Svátek má: Robin

Komentáře

Budeme Ti sloužit, když se nám budeš klanět

Současná politická realita v naší zemi mi připadá jako babylonské zmatení jazyků. My sice rozumíme slovům, ale jejich význam chápe každý jinak.

Zavaleni informacemi ztrácíme orientaci a ti, kterým zůstal selský rozum, jím jako slepeckou holí hledají cestu. Tato věky tvořená zkušenost, poznání, intuice a moudrost je dnes stejně jako dříve potřebná pro naše přežití.

Dokud zdravý selský rozum máme, tak nepotřebujeme štáby „odborníků“, kteří se přes jim zvěstovanou pravdu snaží nás vést. Nepotřebujeme rozlišovat desítky pohlaví a přizpůsobovat se jedincům měnícím je jako chameleon barvy. Můžeme se rozhodnout protančit život s řadou partnerů bez závazků a odpovědnosti za jiné nebo můžeme založit rodinu, vychovat děti a stát se součástí světa našich vnoučat. MUSÍ TO ALE VŽDYCKY BÝT NAŠE VOLBA.

Ve vznikajícím novém světě se snaží čím dál větší a drzejší skupina samozvanců řídit naše životy, protože předstírá, že jen ona ví, kde je pravda a co je pro nás nejlepší. Nenechme si vnutit cizí představy o našem životě. Chtějí z nás mít masu idiotů bez kořenů, bez názorů a bez odvahy vzepřít se masové ideologii, která je mladší sestrou vědeckého komunismu, s niž jsme tvořili nový pokrokový a spravedlivý svět od roku 1948 do roku 1989 s neslavným výsledkem. Chraňme si svobodu volby, svobodu myšlení a svobodný normální svět. Spolehněme se na náš selský rozum, který nám nedovolí uvěřit všem těm obrazovkám kolem nás křičícím: BUDEME TI SLOUŽIT, KDYŽ SE NÁM BUDEŠ KLANĚT

Karel Petřík


Souhlasíte s tvrzením premiéra Fialy, že jsme ve válce?

Ano
transparent.gif transparent.gif
32%
Ne
transparent.gif transparent.gif
68%