, EU otevřeně lobuje za tyto firmy a proto se nefér způsobem snaží dehonestovat Rusko a Čínu nepodloženými, či lépe řečeno nekonkretizovanými pomluvami o jejich údajném podněcování a šíření lží o Covidu-19.
    
Z obecného pohledu je nejen snadné, ale také krajně neseriózní o někom prohlašovat, že šíří dezinformace. Problém však je když takové tvrzení není doloženo žádnými důkazy, které mají požadovaný charakter dezinformace, protože jinak může dojít k odsouzení hodným pomluvám a také k hrubému osočování napadených stran. Má-li EU a paní Jourová k dispozici dostatečné argumenty a důkazy o tom, že Rusko a Čína záměrně k něčemu někoho podněcuje, notabene šíří lži o Covidu-19, co nás může ohhrozit na životech, pak by je měli také oficiálně předložit veřejnosti. Z toho, že tak EU ani paní Jourová neučinili lze usuzovat, že potřebné fakta nebo důkazy k dispozici nemají a ani nejjsou. Ostatně, nění se čemu divit, tento postup EU je hodně podobný známému přísloví, že zloděj křičí chyťte zloděje!
     
V této souvislosti nebude od věci se o nebezpečné  „dezinfomovanosti“, před kterou nás údajně experti (nepochybně z EU) varují, říct několik slov.

Předně neznáme, jakými dezinformacemi o Covidu-19 nás ohrožuje Rusko a Čína, ale nejspíš půjde o „dezinformace“, že koronavirus nemá biologický původ, že s největší pravděpodobností byl vyvinut v USA a to již před mnoha lety apod. Další „dezinformace“ pak může být, že byl mezi světovou veřejnost distribuován s jistým nehumánními záměry které, protože však nejsou nikde nijak specifikovány, není vhodné zde zmiňovat, aby zbytečně nedocházelo ke skutečné  dezinfomovanosti. Těch domnělých záměrných, podněcovaných lží a vědomých dezinformací, jak se o nich velmi vážně zmiňuje EU může být celá řada. Může ale není, neboť konkrétně nebyk zmíněn ani jeden.
    
Nicméně, za dezinformaci podle paní Jourové lze také považovat jakýkoliv jiný názor na existenci Covidu-19, než jaké oficiálně uznává slavná EU, další zainteresované, blíže nejmenované západní subjekty. Otázka tedy je, zda lze z hlediska demokratického principu považovat jiný názor za dezinfomaci. V takovém případě existuje neskutečný precedens, resp paradoxní situace, neboť je dostatek důkazů o tom, že řada amerických expertů, vědců, lékařů a jiných vzdělaných odborníků a kapacit se k problematice koronavirusu, resp. Covidu-19, jeho šíření, prevenci, případně léčbě vyjadřují značně diametrálně odlišně, než je oficiální stanovisko EU a z jistých důvodů také řada loajálních představitelů vládních kruhů zemí EU. Lze rovněž považovat za dezinfomaci, když takové názory zaujímají sami američtí experti a další kapacity?
    


K názorům těchto lidí lze jen říct tolik, že jsou to natolik přesvědčivé a relevantní, že jakákoliv pochybnost o verzích, které zastává EU a zmínění představitelé vlád zemí EU (až na výjimky) se rovná smyšleným báchorkám a jinými nereálným představám a skutečnostem. Mají-li představitelé EU včetně paní Jourové v sobě ještě kousek serioznosti, čestnosti a sluušnosti, pak by měli otevřeně a prokazatelně říct, v čem vidí onu podstatu dezifomovanosti, zvláště ze strany Ruska a Číny, aby si tak veřejnost mohla učinit reálnou představu o pravdě či nepravdě, co je a není Covidu-19 a zda je možné jej léčit a jak.
     
Ve světě je řada farmaceutických firem a vědeckých pracovišť, které se zabývají vývojem, potažmo výrobou léku na Covid-19 a tím jsou očkovací látky, tzv. vakcíny. Informace, která zde bude dále sdělena, jistě nepotěší ani EU, ani paní Jourovou, neboť nepochybně bude považována za nehorázně dezinformační, protože její charakter je natolik výbušný, že se naprosto  vymyká reálnám možnostem, které simEU a paní Jourová mohou jako  jako reálné vůbec připustit. Tato informace je převzata z amerického videa, které patří SWC, tedy Stop World Control.com. Renomovaní lékaři a odborníci z oblasti virologické medicíny se ve videu vyjadřují nejen k výzkumu vakcíny, ale především k jejím vlastnostem, které jsou, jak deklarují ve videu, značně antihumánní, přesnějí řečeno, přímo zdraví člověka škodlivé.  
    
Škodlivé, nebo v lepším případě nebezpečné v tom smyslu, že jak je asi veřejnosti z našich mediálních prostředků známo, tak jistá firma Moderna prý již vyvinula vakcínu, která je, na rozdíl od jiných firem zabývající se vývojem  vakcín (včetně ruských), údajně se 100%ní účinností, dokonce bez vedlejších následků. Bylo by to jistě chvályhodné, kdyby.... kdyby se tato firma nikdy před tím podobnou činností nezabývala, což její výsledky, tj. Vakcíny, může, resp. musí značně znevěrohodnotit. Podle vyjadření řady expertů z oboru vakcinace výzkum a proces schvalování takového léku trvá minimálně dva a půl  roku, firma Moderna to kupodivu zvládla (bez předchozích zkušeností) za necelý rok! Málo tomu, že vakcíny podle vyjádření expertů ve videu, jsou vyvinuté za neskutečně krátkou, resp. za zkrácenou dobu (z popudu pana Billa Gatese, který výzkum a výrobu zainvestoval), jsou také pro potřeby léčení Covidu málo účinné, protože údajně obsahují silné psychogenetické materiály, podobné pesticidům, používaných pro zušlchťování zeleniny nebo ovoce, které prý mají působit na genetiku člověka. V svém důsledku to bude znamenat, že lidé po předpokládaném povinném očkování touto vakcínou budou poškozováni na mentální, psychické a genetické úrovni, mohou či budou se rodit různě tělesně a duševně poškozené děti, dospělí lidé budou mentálně a psychicky nevyronaní, budou podléjat různým emocím a mnoha dalším podobným následkům.
   
Tyto negativní vlastnosti jsou údajně  vyvinuty na základě požadavku pana Billa Gatese a jjeho nadace, který jak výše uvedeno, celý výzkum a výrobu zainvestoval neboť očekává, že povinné očkování vakcínou mu přinese miliardové zisky. Těmto informacím, převzatým z amerického videa nelze nevěřit, neboť není důvod se domnívat, že informace o těchto skutečnostech byly smyšlené za účelem nějak poškodit samotného B. Gatese a jeho nadaci a tím méně je lze považovat za dezinformační.
    
Nicméně znovu se nabízí otázka, zda takto pojaté informace tzv. přímo od pramene, tedy z amerických zdrojů lze, podle předpojatého názoru EU a paní Jourové, považovat za dezinformaci, za blamáž, nebo dokonce přímo lež. Paní Jourová spolu s EU by se měla s těmito skutečnostmi seznámit a udělat si inventuru v názorech a posudcích, i když lze vážně pochybovat, že na základě těchto informací by sotva změnila názor a stanovisko na nebezpečné šíření dezinformací a lží o Coviodu-19všeho druhu, zvláště pak ze strany Ruska a Číny, které jsou pro EU (ale také pro USA) virtuálním nepřítelem a nebezpečím  číslo 1.  Závěrem nelze než konstatovat, že není názor jako názor, není infomace jako infomace a totéž platí, že není dezinformace jako dezinformace, neboť více jak často než o informaci či dezinformaci jde o obyčejnou blamáž, mystifikaci veřejnosti, nebo bo tak jak se lidově, říká jedna paní povídala. Naše BIS by o tom mohla dlouze vyprávět.

Jiří  Baťa


Je v pořádku, že na budově Národního muzea v Praze visí ukrajinská vlajka?

Ano
transparent.gif transparent.gif
40%
Ne
transparent.gif transparent.gif
60%