Svátek má: Roman

Komentáře

Růst mezd zůstává blízko desetiletého rekordu

Růst průměrné mzdy o 8.5% se v letošním třetím kvartálu meziročně téměř nezměnil proti dvěma předchozím obdobím.

Reálně si zaměstnanci přilepšili o meziročně o 6.0%, což představuje nepatrné zpomalení proti první polovině roku, ale jinak nejvyšší hodnoty od roku 2003. Výrazný růst zaznamenala všechna odvětví ekonomiky, v tempu nicméně zůstala odvětví rozdělena do dvou kategorií. V odvětvích s převažující zaměstnaností veřejného sektoru jako školství, zdravotnictví a veřejná správa vesměs rostly mzdy dvojciferným tempem. Drtivá většina ostatních odvětví vykázala mzdový růst výrazně nižší, a to zpravidla mezi 6% a 8%. Vzácně vyrovnané jsou meziroční mzdové přírůstky průměrné mzdy mezi jednotlivými kraji, které se bez výjimky vešly do rozpětí 2,000 až 3.000 Kč. Je zřejmé, že se napětí na trhu práce a z něj vyplývající mzdové tlaky týkají již celé země.
 
Určitou změnu proti předchozím kvartálům představuje zpomalení růstu zaměstnanosti, který ve 3Q18 dosáhl meziročně 1.2%. V rámci země se dokonce vyskytl jeden kraj – Karlovarský – s poklesem zaměstnanosti. Nejvyšší přírůstek zaměstnanosti hlásí Praha, z čehož je patrné, kde se koncentruje tvorba nových pracovních míst. Vyšší mzdová úroveň hlavního města zjevně přitahuje pracovní sílu odjinud.
 
Dynamika mediánové mzdy (meziročně 9.8%) ve 3Q18 opět předstihla růst průměrné mzdy, a to dokonce výrazněji než v předchozím čtvrtletí. Je tedy zřejmé, že si více polepšili zaměstnanci v dolní polovině mzdové škály. To je částečně výsledek nadprůměrného růstu minimální mzdy, zároveň ale vývoj naznačuje, že je největší poptávka v české ekonomice po méně kvalifikovaných pracovnících. Patrně již v plné míře neplatí v minulosti často opakovaný komentář, že dvě třetiny pracovníků nedosáhnou na průměrnou mzdu.
 
V následujícím období tempo růstu mezd již začne pozvolna slábnout. Podepíšou se na tom horší ekonomické výsledky řady firem, pro něž představuje současný růst mezd dlouhodobě neúnosnou zátěž. Jejich menší ochota přidávat, případně spojená s rušením některých pracovních pozic, začne přehřátý trh práce v příštím roce chladit. Přesto zůstávají vyhlídky na růst mezd a potažmo životní úrovně pro většinu pracovníků příznivé.

 
 Pavel Sobíšek