Svátek má: Hana

Komentáře

Soňa Marková

poslankyně PS PČR (KSČM)

Je léčebné konopí těžce nemocným pacientům skutečně dostupné?

V souvislosti s předložením změny zákona o návykových látkách do poslanecké sněmovny, kde je požadována legalizace pěstování, zpracovávání a přechovávání konopí a produktů z konopí v „malém množství“ pro vlastní potřebu a jejich bezúplatné předání...

...bychom se mnohem důrazněji měli věnovat otázce skutečné dostupnosti léčebného konopí pro pacienty.

KSČM většinově nepodporuje jakékoliv zvyšování dostupnosti omamných látek a legalizaci marihuany. Užívání návykových látek má prokazatelně svá rizika a negativní dopady. Poslanecký návrh se sice opírá o praxi v devíti státech USA, v Kanadě a Uruguay, ale bez předložení detailní analýzy dopadů.

Argument, že se ušetří za náklady z přestupkového a trestního řízení nebo že zmizí fenomén "zakázaného ovoce" je ale poněkud úsměvný. Tvrzení, že nenaroste počet uživatelů konopí a nebude tzv. vstupní drogou pro děti a mladistvé též není podloženo žádnými argumenty. KSČM prosazuje širší zpřístupnění léčebného konopí pro pacienty, kterým recept předepíše příslušný odborný lékař, tedy onkolog, revmatolog, ortoped či specialista na léčbu bolesti, na základě stanovené diagnózy podle stávajícího platného zákona z roku 2013. Počet lékařů, kteří dnes mohou léčebné konopí předepisovat, se od doby přijetí zákona zdvojnásobil a s povinným elektronickým receptem se podle vyjádření distributora zlepšila i dostupnost v lékárnách.
   
Největší problémem se nyní jeví finanční nedostupnost. Ministerstvo zdravotnictví se proto musí s VZP co nejdříve dohodnout na hrazení z veřejného zdravotního pojištění. Jak ukazuje nedávno medializovaný případ pacientky s roztroušenou sklerózou, která si musí měsíčně doplácet za předepsané léčebné konopí 36 tisíc korun, jedná se o skutečně naléhavý problém. Nyní navrhované hrazení pojišťovnou ze 75 % by ale pro ni a mnohé další pacienty, kteří pobírají invalidní důchod, však bylo také likvidační. V těchto případech je nezbytné trvat na úplném hrazení lékařem předepsaného konopí tak, jako je tomu v Německu nebo s minimálním doplatkem do 800 Kč, jak je známe z Izraele nebo z Kanady. Pro pacienty s chronicky neutišitelnými bolestmi to je životně důležité.
 
Soňa Marková