Svátek má: Oldřich

Komentáře

Cíl - chudoba ducha a bída těl

Blahobytem umlčené Německo patrně touží zažít změnu. Zdá se, že většinu obyvatel posedla iracionální touha zakusit chudobu, asi proto, že ji nezažili.

Není to tak, že by se sami zřekli majetku a následovali Krista, ale jak je jejich zvykem, snaží se strhnout sebou celou Evropu. Ovládají EU, a tak se cíl všeobecné chudoby stal evropským programem. Tato revoluční proměna s cílem „zachránit naši planetu Zem,“ má být strhujícím příkladem pro zbytek světa.

Německo, tato kulturní zem, se znovu stává zdrojem fanatismu, který pod hesly o svobodě a demokracii usiluje o pravý opak. Jedině totalita umožní dosáhnout vytčené cíle a potlačit případný odpor. V iracionálním chování stáda sice nelze najít smysl, není však pochyb, že dnešní blouznění národů není náhodné. Nastolení světa řízeného nadlidmi vyvolené rasy se nepodařilo dosáhnout válkou a tak jsme dnes účastníky pokusu vložit řízení světa do rukou „z boží milosti“ vybrané skupiny. Záminka pro mobilizaci mas – ZÁCHRANA PLANETY, je dostatečně velká a důležitá, aby se při jejím plnění páchalo a omlouvalo cokoli. Kdo má takovou moc, aby dokázal zpochybnit iracionalitu chování záchranářů velebenou většinou médií Evropy a USA??? Lži tancují své vítězné tance a rozum zadupaný do země pokoutně odhaluje nahotu bojovníků – zachránců, varujíc před katastrofou.

V mé vlasti se hrobaři naší svobody klaní pomníkům těch, co nám svobodu vybojovali a nikomu to nepřijde divné. Kdyby ti, co nasazovali a pokládali své životy pro vlast, vystoupili z hrobů, sťali by mnohé ty pokrytecky skloněné hlavy. Naší nadějí, že vyklouzneme ze stahující se smyčky, je nedočkavost a bezohlednost evropských vůdkyň a vůdců. Jejich rozhodnutí začínají dopadat jak palice na hlavy všech, tedy i těch, co jsou ochotni poslouchat kohokoli, jen když nepřijdou o žvanec. Snad přichází čas, kdy se začne víc naslouchat té hrstce intelektuálů, která se snaží zachránit  co se dá. I jejich počet pod tlakem bruselské kazajky a naší vlády stoupá.

Karel Petřík  

Jsme jen líní potomci husitů - nebo zbabělci?

Jsme jen líní potomci husitů - nebo zbabělci?

Karel Petřík 

29. ledna 2024
Naše politická alternativa mi připomíná husity, kteří ač byli všichni pro kalich, rvali se a rozbíjeli si hlavy cepy pro hlouposti. Když ale přicházeli křižáci, zapomněli na sváry, postavili se vedle sebe – a byli neporazitelní!

Že s tím mírem zase provokuji ale…

Že s tím mírem zase provokuji ale…

Karel Petřík 

25. ledna 2024
Chci jen reagovat na slova ministryně Černochové, že ona chce samozřejmě také mír. A na to, že podle ní právě vojáci si přejí mír nejvíc.

Ministryně Černochová přikázala spálit zatím jen kalendáře

Ministryně Černochová přikázala spálit zatím jen kalendáře

Karel Petřík 

21. ledna 2024
Už si nikdo nemůže namlouvat, že naše armáda má někoho odradit od války.

Vzkaz budoucího neznámého vojína

Vzkaz budoucího neznámého vojína

Karel Petřík 

13. ledna 2024
Raději kočky na hrobě než ty, co jsou schopni okázalého truchlení nad lidmi zabitými jedním útočníkem, a současně se zamilovávají do budoucí války, kde oběti nebude mít kdo počítat a zem bude poseta neznámými vojíny.

Ten střapatý a bosý „podivín“ Dušek

Ten střapatý a bosý „podivín“ Dušek

Karel Petřík 

4. ledna 2024
Je mému srdci milý. Každého, kdo mu naslouchá, přinutí k přemýšlení. Tedy každého, kdo je toho schopen.

Vánoce – dny pokoje a míru.

Vánoce – dny pokoje a míru.

Karel Petřík 

23. prosince 2023
Chvíle, kdy naše duše rozkvetou láskou nejen k blízkým, Bohu a bližním, ale také k našim čtyřnohým kamarádům.

Kdo se podle vás stane příštím americkým prezidentem?