Svátek má: Gita

Komentáře

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

Proč děti sportují?

Ti rodiče, kteří chtějí, aby jejich děti sportovaly, většinou vědí, proč to chtějí.

Možná sní o tom, jak jejich potomek přebírá medaili na mistrovství světa, možná věří, že sportovní aktivita pomůže dětem klidněji projít složitým pubertálním obdobím, třeba se snaží, aby si děti vytvořily kladný vztah ke sportu, mají na zřeteli jejich zdraví, jsou si jistí, že sportem získaná fyzická kondice, psychická odolnost, obratnost, zručnost a šikovnost budou dobrým vkladem do jejich celého života, často doufají, že děti budou ve sportu lepší než rodiče a dosáhnou toho, čeho oni nedosáhli… atd., atd.  

Jasně, rozhodnutí, zda dítě začne či nezačne sportovat, musejí většinou udělat rodiče. U dětí, které skutečně sportovat začnou a chtějí u sportu zůstat, přestávají být ale postupem času určující přání a ambice rodičů, důležitou se stále více stává motivace samotných dětí. Napadlo vás se někdy zamyslet, co vede děti k tomu, že na mnoha různých úrovních sportují, nebo naopak nesportují či sportovat přestaly? A že znát motivaci dětí ke sportování může být v mnoha směrech prospěšné? Domníváte se, že děti jsou ke sportu motivovány zejména touhou porovnávat a měřit své síly a schopnosti formou specializované sportovní výkonnosti s druhými a stále více a častěji prožívat pocity vítězství?

V těchto souvislostech mě zaujala fakta z rozsáhlého dánského průzkumu (zdroj: Danish Institute for Sports Studies), který zjišťoval, co ke sportu motivuje děti a mládež ve věku 7 až 16 let. Několik výstupů z tohoto průzkumu vám nabídnu, možná budete překvapeni. Nejdůležitější důvody, proč mladí respondenti průzkumu sportují, jsou následující.

Pro zábavu                                              93 %
Touha být s kamarády                             81 %
Zlepšování se (zvyšování výkonnosti)    72 %
Dobrý a kvalifikovaný trenér                   66 %
Soutěžení (utkání, závody)                    40 %
Vyhrávání                                               25 %

Vidíme, že mnohem důležitější motivací, než soutěžit a vyhrávat, je pro děti sport jako zábava a společnost kamarádů. Zdaleka tedy nesportují jen soutěživí jedinci, jejichž hlavní motivací jsou vítězství.

Jak vypadá organizace sportu dětí a mládeže u nás? Děti většinou sportují ve sportovních klubech sportovních svazů, z nichž každý je specializován na jedno nějaké odvětví. Cílem těchto svazů, a tedy zákonitě i trenérů v klubech, je být ve své činnosti co nejúspěšnější, přičemž nejzásadnějším měřítkem úspěšnosti jsou vítězství, nejlepší výkony, postavení družstev či jednotlivců v tabulkách a žebříčcích, pokud možno co nejvyšších soutěží. Děti, pro které není prioritou soutěžení a vyhrávání, postupem času v těchto klubech sportovat přestanou, odejdou buď samy, protože je to nebaví, nebo o ně trenéři přestanou mít zájem kvůli jejich nedostatečné sportovní výkonnosti. A bohužel, často to znamená konec jejich organizovaného sportování, protože motivace k výkonnostnímu či vrcholovému sportu je u většiny klubů převažující. Některé děti, kterým pohyb začne chybět, sice začnou naštěstí sportovat neorganizovaně, individuálně, nebo s kamarády, z života mnohem většího počtu dětí však sport zmizí úplně. Této praxi se nemůžeme příliš divit, protože sportovní svazy jsou státem podporovány hlavně na základě sportovních výsledků. Sportování a pohybové aktivity dětí u nás podporuje především stát, a to prostřednictvím Národní sportovní agentury, která poskytuje sportovním spolkům účelově určené finanční dotace.

Má ale stát jasný názor na to, koho a při jakých sportovních aktivitách chce podporovat? Současná praxe bohužel spíše nasvědčuje tomu, že nemá. Je pro stát důležitější sportovní reprezentace naší republiky, nebo amatérské sportování, vedoucí k pohybu a zdravému životnímu stylu? Na tuto otázku není lehké odpovědět, možná bychom se takto ani ptát neměli, jelikož obě tyto strany jedné mince jsou důležité a měly by být v rovnováze. Aktuální pravidla rozdělování dotací však jednoznačně zvýhodňují sportovce, kteří se účastní soutěží, zatímco nesoutěžní sport je stále větší „Popelkou“. Zdá se vám to správné, když většina dětí vlastně ani soutěžit nechce? Nikdo snad přece nepochybujeme o tom, že i bez závodění může být sport pro děti prospěšnou volnočasovou aktivitou.

Jsem na hony vzdálen tomu, abych říkal, že sportovní reprezentace státu je zbytečná a nepotřebná, ale zároveň jsem přesvědčen, že vrcholový sport by neměl být prioritním a většinovým příjemcem státních dotací.

Stát by měl po více než třiceti letech konečně rozhodnout, jaké jsou jeho priority v oblasti sportu a následně se jimi, ale kontinuálně a konzistentně řídit. Když se to nestane, bude většina sportujících spolků žít i nadále v nejistotě, což rozvoji sportovních aktivit určitě neprospívá. Třeba se ale teď, v souvislosti s personální změnou v Národní sportovní agentuře, jejímž novým předsedou jmenovala vláda Ondřeje Šebka, začne blýskat na lepší časy…

Zdeněk Ertl

Děti ztrácejí zájem o pohyb. Proč sportuje stále méně mladých lidí?

Děti ztrácejí zájem o pohyb. Proč sportuje stále méně mladých lidí?

Zdeněk Ertl 

26. května 2023
V dnešním moderním světě, kde technologie a pohodlí ovládají každodenní život, ztrácejí děti zájem o fyzickou aktivitu a ubývá sportujících mladých lidí.

Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Zdeněk Ertl 

10. května 2023
Jedním z charakteristických rysů současnosti je, řečeno sportovní terminologií, výrazná převaha špatných, negativních, smutných či katastrofických zpráv nad těmi dobrými, pozitivními, veselými či inspirujícími.

Nový fenomén esporty

Nový fenomén esporty

Zdeněk Ertl 

3. května 2023
Již téměř 14 miliard let se v celém vesmíru i na naší planetě všechno kolem nás neustále mění.

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Zdeněk Ertl 

24. dubna 2023
Sport byl, je a vždycky bude významným společenským fenoménem. Jeho vývoj nelze oddělit od vývoje člověka a lidského společenství.

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Zdeněk Ertl 

21. dubna 2023
V nedávné době jsem v našem mediálním prostoru zaznamenal diskuzi o kratomu (rozemleté listy rostliny Mitragyna speciosa) jehož užívání je ve velké části světa nelegální a zakázané (jihovýchodní Asie, Austrálie, Nový Zéland, Polsko…),

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Zdeněk Ertl 

18. dubna 2023
Nedávno jsme se s kamarádem Václavem v televizi dívali na zajímavé tenisové utkání mužů.

Souhlasíte s tím, že Česká republika podepsala obrannou smlouvu s USA?

Ano
transparent.gif transparent.gif
13%
Ne
transparent.gif transparent.gif
33%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
54%