Svátek má: Lenka

Komentáře

Nevážení (pseudo)wikipedisté!

Mám, jako kdekdo jiný, stránku na Wikipedii.


Obsahuje fakta, která jsem tam kdysi dodal já (studia, různé pracovní aktivity, vydané knihy, činnost na akademické půdě, literární a jiné ceny atd.). Tu a tam tu stránku otevřu, ne z nějaké samolibosti, ale kvůli potřebě dodat tam aktuální informace. A zpravidla na mne mezi těmi shromážděnými fakty vyjukne nějaký obsah, dodaný bůhvíkým a bůhvíproč.  Obvykle jde o soubor nijak nepodložených nálepek, nejčastěji „dezinformátor“. Na to slovo jsem dost alergický, protože jsem, co mi paměť slouží, nikdy nikoho vědomě o ničem nedezinformoval.

Aktuálně jsem se na „své“ stránce dočetl tohle: „Jeho (tedy moji, pozn. pž.) kritici, například web Manipulátoři.cz, novinář Marek Švehla, šéfredaktor týdeníku Respekt Erik Tabery, editorka Forum24 Johana Hovorková, politolog Miloš Gregor zabývající se dezinformacemi, mediální analytik Josef Šlerka, publicista Daniel Dočekal, místopředseda spolku Sisyfos Leoš Kyša, mediální analytik Milan Šmíd, novinář Jindřich Šídlo, šéfredaktor serveru Aktuality.sk Peter Bárdy, novinář Jan Jandourek, ho označili za předního představitele české dezinformační scény.“

To je pěkný zástup lidí, co mě prý znají lépe než já sám sebe. Tak jsem se podíval, kde se takových „objevů“ ti lidé mohli dopustit.  Vezměme to kus po kusu:

Web Manipulátoři mi 20.9.2019 vyčítá perem jakéhosi Miloše Kadlece, že jsem nemluvil pravdu, když jsem psal o Havlově výroku, že bombardování Bělehradu v roce 1999 bylo „humanitárním“, Jenomže já ten výrok převzal od respektované francouzské tiskové agentury AFP. Pak tedy je dezinformátorem AFP. Manipulátoři.,cz navíc tvrdí, že jsem medaili za zásluhy dostal od prezidenta proto, že prý jsem „podporovatel Putina“. Dost by mě zajímalo, jak by to Manipulátoři.cz doložili. To totiž není pravda, a doložit se to tudíž nedá.

Marek Švehla v Respektu  23.2.2020 tvrdí, že jsem „docent dezinformace“. To je pravda jen způli. Ano, docenta jsem získal obvyklou cestou habilitace na příslušné akreditované fakultě (masmédií), ale ona „dezinformace“ je opět jen nálepka bez argumentu.

Erik Tabery opět v Respektu a opět bez důkazů 3.3.2018 nazval už nejen dezinformátorem, ale i normalizátorem. Konstatování, etiketa, nic víc.

Johana Hovorková 18.112.2018 na Forum 24 se rozčiluje nad tím, jak mohu vyučovat na vysoké škole o dezinformacích, když tam byli pozváni jako hosté do výuky tehdejší hradní mluvčí Jiří Ovčáček nebo novinář Radim Panenka z PL.cz. Jenomže, ouha, Hovorková se netrefila. Ti pánové vůbec nebyli v mých hodinách, dokonce jsem ani o jejich návštěvě na škole nevěděl. U mě byli hosty například redaktor Českého rozhlasu Radko Kubičko, místopředseda Rady ČRo Tomáš Kňourek, šéfredaktor MFD Jaroslav Plesl a další podobní. To jsou podle Hovorkové dezinformátoři?

Následující jmenovaní kritikové PŽ – Šlerka, Dočekal, Kyša, Šmíd, Šídlo a Bárdy jsou „převzati“ z jediného materiálu České televize, který pojednával o udělování novinářských Krameriových cen, které jsem, pravda, v roce 2016 vymyslel a uvedl v život, ale v tom článku ze 24.6.2018 jsem s nimi, resp. s pořadatelskou organizací Asociace nezávislých médií (ANM), neměl nic společného. Abdikoval jsem na členství v Radě ANM v únoru toho roku, po zvolení do Rady ČTK. A tento stav platí stále, i když už v Radě ČTK nejsem.

Asi nejvíc ze všech byl vedle Jan Jandourek, který na Forum 24 dne 20.2.2019 zpochybnil mou habilitaci na Panevropské univerzitě. Důvody zpochybnění? Jednak to, že jedním z řady oponentů byl prof. Václav Klaus (jedno ze subtémat práce bylo ekonomicko-politické), jednak to, že jsem tu práci obhájil pár dnů před datem smlouvy mezi ČR a SR, podle níž by podle Jandourka moje na Slovensku získaná habilitace neměla v ČR platnost. Prý to proto bylo tak „narychlo“. Nu, nevím, jakou má J.Jandourek zkušenost s habilitacemi, myslím, že žádnou. Já tu svoji připravoval víc než dva roky a později vyšla knižně v rozsahu cca 280 stran. Takže je všeobecně dostupná. A nevidím v ní pranic dezinformačního. A kromě toho titul docenta mi v ČR platí. To by ovšem pan Jandourek musel chtít znát fakta, nejen své soudy.

Příklady z druhé strany

Dezinformace je prostě klacek v ruce toho, kdo chce někoho bít po hlavě a nechce se mu k tomu shromažďovat faktické důkazy. Já jich ale pár mám.

Dne 6.4.2017 jsem napsal šéfredaktorovi webu Aktuálně.cz Pavlu Tomáškovi: „Vážený pane šéfredaktore Pavle Tomášku, včera jste na Vašem serveru zveřejnili článek Lukáše Prchala , v němž autor opakovaně tvrdí, „že vystoupí lidé, kteří na internetu šíří dezinformace, jako Petr Žantovský“, „Na konferenci vystoupí lidé, kteří na internetu šíří dezinformace – například Petr Žantovský“ a podobně…

Žádám Vás, vážený pane šéfredaktore, abyste Vy a Váš podřízený autor článku doložili konkrétními důkazy tvrzení, že „na internetu šířím dezinformace“.  Toto tvrzení mne hluboce profesně i lidsky poškozuje, je nepravdivé a neodůvodněné.

Dovolím si v této souvislosti ocitovat z Vašeho vlastního etického kodexu:
  • Naší odpovědností proto je, aby informace, které poskytujeme, byly pravdivé, úplné a nezkreslené.
  • Redaktoři přinášejí čtenáři co nejpřesnější a nejúplnější informace. Dbají na to, aby je nezkreslili
  • Ve svých materiálech redaktoři rozlišují faktické údaje, osobní názory, hodnotící soudy a spekulace
  • Redaktoři vždy uvádějí zdroje, z nichž čerpali
  • Ti, kterých se týká zveřejňovaná negativní informace, musí vždy dostat možnost k vyjádření.
  • Každá uveřejněná informace, která se ukáže jako nepřesná a mohla by kohokoli poškodit, musí být neprodleně opravena.

Zdroj: https://www.aktualne.cz/…ex/Je zřejmé, že prvních pět jmenovaných artikulů bylo flagrantně porušeno: Informace v článku, kterou jsem výše citoval, je nepravdivá, rozhodně o ní nelze říci, že není zkreslující, zcela jasně nebyl odlišen hodnotící soud a osobní názor od faktických údajů, redaktor neuvedl, z čeho nabyl dojmu, že „šířím dezinformace“, a snad je zbytečné i dodávat, že jsem nebyl redaktorem vyzván k vyjádření se k jeho nařčení, že „šířím dezinformace“, což je nesporně negativní informace, která mne poškozuje.

Proto se odkazuji na poslední citovaný bod toho kodexu a žádám, abyste tuto nepodloženou informaci neprodleně uvedli na pravou míru, zveřejnili opravu a omluvu mé osobě. S pozdravem Petr Žantovský“

Ještě téhož dne jsem od pana šéfredaktora dostal velmi zdvořilou a korektní odpověď: „Vážený pane Žantovský, celou záležitost jsem prověřil a rozhodl jsem se Vámi zmíněné pasáže z textu článku vyndat, neboť nebyly opřeny o v článku uvedená fakta, což byla nepochybně chyba.  Mrzí mě, že k ní došlo. Vězte, že nebylo naším záměrem Vás poškodit. Věřím, že se podobná situace nebude opakovat. S pozdravem Pavel Tomášek, šéfredaktor Aktuálně.cz“

Bohužel opakovala se téměř do puntíku. Už 21.6.2017 jsem byl nucen na podobný nepravdivý článek reagovat panu Tomáškovi: „Vážený pane šéfredaktore, opět po nedlouhém čase Vám musím napsat ve věci chyb vyskytujících se na Vašem webu. Dnes jste vydali článek pánů Zelenky a Prchala  V tomto článku se vyskytuje několik chybných tvrzení. Jedno je hned v titulku. Autoři píšou „cena organizovaná dezinformátory“. Už jsme tuto věc jednou řešili, a tehdy jste se mi omluvil a věc napravil, nechápu, jak jste ji mohli zopakovat… Proto se tážu (opět s odkazem na Váš vlastní etický kodex): Kde jste došli k závěru, že já jsem dezinformátor?“

A pan Tomášek, opět podle všech pravidel etiky a profesionality znovu odpověděl: „Vážený pane Žantovský, děkujeme vám za upozornění na faktické chyby, které článek obsahoval. Opravili jsme je a čtenářům se omluvili… Zašlete-li nám krátké vyjádření k meritu zprávy, rádi ho do článku zařadíme. Zdraví Pavel Tomášek.“ Což proběhlo, napsal jsem a oni zveřejnili. Tak to má být, když se stane chyba. Lepší by bylo, kdyby se chyba nestala, ale nikdo není neomylný. Každopádně mám v rukou několik věrohodných dokladů o tom, že médium, které o mě bez důkazu napsalo, že jsem dezinformátor, uznalo a napravilo svou chybu, dokonce s omluvou. Klobouk dolů.

Nevím tedy nyní, kdo a proč má tak enormní zájem špinit mě tím nepodloženým nařčením z dezinformátorství na Wikipedii?


Kdo rozděluje společnost?


A závěrem si neodpustím krátkou glosu k oné Krameriově ceně. Ta vznikla, pravda, z mého popudu, v roce 2016 a dala si za cíl stavět mosty mezi tzv. mainstreamovou a tzv. alternativní žurnalistikou. Od počátku byla a je snaha udělovat ceny zhruba půl na půl zástupcům obou sfér. Z těch mainstreamových určitě stojí za zmínku Jan Petránek (tehdy ČRo), Stanislav Motl (ČRo), Robert Mikoláš (ČRo), Tomáš Hauptvogel (Prima), Ondřej Neff, zakladatel českých webových médií, Eva Kantůrková, spisovatelka a publicistka, Alexander Tomský, komentátor (mj. Novinky.cz), Markéta Šichtařová, ekonomická komentátorka, Ivan Hoffman, komentátor Deníky, skvělí fotografové Dana Kyndrová, Jaroslav Kučera či František Dostál, a mnozí další.  Chce snad někdo s vážnou tváří o všech těchto osobnostech říci, že to jsou „dezinformátoři“?

Je mi líto, že se svět kolem nás stále víc a víc rozděluje. Ale rozdělují jej především ti, kdo o rozděleném světě nejčastěji mluví a viní z něj každého, kromě sebe. Asi mezi nimi budou i nezvaní hosté na mé stránce ve Wikipedii.

Petr Žantovský

Kdo se podle vás stane příštím americkým prezidentem?