Svátek má: Petr

Komentáře

Do důchodu později a s méně penězi…

Ve Francii už několik měsíců probíhají v ulicích rozsáhlé protesty proti vládní reformě důchodů.


Mohu-li soudit z dostupných informací, pak dopady francouzské důchodové reformy ve srovnání s těmi úpravami důchodů, které připravuje česká vláda, nejsou tak drastické. Přesto je u nás klid a pokoj. Odbory se maximálně zmohly na oznámení stávkové pohotovosti a toť vše.

Nynější česká pravostředová vláda naprosto systematicky a v mnoha oblastech zneužívá specifické situace, která se v Evropě v posledním roce vytvořila. Mám tím na mysli úplně zbytečný válečný konflikt na Ukrajině, který ve svých důsledcích uzavřel cestu evropských zemí (i Česka) k levným ruským surovinám, které byly základem prosperity evropského hospodářství.

Ze strany Západu nepřichází žádné návrhy na mírová řešení. Není žádná snaha o politickou dohodu s Ruskem a situace je eskalována dodávkami dalších a dalších útočných zbraní.

V české společnosti probíhá otevřené zastrašování (vyhazovy ze zaměstnání a pronásledování lidí s rozdílnými politickými názory). K zastrašování patří také urážky, které provázejí vyslovování opozičních názorů. Pokud se na určitý názor nedá racionálně odpovědět, je "opozičník" charakterizován jako ruský troll či Putinův agent. Výsledkem je, že lidé mlčí…

Vláda využívá této unikátní situace permanentní krize na hraně válečného stavu a pohodlné většiny, kterou má ve sněmovně, malého odporu parlamentní opozice a fragmentace opozice neparlamentní, včetně odborů k tomu, aby prosadila věci, které byly dříve nemyslitelné. A které vesměs nemá ani ve svém vládním programu.

V těchto dnech podepisuje ministryně obrany ve Washingtonu obrannou, resp. vojenskou smlouvu s USA. Z logiky této smlouvy vyplývá, že zde v krátké době vznikne minimálně jedna americká vojenská základna. Zakoupených 24 letounů F-35 přece musí někde přistávat a u toho musí být americký personál...

Experti odborů spočítali, že průměrnou domácnost zatíží reformy z vládního balíčku v příštím roce neuvěřitelnými částkami, přesahujícími hodně 100 tisíc korun.


Po dvou letech intenzivního propadu životní úrovně širokých vrstev lidí v důsledku pádící inflace, kdy životní úroveň v souhrnu dvou let (2022 a 2023) poklesne nejméně o pětinu, spíše o čtvrtinu, přibude její další pokles.

Z nástinu „reformy“ důchodů, se kterým vláda přišla 11. 5. lze vysledovat zhruba tři principy budoucí cesty, kterou se důchody budou ubírat:
  • Silná redukce valorizace dosavadních důchodů, kterou pocítí domácnosti důchodců tvrdým zásahem drahoty.
  • Zejména lidé z dnešní nejmladší generace, tedy dnešní dvacátníci a třicátníci odejdou do důchodu zřejmě těsně před dosažením svých sedmdesátin. Je to pro ně sice vzdálené, takže je to nemusí nyní příliš trápit, ale tak to nejspíš bude.
  • Během příštích let se sníží výpočet budoucích důchodů oproti současnému stavu, takže v roce 2035 budou důchodci o 8% příjmově chudší, nežli pokud by se zachoval dosavadní stav výpočtu.

Vládní argumentace je podle mého názoru chybně postavena na tom, že v příštích desetiletích bude podstatně méně lidí v produktivním věku, kteří budou „pracovat“ na přibývající důchodce.

Je potřebné říci, že vláda se vůbec ani na oko nezabývá nějakými propopulačními opatřeními. A úplně pomíjí to, že v posledních měsících, v podstatě od začátku minulého roku u nás dochází k poklesu porodnosti. Drakonická asociální opatření vlády, celková nejistota a žádný koncept vládního řešení bytové situace mladých rodin, to jsou zřejmě ty hlavní příčiny tohoto nepříznivého stavu, který je třeba rychle změnit. To ovšem nebude možné s touto vládou, která vůbec tyto procesy ve společnosti nechápe anebo je přehlíží.Ani argument o poklesu produktivních pracovníků v budoucnu není zcela relevantní. A to zejména ze dvou důvodů:
  • Nekončící konflikt na Ukrajině znamená, že, a to nejen podle mého odhadu, u nás zůstane natrvalo 200 – 300 tisíc Ukrajinců v produktivním věku a dětí. V českých školách je přes 50 tisíc ukrajinských žáků a studentů. Předpokládám, že většina z nich u nás zůstane, získá kvalifikaci a desítky let mohou pomáhat udržovat stabilitu českého důchodového systému. Ukrajinci ve středním věku si v průběhu krátké doby u nás ve vlastním zájmu potvrdí svou kvalifikaci a mohou postupně, jakmile zvládnou češtinu, nastupovat do odpovědnějších pracovních pozic, odpovídajících jejich kvalifikaci. A demografický zub v české populaci, na který řada oborníků poukazuje, bude do značné míry eliminován.
  • Co však vláda vůbec nechce vidět v souvislosti s důchodovou reformou je to, že česká ekonomika projde nezbytně v příštích dvou desetiletích důsledným procesem robotizace, automatizace a digitalizace. Z ekonomiky se tak budou spíše ztrácet pracovní místa, nežli aby nová masivně vznikala. A z tohoto hlediska je tedy vlastně jedno, zda lidé budou v důchodu či nezaměstnaní.

Návrhy, se kterými přišla vláda, pokud jde o důchody, nelze považovat za důchodovou reformu, ale za pouhé parametrické změny, tyto návrhy jsou přitom pouze konvenční, bez jakékoliv ambice anticipovat budoucí vývoj české ekonomiky a demografie po poměrně masové imigraci Ukrajinců v produktivním věku do země.

Vláda ani nenaznačila, v souvislosti s prodlužujícím se věkem odchodu do důchodu, že by se chtěla také vážně zabývat zdravotním stavem českého obyvatelstva a jeho nutnou změnou v příštích desetiletích. Jde o to zj. vyčlenit peníze na preventivní programy v oblasti zdravotnictví a na sport pro všechny generace.


České obyvatelstvo trpí ze dvou třetin nadváhou či obezitou. To způsobuje pochopitelně také negativní dopady do zdravotního stavu občanů a nabourávání jejich imunitního systému. Zejména pak ve vyšších věkových kategoriích.

Bez zdravotní prevence a bez cílevědomé státní politiky, podpory pohybu a sportu vůbec budou mít lidé v posledních letech svého produktivního života zdravotní potíže, které mohou způsobovat, že budou častěji u lékaře nežli v zaměstnání. A zhoršený zdravotní stav starších lidí pochopitelně finančně zatíží zdravotní a další systémy společnosti.

Jiří Paroubek
vasevec.info

Pekarová Adamová: Slon v porcelánu v zahraniční politice…

Pekarová Adamová: Slon v porcelánu v zahraniční politice…

Jiří Paroubek 

10. února 2024
…aneb „nepouštět na saka“.

Tragikomická krize v rámci pětikoalice…

Tragikomická krize v rámci pětikoalice…

Jiří Paroubek 

7. února 2024
Tak, jak koalice vládne – zmateně, tak se chová i nyní. Sama si vyrábí své problémy, aby je posléze také sama řešila. Zřejmě tím chce odvést pozornost od skutečných problémů země.

Zoufalá vládní politika nicnedělání…

Zoufalá vládní politika nicnedělání…

Jiří Paroubek 

1. února 2024
Mám tím na mysli nicnedělání v oblasti ekonomiky. Vláda na přelomu roku udělala vše pro to, aby několika triky dokázala udržet schodek státního rozpočtu pod plánovanou výší.

Ústavní soud – třetí komora parlamentu?

Ústavní soud – třetí komora parlamentu?

Jiří Paroubek 

25. ledna 2024
Rozhodnutí Ústavního soudu, který dal dnes za pravdu vládě pokud jde o valorizaci důchodů, ukazuje, že Ústavní soud bude v klíčových ekonomických a politických otázkách stát vždy na straně současné, pravicové vlády.

Vláda škodlivých a neschopných popletů…

Vláda škodlivých a neschopných popletů…

Jiří Paroubek 

24. ledna 2024
Vláda P. Fialy se dostala v průzkumech veřejného mínění až na úroveň 17% důvěry veřejnosti. Je to rekordně nízké číslo, které snad už ani dál klesat nemůže.

Pomůže BRICS vytvořit férovější světový pořádek?

Pomůže BRICS vytvořit férovější světový pořádek?

Jiří Paroubek 

18. ledna 2024
Země BRICS deklarují, že jim jde o vytvoření férovějšího, spravedlivějšího světového pořádku, který by odpovídal také zájmům globálního Jihu.

Myslíte si, že je u nás cenzura a dochází k omezování svobody projevu?

Ano
transparent.gif transparent.gif
79%
Ne
transparent.gif transparent.gif
11%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
10%