Svátek má: Stanislava

Komentáře

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

Kdo se postará o naši bezpečnost?

Součástí průzkumu, jehož výsledky Vám od minulého týdne představuji, byla i otázka, kdo se má starat o bezpečnost našich občanů.

V případě výskytu závažných bezpečnostních rizik či konfliktů na území ČR má bezpečnost občanů zajišťovat:


 

Začněme netradičně od konce a jen konstatujme, že skupina občanů, kteří by chtěli vzít bezpečnost výhradně do vlastních rukou, je tak zanedbatelně malá (2,3 %), že u nás pravděpodobně není vznik různých nekoordinovaných forem domobrany či polovojenských uskupení na pořadu dne.

Zásadní většina, tedy více než 87 % respondentů, je přesvědčena o tom, že největší odpovědnost za bezpečnost svých občanů nese stát. Zdá se být poměrně logické, že za odevzdané daně očekávají lidé od státu balíček služeb, do kterého patří i zajištění naší bezpečnosti.

Ale za diskuzi jistě stojí otázka, zda by občané měli či neměli při řešení bezpečnostních konfliktů se státními institucemi spolupracovat, případně se do ochrany státu i sebe aktivně zapojit.  

Z dnešního grafu vidíme poměrně velkou skupinu lidí (více než 38 %), kteří nepřipouštějí, že by měli mít za bezpečnost svoji i celého národního společenství nějakou odpovědnost, jinými slovy spoléhají, že o jejich bezpečnost a pohodlí se postará někdo jiný, tedy konkrétně stát spolu s Evropskou unií.Když si vzpomeneme na výsledky, které jsem předložil v minulém týdnu, zjistíme, že spolu s těmi, kteří by se i chtěli na řešení případných konfliktů podílet, ale z různých důvodů nemohou, se v případě ohrožení republiky skupina pasivních občanů rozrůstá na téměř 60 % dospělé populace. Je to v pořádku?
 
V těchto souvislostech si nelze nepokládat otázky typu:
  • Je stát schopen zajistit bezpečnost svých občanů sám, nebo k tomu potřebuje spolupráci a aktivní pomoc lidí?
  • Měla by být případná spoluúčast občanů dobrovolná, nebo povinná?
  • Vědí lidé, kteří by byli ochotni bezpečnost republiky řešit, jakými konkrétními způsoby je to možné?
  • Má stát vůbec zájem o aktivní pomoc občanů, je schopen ji efektivně nastavit a koordinovat?
  • Jsou občané v případě nebezpečí schopni státu pomoct?
  • Neměl by být konečně vypracován účelný a efektivní koncept přípravy občanů na krizové situace a jejich spolupráce se státem při obraně republiky?
  • Máme se spoléhat na pomoc zvenčí, nebo raději sami na sebe?

Podobně jako reprezentativní vzorek respondentů průzkumu, bude i každý z nás na tyto a podobné otázky nahlížet různě.


Společenská diskuze o takových tématech je však, a to nejen s ohledem na aktuální bezpečnostní situaci v Evropě, nesmírně potřebná, měla by vést ke společenskému konsenzu na základě kterého by stát přijal zásadní rozhodnutí, zda se na potenciální konflikty na našem území připravovat pouze prostřednictvím ozbrojených složek, nebo ve spolupráci s občany a jakými formami, či být pasivní a delegovat odpovědnost za naši národní bezpečnost na někoho jiného.

Moji osobní praktickou zkušenost v tomto směru je zatím, bohužel, možné vyjádřit rčením „řeč se mluví, voda teče“. Ale štěstí přece přeje připraveným a jednou bychom mohli bědovat, proč jsme zaspali!  

Průzkumu společnosti SANEP na téma Bezpečnostní situace v ČR se aktivně účastnilo 3235 respondentů ve věku nad 18 let, metodologie (pohlaví, věkové skupiny, příjmové oblasti, vzdělání, velikosti místa bydliště) korespondovala s demografickým složením obyvatelstva České republiky, statistická odchylka zjištěných dat je ±1,5 %.

Zdeněk Ertl

Děti ztrácejí zájem o pohyb. Proč sportuje stále méně mladých lidí?

Děti ztrácejí zájem o pohyb. Proč sportuje stále méně mladých lidí?

Zdeněk Ertl 

26. května 2023
V dnešním moderním světě, kde technologie a pohodlí ovládají každodenní život, ztrácejí děti zájem o fyzickou aktivitu a ubývá sportujících mladých lidí.

Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Zdeněk Ertl 

10. května 2023
Jedním z charakteristických rysů současnosti je, řečeno sportovní terminologií, výrazná převaha špatných, negativních, smutných či katastrofických zpráv nad těmi dobrými, pozitivními, veselými či inspirujícími.

Nový fenomén esporty

Nový fenomén esporty

Zdeněk Ertl 

3. května 2023
Již téměř 14 miliard let se v celém vesmíru i na naší planetě všechno kolem nás neustále mění.

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Zdeněk Ertl 

24. dubna 2023
Sport byl, je a vždycky bude významným společenským fenoménem. Jeho vývoj nelze oddělit od vývoje člověka a lidského společenství.

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Zdeněk Ertl 

21. dubna 2023
V nedávné době jsem v našem mediálním prostoru zaznamenal diskuzi o kratomu (rozemleté listy rostliny Mitragyna speciosa) jehož užívání je ve velké části světa nelegální a zakázané (jihovýchodní Asie, Austrálie, Nový Zéland, Polsko…),

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Zdeněk Ertl 

18. dubna 2023
Nedávno jsme se s kamarádem Václavem v televizi dívali na zajímavé tenisové utkání mužů.

Souhlasíte s tím, že Česká republika podepsala obrannou smlouvu s USA?

Ano
transparent.gif transparent.gif
13%
Ne
transparent.gif transparent.gif
33%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
54%