Svátek má: Petr

Komentáře

Jiří Valenta

člen Zastupitelstva Plzeňského kraje

Elektronizace veřejné správy zdaleka nekončí

V ČR byla v posledních letech realizována řada projektů směřujících k elektronizaci veřejné správy, jednalo se o systém CZECH POINT nebo například o datové schránky aj.


Bohužel však některé z nich nebyly dotaženy a provázely je i další závažné problémy. Lze zmínit nefungující registry, předražené zakázky či koncepčně nezvládnuté projekty.

Registrujeme tak propad ČR v žebříčku mezinárodní konkurenceschopnosti, sestaveném pro rok 2013, který nastal v kategoriích souvisejících s efektivitou regulace a veřejných institucí nebo s využíváním informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě.

Velice výmluvným je také srovnání zemí podle metodiky Spojených národů (EGDI), které posuzuje elektronizaci veřejné správy podle průměru dosaženého z rozsahu a kvality on line služeb, stavu rozvoje telekomunikační infrastruktury a vlastního lidského kapitálu. Ve srovnání těchto tří nejdůležitějších kritérií jsme klesli za posledních 5 let z 25. na 46. místo.

Podobně špatně si vedla ČR i podle studií Evropské komise a dalších institucí.Kdybychom měli pojmenovat hlavní příčiny selhávání projektu elektronizace veřejné správy (eGovernment), museli bychom zmínit politickou a úřednickou nestabilitu, absenci jednotné koordinace, nejasný strategický rámec umožňující realizaci nevhodných projektů nebo také nevyhovující zákon o veřejných zakázkách.

Ale abych pouze nekritizoval, mohu uvést i některé významné přínosy, které z provedených průzkumů, a to například z expertní studie ICT Unie, pro soukromé uživatele, ale i veřejné instituce, vyplynuly. Došlo k prokazatelnému zvýšení kvality poskytovaných služeb, zlepšení jejich dostupnosti a také k jistému zvýšení transparentnosti veřejné správy.

Zaměřit bychom sevšak měli nyní zejména na to, jak zlepšit realizaci nepopiratelných přínosů „elektronizačních“ projektů.

Systémově se jedná o potřebu celkové strategie a koordinačních mechanismů, které by měly zaručit, že se budou dělat „správné projekty“ a také například prosazování realistického plánování projektů z časového hlediska.

V oblasti pozitivní motivace by bylo vhodné občany k preferování elektronických služeb před „starými postupy“ nasměrovat mj. slevou ze správního poplatku při elektronickém podání. Přirozenými se jeví úvahy o tom, jak by bylo možno nové systémy, nebo jejich části, využívat také v komerční sféře, neboo budování otevřené datové infrastruktury.

Podceňovat bychom neměli ani oblast propagace a osvěty. Výdobytky elektronizace budou jen obtížně využívány, když o nich nebude cílová skupina vědět. Pozornost a zájem občanů či podnikatelských subjektů může zajistit například prezentace „úspěšných příběhů“ a praktických přínosů jednotlivých systémů. Takováto propagace by ale měla být pojata koncepčně, stejně tak jako posilování důvěry v elektronickou veřejnou správu jako celek.

Jiří Valenta

O co jim vlastně jde? O spravedlnost a pravdu nikoliv!

O co jim vlastně jde? O spravedlnost a pravdu nikoliv!

Jiří Valenta 

29. ledna 2023
Komu? Realizátorům a sympatizantům politiky koaliční vlády pod tvůrčí taktovkou ODS, kteří k snazšímu prosazení a realizaci svých elitářských a transatlanticky submisivních cílů trvale nadužívají takových termínů, jako je spravedlnost, pravda, demokracie, či svoboda.

Koalice bojuje o možnost další manipulace veřejností!

Koalice bojuje o možnost další manipulace veřejností!

Jiří Valenta 

12. ledna 2023
Poněkud stranou hlavních zpráv, či palcových novinových titulků, tedy za přísně zaranžovaného mainstreamového nezájmu, se odehrávalo v poslanecké sněmovně druhé čtení novely Zákona o České televizi (a Českém rozhlasu),...

Realizace projektu “Gigafactory” v Líních byla od počátku daná!

Realizace projektu “Gigafactory” v Líních byla od počátku daná!

Jiří Valenta 

6. prosince 2022
Situace s realizací projektu výstavby obrovské továrny na autobaterie do elektrovozidel firmou Volkswagen,..

Nemají se prý rádi, ale pro funkce jsou kamarádi!

Nemají se prý rádi, ale pro funkce jsou kamarádi!

Jiří Valenta 

29. září 2022
Skoro až chorobně projevované, názorové, ale i mnohdy i osobní, animozity doprovázely před nedávno skončenými obecními volbami v Plzni...

Sliby se slibují, ale kdo se potom raduje?

Sliby se slibují, ale kdo se potom raduje?

Jiří Valenta 

10. září 2022
Ten, kdo se rozhodne volit podle toho, co se mu halasně naslibuje několik málo týdnů před otevřením volebních místností, nebývá na tom v konečném výsledku nikdy o mnoho lépe....

Plzeňský kraj klesá k “finančnímu dnu, ale někteří na palubě stále tančí!”

Plzeňský kraj klesá k “finančnímu dnu, ale někteří na palubě stále tančí!”

Jiří Valenta 

30. srpna 2022
Situace na trhu s energiemi je více než hrozivá, o čemž se není nutné rozepisovat!

Myslíte si, že je u nás cenzura a dochází k omezování svobody projevu?

Ano
transparent.gif transparent.gif
79%
Ne
transparent.gif transparent.gif
11%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
10%