Svátek má: Stanislava

Komentáře

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

Dobré a špatné zprávy pro sport

V plánu dotačních výzev Národní sportovní agentury (NSA) pro rok 2023 byste zatím marně hledali výzvu na provoz a údržbu sportovních zařízení.


Sportovní kluby však mají i přesto stále naději, že by mohly takto účelově pojmenované finanční prostředky získat.  

Ve středu 30.10.2022 Poslanecká sněmovna schválila pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2023 k rozpočtové kapitole NSA - přesun "investice - neinvestice", který předložili poslanci Karel Haas, Jakub Janda, David Šimek, Jana Laciny, Pavel Klíma a Jakub Michálek.

Podle předkladatelů pozměňovacího návrhu by měla být v roce 2023 dána přednost základní každodenní neinvestiční podpoře sportovního prostředí, tzn. prioritně třem základním neinvestičním dotačním titulům Národní sportovní agentury – Můj klub, Podpora sportovních organizací svazového charakteru (Podpora sportovních svazů) a Provoz a údržba.

To je pro sportovní prostředí jistě dobrá zpráva. Každá mince má ale rub i líc, rubem je v tomto případě skutečnost, že objem neinvestičních finančních dotací do sportovního prostředí se pro příští rok nezvýší. Prakticky to znamená, že z původního návrhu rozpočtu se v rámci rozpočtu NSA z částky určené na investice ve výši 1,8 miliardy korun přesune 710 milionů korun do neinvestic na fungování klubů, jednot a svazů. Celkový objem podpory sportu ze státního rozpočtu v neinvestičních výdajích by tak po přesunu mohl zůstat přibližně stejný, jako byl k dispozici v roce 2022. Celkově by mělo v roce 2023 jít do sportu 6,9 miliardy korun, z toho 1,1 miliardy na investice.

V současné složité ekonomické situaci je možné s touto úpravou souhlasit. Dnes se kvůli extrémně zvýšeným výdajům za energie mnoho klubů a svazů pohybuje na hranici přežití, a proto je třeba, aby stát jejich fungování podpořil. Zároveň je třeba konstatovat,  že při meziročním navýšení cen a inflaci se tak prakticky jedná o reálný pokles státní podpory pro sport v oblasti neinvestičních výdajů.Velmi očekávanou událostí, která zřejmě ovlivní fungování Národní sportovní agentury je změna zákona o podpoře sportu. V úterý 13. prosince má totiž Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR v plánu projednat pozměňovací návrh zákona o podpoře sportu, jehož předkladateli jsou poslanci Jakub Janda, Karel Haas a Jan Lacina. Podle plánované novely by měla Národní sportovní agenturu nově kolektivním způsobem řídit tříčlenná rada, jejímiž členy automaticky budou předseda a místopředseda agentury. Nově se má zřídit deseti členná Dozorčí rada NSA. Pět jejich členů bude volit a odvolávat Poslanecká sněmovna a pět Senát Parlamentu ČR.

Jednou z dalších důležitých změn, které pozměňovací návrh obsahuje, je že NSA by měla vypracovávat návrh plánu státní politiky ve sportu, který by měl obsahovat zejména definici cílových skupin sportovců, sportovních organizací a cílových skupin oblastí sportu, na které má být podpora zaměřena, a to včetně alokace finančních prostředků pro jednotlivé skupiny. Tento návrh by pak měla každoročně schvalovat vláda ČR. Když se toto bude skutečně realizovat, mohlo by to vnést do celého sportovního prostředí více klidu a perspektivní jistoty, která v současnosti není.

Na závěr ještě malá poznámka k úvaze, či možná úsměvu. V rámci vládou schválené koncepce Sport 2025 by se měl objem prostředků pro sport navyšovat až na 1 % celkových výdajů státního rozpočtu. Pokud by se tato koncepce plnila, měl by sport v příštím roce dostat cca 20 miliard korun. Ano, bohužel je to v současnosti asi nereálné, ale také je pravdou, že současná výše státních dotací stačí sportovnímu prostředí jen taktak na přežití a neumožňuje mu žádný významnější rozvoj. Věřme, že se to jednou, přeci jen, změní k lepšímu.  

Zdeněk Ertl

Děti ztrácejí zájem o pohyb. Proč sportuje stále méně mladých lidí?

Děti ztrácejí zájem o pohyb. Proč sportuje stále méně mladých lidí?

Zdeněk Ertl 

26. května 2023
V dnešním moderním světě, kde technologie a pohodlí ovládají každodenní život, ztrácejí děti zájem o fyzickou aktivitu a ubývá sportujících mladých lidí.

Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Zdeněk Ertl 

10. května 2023
Jedním z charakteristických rysů současnosti je, řečeno sportovní terminologií, výrazná převaha špatných, negativních, smutných či katastrofických zpráv nad těmi dobrými, pozitivními, veselými či inspirujícími.

Nový fenomén esporty

Nový fenomén esporty

Zdeněk Ertl 

3. května 2023
Již téměř 14 miliard let se v celém vesmíru i na naší planetě všechno kolem nás neustále mění.

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Zdeněk Ertl 

24. dubna 2023
Sport byl, je a vždycky bude významným společenským fenoménem. Jeho vývoj nelze oddělit od vývoje člověka a lidského společenství.

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Zdeněk Ertl 

21. dubna 2023
V nedávné době jsem v našem mediálním prostoru zaznamenal diskuzi o kratomu (rozemleté listy rostliny Mitragyna speciosa) jehož užívání je ve velké části světa nelegální a zakázané (jihovýchodní Asie, Austrálie, Nový Zéland, Polsko…),

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Zdeněk Ertl 

18. dubna 2023
Nedávno jsme se s kamarádem Václavem v televizi dívali na zajímavé tenisové utkání mužů.

Souhlasíte s tím, že Česká republika podepsala obrannou smlouvu s USA?

Ano
transparent.gif transparent.gif
13%
Ne
transparent.gif transparent.gif
33%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
54%