Svátek má: Stanislava

Komentáře

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

Dbáme na doporučení WHO k pohybu?

Veden dlouhodobým zájmem o význam a úlohu pohybových aktivit v životě současného člověka jsem si se zájmem pečlivě prostudoval doporučení WHO.

Světová zdravotnické organizace (WHO) ohledně fyzické aktivity lidí (WORLD HEALTH ORGANIZATION. Physical activity fact sheet. WHO | World Health Organization [online]. 2021, 12 October 2021 [cit. 2021-12-14]. Dostupné z: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HEP-HPR-RUN-2021.2).

WHO definuje fyzickou aktivitu jako jakýkoliv tělesný pohyb způsobený kosterním svalstvem, který vyžaduje vynaložení energie. Fyzickou aktivitou se rozumí veškerý pohyb včetně pohybu ve volném čase, pro dopravu z místa na místo nebo jako součást pracovní činnosti. Mírná i intenzivní fyzická aktivita zlepšuje zdraví. Mezi oblíbené způsoby, jak být aktivní, patří podle WHO chůze, jízda na kole, sportování, aktivní odpočinek a hra. Tyto činnosti lze provozovat na jakékoliv úrovni a pro zábavu každého.

V dokumentu se dále uvádí, že pravidelná fyzická aktivita pomáhá předcházet a zvládat nepřenosná chronická onemocnění jako jsou srdeční choroby, mrtvice, cukrovka, některé druhy rakoviny, nemoci pohybového ústrojí a další. Pomáhá také předcházet vysokému krevnímu tlaku, udržovat zdravou tělesnou hmotnost a může zlepšit duševní zdraví, kvalitu života a celkovou pohodu. Má výrazný dopad na zdravý růst a vývoj dětí a mladých lidí. Zlepšuje jejich kondici, myšlení, učení i rozhodovací schopnosti.

WHO diferencuje pokyny a doporučení podle různých věkových a dalších specifických skupin populace. Protože středem mého zájmu jsou především pohybové aktivity dětí a mladé generace, uvedu doporučení WHO právě pro tuto věkovou skupinu, tedy děti a dospívající ve věku 5 až 17 let. Tito mladí lidé by podle WHO měli:

  • praktikovat v průměru nejméně 60 minut denně mírné až intenzivní, převážně aerobní, fyzické aktivity,
  • zařazovat aerobní aktivity vysoké intenzity stejně jako takové aktivity, které posilují svaly a kosti, nejméně tři dny v týdnu,
  •  omezit množství času stráveného sezením, zejména množství rekreačního času u obrazovky.

V řadě průzkumů, které realizovalo Středisko analýz a empirických průzkumů SANEP byli rodiče dětí požádáni, aby mimo jiné odpověděli na otázku:

Kolik minut věnovalo Vaše dítě (Vaše děti) v průměru za den mírné fyzické aktivitě (procházka, domácí práce, lehká pohybová aktivita) za posledních 7 dní)?  Porovnání odpovědí na tuto otázku ze září 20021 a listopadu 2022 vypadá takto: 

Na první pohled je zřejmé, že doporučení WHO (praktikovat v průměru nejméně 60 minut denně mírné až intenzivní, převážně aerobní, fyzické aktivity) nesplňuje převážná většina našich dětí!

Zároveň vidíme, a ani se tomu nelze divit, že data získaná v tak krátkém období 15 měsíců se nijak výrazně neliší a že všechny odchylky bychom mohli zařadit do oblasti přípustné statistické odchylky průzkumů (± 1,5 %). Při podrobnějším čtení grafu, ale nemůžeme nevidět sice zatím mírný, ale přesto jednoznačný trend, totiž, že aktivit, které jsou pro zdravý rozvoj mladé generace pozitivně podstatné, ubývá, a naopak se zvyšuje procento těch dětí, které nesplňují ani minimální doporučení WHO!


V uvedeném dokumentu WHO je mimo jiné konstatováno, že 80 % světové populace dospívajících je nedostatečně fyzicky aktivních. Při pohledu na tento graf nám bohužel nezbývá než konstatovat, že pokud jde o mladou generaci v České republice, má WHO neradostné, ale relevantní údaje.

Jak a kde získáváme vztah k pohybovým aktivitám?

Pohybu v životě našich dětí rychle ubývá!

Z lékařského pohledu je prokázáno, že nedostatečná fyzická aktivita lidí s sebou nese nadměrný výskyt celého spektra nemocí a také předčasných úmrtí. Míra našeho aktivního pohybu se však neprojevuje jen na našem zdraví, bez velké nadsázky se dá říct, že ovlivňuje celý náš život, a to od počátku do konce.

Nevím, jak vás, ale mě tedy uvedená fakta klidným nenechávají! Myslím, že tato situace nemůže být lhostejná nejen odpovědným rodičům, ale ani státu, pro který by měl být zdravý rozvoj občanů jednou z priorit.

Poznámka: k doporučenému omezení volného času stráveného sezením u obrazovek se dostaneme příště…

 Zdeněk Ertl

 

 

 

Děti ztrácejí zájem o pohyb. Proč sportuje stále méně mladých lidí?

Děti ztrácejí zájem o pohyb. Proč sportuje stále méně mladých lidí?

Zdeněk Ertl 

26. května 2023
V dnešním moderním světě, kde technologie a pohodlí ovládají každodenní život, ztrácejí děti zájem o fyzickou aktivitu a ubývá sportujících mladých lidí.

Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Zdeněk Ertl 

10. května 2023
Jedním z charakteristických rysů současnosti je, řečeno sportovní terminologií, výrazná převaha špatných, negativních, smutných či katastrofických zpráv nad těmi dobrými, pozitivními, veselými či inspirujícími.

Nový fenomén esporty

Nový fenomén esporty

Zdeněk Ertl 

3. května 2023
Již téměř 14 miliard let se v celém vesmíru i na naší planetě všechno kolem nás neustále mění.

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Zdeněk Ertl 

24. dubna 2023
Sport byl, je a vždycky bude významným společenským fenoménem. Jeho vývoj nelze oddělit od vývoje člověka a lidského společenství.

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Zdeněk Ertl 

21. dubna 2023
V nedávné době jsem v našem mediálním prostoru zaznamenal diskuzi o kratomu (rozemleté listy rostliny Mitragyna speciosa) jehož užívání je ve velké části světa nelegální a zakázané (jihovýchodní Asie, Austrálie, Nový Zéland, Polsko…),

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Zdeněk Ertl 

18. dubna 2023
Nedávno jsme se s kamarádem Václavem v televizi dívali na zajímavé tenisové utkání mužů.

Souhlasíte s tím, že Česká republika podepsala obrannou smlouvu s USA?

Ano
transparent.gif transparent.gif
13%
Ne
transparent.gif transparent.gif
33%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
54%