Svátek má: Matěj

Komentáře

Jindřich Rajchl

politik a právník

Nejsem mstivý člověk

Opakovaně jsem se vyjádřil v tom smyslu, že co se týče covidismu v uplynulých dvou letech,...

...tak nechci rozpoutávat džihád a odhánět od sebe všechny, kdo podlehli masivní mediální masáži a uvěřili, že je zachrání rouška či respirátor. Naopak s otevřenou náručí rád přijmu každého, kdo pochopil v jakýkoliv okamžik, jak falešnou hru s námi globální elity ovládající politiky napříč mnoha státy rozehrály.

Stejně tak přes mnohokrát zopakovaný názor "kdo se naočkoval, může si za to sám a není důvod mu pomáhat", mám pochopení pro mnoho z těch, kteří se pro vakcinaci rozhodli - ať už z pracovních důvodů, či proto, že uvěřili, že tím ochrání své blízké. I proto takovým lidem pomáhám a pomáhat budu dál.

Můj postoj jsem již několikrát shrnul krédem - nechci trestat obelhané, nýbrž lháře.

Ti lháři ovšem musí být pohnáni k odpovědnosti o to důsledněji.

Již brzy vám představíme základní programové pilíře naší nové strany PRO. Jsou koncipovány samozřejmě v pozitivním duchu - tedy definují základní problémy naší země a navrhují jejich řešení, a to s důrazem na budoucnost našeho státu a lidí, kteří zde žijí.

Přesto, nebo možná právě proto, že nám jde zejména o naši budoucnost, považuji za nezbytné přidat jeden bod, jenž asi nelze považovat za koncepční, avšak jeho splnění je zcela klíčové k tomu, abychom tuto temnou kapitolu naší historie mohli definitivně nechat za sebou a jít společně dál.

Tím bodem je:
Důsledné vyšetření všech protiprávních aktů a korupčních jednání v rámci "covidového období" a tvrdé potrestání všech viníků, kteří
  • hazardovali se zdravím nás a zejména našich dětí
  • nezákonně omezovali život a podnikatelské aktivity občanů České republiky
  • diskriminovali neočkované osoby v rámci jejich pracovního, sociálního, kulturního či sportovního života
  • jakýmkoliv způsobem sebe nebo jiného obohatili v rámci nákupů tzv. zdravotnického vybavení
  • jakkoliv se podíleli na korupčním jednání souvisejícím s těmito nákupyUž dnes je zřejmé, že seznam těchto viníků bude poměrně početný. A po dnešním zveřejnění článku Markéty Dobiášové na webu Echo24 (jenž mě k napsání tohoto statusu motivoval), který jasně dokazuje, že pan Válek povolil tzv. boostery pro věkovou kategorii 12-17 let v rozporu s doporučením SÚKL a bez jakýchkoli studií potvrzujících přínos a bezpečnost tohoto postupu, jsem si jist, že současnému ministrovi zdravotnictví bude na tomto seznamu patřit hodně prominentní místo.

Dodnes jsem totiž přesvědčen, že jednou z klíčových příčin deziluze z období po roku 1989 byl ten fakt, že jsme se nedokázali vyrovnat s těmi, kteří nás v předlistopadovém období šikanovali a omezovali v realizaci našich práv a svobod. Lidé, kteří byli za totality perzekuováni, se nedočkali "katarze" v podobě potrestání hlavních viníků a naopak museli sledovat, jak si tito lidé užívají pozic majitelů či manažerů nově vzniklých společností, které těžily z jejich minulých vazeb a kontaktů.  Jednoduše řečeno, nedočkali se spravedlnosti.

Pokud mi ale dáte vaši důvěru, tak se osobně zavazuji, že tohle samé selhání spravedlnosti po svržení covidistického režimu, k němuž nutně dojde, v žádném případě nedopustím. Jsem připraven plně využít svého právního vzdělání i svých bohatých zkušeností z výkonu advokátní praxe, abych té krásné slepé dámě s váhami v jedné ruce pomohl pozvednout ruku druhou. V té totiž tradičně drží meč.

Covidistické zločiny prostě nemohou zůstat nepotrestány. Už jen proto, aby lidé znovu začali věřit v právní řád této země a v to, že ti, co vědomě páchají zločiny, se ze své odpovědnosti po pádu jimi udržovaného protiprávního režimu nevykoupí ani nevylžou.

Nejsem mstivý člověk. Avšak v této věci jsem připraven být zcela nekompromisní. Potrestání zločinů totiž není mstou, nýbrž výkonem spravedlnosti. A ta je pro důvěru občanů ve vlastní stát naprosto nezbytná.

Jindřich Rajchl

Myslíte si, že je u nás cenzura a dochází k omezování svobody projevu?

Ano
transparent.gif transparent.gif
43%
Ne
transparent.gif transparent.gif
29%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
28%