Svátek má: Oldřich

Komentáře

Ombudsman vidí bydlení jinak než Piráti

Když mluví S. Křeček o bydlení, tak mi nezbývá než s většinou textu souhlasit.

Chci jen doplnit a zdůraznit, že zcela zásadním přístupem k problému je možnost většiny, v tomto případě obyvatel domů, přimět jedince k plnění svých povinnosti a ohleduplnému chování. Pokud dostanou bytová družstva, společenství vlastníků, majitelé bytů a obce takové pravomoci, aby mohli ty, kteří nejsou schopni bydlet tak, aby se snesli s většinou bydlících – vyloučit, situace se určitě zlepší. Pak může nastoupit obec nebo sociálka, aby pomohly s řešením těm, kteří mají „jen“ problém s úhradou nájemného. Zatím je to spíš obráceně a kde kdo se stará o osud těch, kterým naprosto neleží na srdci ani vlastní povinnosti, ani spokojené bydlení sousedů. Pirátský návrh, aby obce a města přes nějakou agenturu hradili nedoplatky a škody za tyto nepřizpůsobivé nájemníky majitelům bytů, je přesně produktem v tomto duchu – tedy usnadnit život těm, kteří ho všem kolem sebe ztrpčují.

K módní vlně krátkých několika měsíčních pronájmů chci říct jen to, že pokud při porušování nájemní smlouvy, třeba neplacením nájmu, nebude soudům trvat roky, aby takový nájemník odešel, bude tato vlnka rychle pryč. Jde jen o obranu před bezplatným bydlením na jedné straně a bezmocí na druhé.Velmi nadějným řešením problémů s bydlením vidím v malých bytových družstvech. Tam členové přijmou pravidla společného soužití, tedy stanovy, a ty jsou pak jako projev společné vůle závazné pro všechny. Bohužel i zde se stát snaží řídit a vládnout. Přesto mi tato forma pro celky velikosti do 50 bytů připadá nejvhodnější. Tato velikost nebo spíše malost umožňuje lepší řízení i jeho kontrolu.

Názor pol. stran na problémy bydlení, které je do jisté míry odrazem chování společnosti v malém, bychom měli znát. Tak se ptejme. Piráti už vědí, jak nám vytřou zrak.

Karel PetříkJsme jen líní potomci husitů - nebo zbabělci?

Jsme jen líní potomci husitů - nebo zbabělci?

Karel Petřík 

29. ledna 2024
Naše politická alternativa mi připomíná husity, kteří ač byli všichni pro kalich, rvali se a rozbíjeli si hlavy cepy pro hlouposti. Když ale přicházeli křižáci, zapomněli na sváry, postavili se vedle sebe – a byli neporazitelní!

Že s tím mírem zase provokuji ale…

Že s tím mírem zase provokuji ale…

Karel Petřík 

25. ledna 2024
Chci jen reagovat na slova ministryně Černochové, že ona chce samozřejmě také mír. A na to, že podle ní právě vojáci si přejí mír nejvíc.

Ministryně Černochová přikázala spálit zatím jen kalendáře

Ministryně Černochová přikázala spálit zatím jen kalendáře

Karel Petřík 

21. ledna 2024
Už si nikdo nemůže namlouvat, že naše armáda má někoho odradit od války.

Vzkaz budoucího neznámého vojína

Vzkaz budoucího neznámého vojína

Karel Petřík 

13. ledna 2024
Raději kočky na hrobě než ty, co jsou schopni okázalého truchlení nad lidmi zabitými jedním útočníkem, a současně se zamilovávají do budoucí války, kde oběti nebude mít kdo počítat a zem bude poseta neznámými vojíny.

Ten střapatý a bosý „podivín“ Dušek

Ten střapatý a bosý „podivín“ Dušek

Karel Petřík 

4. ledna 2024
Je mému srdci milý. Každého, kdo mu naslouchá, přinutí k přemýšlení. Tedy každého, kdo je toho schopen.

Vánoce – dny pokoje a míru.

Vánoce – dny pokoje a míru.

Karel Petřík 

23. prosince 2023
Chvíle, kdy naše duše rozkvetou láskou nejen k blízkým, Bohu a bližním, ale také k našim čtyřnohým kamarádům.

Kdo se podle vás stane příštím americkým prezidentem?