Svátek má: Stanislava

Komentáře

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

Připravujete se na válku?

Vzhledem k aktuálně probíhajícím bojům na Ukrajině, ale i v kontextu s celkovou bezpečnostní situací vnímám zařazení níže uvedených otázek do exkluzivního průzkumu na téma Bezpečnost v ČR jako logické.
Víte, kde je Vašemu bydlišti nejbližší protiletecký kryt?
 


Tušil jsem, že většina lidí nebude vědět, kam by se měli v případě ohrožení schovat, uvedených 90 % je sice víc, než jsem čekal, ale ani tak se příliš nedivím. Z existujících cca šesti tisíc krytů je použitelná necelá třetina, která by poskytla útočiště maximálně jednomu milionu lidí. Ano, po rozpadu evropských socialistických států východního bloku v konci minulého století propadlo mnoho z nás tendenčně utopické představě, že válečným konfliktům je definitivně odzvoněno, proto se kryty rušily či nechávaly zpustnout. Také se prý za dobu od jejich vzniku radikálně změnil charakter válčení, a to hlavně „díky“ inteligentním zbraňovým systémům. Jsem sice jen poučený laik, ale při pohledu na současný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou se mi zdá, že by lidi docela uvítali, kdyby se měli před letadlovými nálety či raketovým odstřelováním kam ukrýt. Problematické je i nerovnoměrné rozložení krytů po území ČR. Zatímco v Praze je více než polovina existujících krytů (největší kapacitu mají metro a Strahovský tunel, v těchto dvou objektech by se mohlo ukrýt cca 350 tisíc lidí), jinde je situace diametrálně odlišná, např. ve Středočeském kraji by se mohla do existujících krytů schovat jen necelá tři procenta jeho obyvatel.

Je důležité, aby lidi znali, kde jsou jejich bydlišti nejbližší kryty, aby věděli, jak se v případě bombardování zachovat, když nemají k dispozici kryt? Měli by si tyto informace obstarat sami, nebo by je měl kvalifikovaně poučit stát, který existuje mimo jiné i proto, aby se o bezpečnost svých občanů staral? Ať už si odpovíte jakkoli, rozmlouvat vám to nebudu…
 
Máte doma zásoby jídla a nápojů na:

 

V názoru, jak velké zásoby jídla bychom měli mít doma, se odborníci různí. Já sám jsem slyšel jednoho z nich, který radil, aby domácí zásoby pokryly nejméně měsíc našich potřeb, ale také jsem četl rozhovor s dalším a ten říkal, že postačí 3 dny. Prostě babo raď, stát se v tomto směru žádných doporučení zatím nedopouští, takže je to na každém z nás.


Z grafu vidíme, že lidé volí převážně kompromisní cestu, nejvíce tvoří zásoby na jeden týden. Domnívám se ale, že tvorba domácích zásob není primárně motivována nějakým bezpečnostním ohrožením, ale zcela jinými praktickými důvody, které souvisí s životními postoji a zvyky, nakupovacími schématy, finančními možnostmi apod. Tak co, půjdete dnes nakoupit zásoby?
 
V případě válečného konfliktu na území ČR byste:


 
 
Musím přiznat, že jsem nečekal tak velké procento spoluobčanů, kteří by se mnou zůstali doma. Sice bude určitě rozdíl mezi dnešní teoretickou odpovědí v klidu obývacího pokoje a případným praktickým rozhodnutím v okamžiku ohrožení vlastní existence či bezpečnosti nejbližších, ale i tak mě to potěšilo.

Závěrem jen tak na okraj, všimli jste si, že v poslední složité době opět získávají na vážnosti hodnoty jako národ, vlast apod.? Všechny extrémy jsou špatné – leží-li na jedné misce vah násilný globalismus, kosmopolitismus, superstát s Velkým bratrem…. a na druhé některé z forem nacionalismu, komunismus, nacismus, šovinismus… je to těžké vážení, které neulehčí ani fakt, že na obou miskách vah je pro dobro člověka přítomna cenzura k ochránění lidí před nesprávnými názory. A já bych byl rád, aby bylo stále možné demokraticky vybrat jinou cestu, na které byste potkávali lásku k bližnímu, národní hrdost, úctu k národním tradicím, kultuře a sportu, kladný vztah k domovu, respekt k vůli většiny, svobodu slova a pluralitu vlastních názorů, které nikoho neohrožují.

Průzkumu společnosti SANEP na téma Bezpečnostní situace v ČR se aktivně účastnilo 3235 respondentů ve věku nad 18 let, metodologie (pohlaví, věkové skupiny, příjmové oblasti, vzdělání, velikosti místa bydliště) korespondovala s demografickým složením obyvatelstva České republiky, statistická odchylka zjištěných dat je ±1,5 %.

Zdeněk Ertl
 

Děti ztrácejí zájem o pohyb. Proč sportuje stále méně mladých lidí?

Děti ztrácejí zájem o pohyb. Proč sportuje stále méně mladých lidí?

Zdeněk Ertl 

26. května 2023
V dnešním moderním světě, kde technologie a pohodlí ovládají každodenní život, ztrácejí děti zájem o fyzickou aktivitu a ubývá sportujících mladých lidí.

Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Zdeněk Ertl 

10. května 2023
Jedním z charakteristických rysů současnosti je, řečeno sportovní terminologií, výrazná převaha špatných, negativních, smutných či katastrofických zpráv nad těmi dobrými, pozitivními, veselými či inspirujícími.

Nový fenomén esporty

Nový fenomén esporty

Zdeněk Ertl 

3. května 2023
Již téměř 14 miliard let se v celém vesmíru i na naší planetě všechno kolem nás neustále mění.

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Zdeněk Ertl 

24. dubna 2023
Sport byl, je a vždycky bude významným společenským fenoménem. Jeho vývoj nelze oddělit od vývoje člověka a lidského společenství.

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Zdeněk Ertl 

21. dubna 2023
V nedávné době jsem v našem mediálním prostoru zaznamenal diskuzi o kratomu (rozemleté listy rostliny Mitragyna speciosa) jehož užívání je ve velké části světa nelegální a zakázané (jihovýchodní Asie, Austrálie, Nový Zéland, Polsko…),

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Zdeněk Ertl 

18. dubna 2023
Nedávno jsme se s kamarádem Václavem v televizi dívali na zajímavé tenisové utkání mužů.

Souhlasíte s tím, že Česká republika podepsala obrannou smlouvu s USA?

Ano
transparent.gif transparent.gif
13%
Ne
transparent.gif transparent.gif
33%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
54%