Svátek má: Barbora

Komentáře

Salámová metoda

Takzvaná „salámová metoda“ se používá mocenskými orgány tehdy, když chtějí prosadit něco, co je nepopulární, něco, s čím občané nesouhlasí.

Tato metoda spočívá v tom, že výsledný nepopulární cíl vlády (či jiných mocenských orgánů) je rozdělen na menší části, používají se pro ně přijatelné (líbivé, populistické) názvy, které zamlžují konečný cíl. Masmédia trvale masírují občany líbivými argumenty, které podporují konečný cíl vládní garnitury a zároveň straší občany nebezpečností jiných názorů a odsuzují, zesměšňují jejich nositele. Tyto dílčí části se prokládají jinou činností, která má odvést pozornost od cíle konečného (například vystrašením občanů nějakou pandemií, válečným nebezpečím či nebezpečím ekonomické, energetické, finanční či jinou krizí).

Konečným efektem je mocenským orgánem přijetí pro občany nepopulárního (občany odmítajícího) opatření (zákona) zpravidla v podmínkách, kdy je jejich pozornost záměrně upřena na jiný, mocenským orgánem zveličený, záměrně nadhodnocený problém.

Uvedu několik příkladů z praxe. Mistrem v používání salámové metody je EU. Zpravidla svolá nějaký summit, na kterém se má projednat takzvaná nezávazná deklarace. Připomeňme například „Marrákešskou deklaraci“ z roku 2018, kterou podepsal tehdejší ministr vnitra Metnar. Tato deklarace nezávazně pojednávala o některých aspektech legální migrace. Vzpomeňte na to, jaké zásadní a závazné normy začala produkovat EU v letech následujících. Povinné kvóty, sankce za jejich neplnění atd., atd. V tomto roce se tyto nové, již závazné normy ještě zdokonalují. A takových „nezávazných deklarací“ EU přijímá celou řadu.

Proč o tom tak zdlouhavě píšu?  Tuším, že se v současné době o něco podobného pokouší naše vláda. Co mám konkrétně na mysli? Nic víc a nic méně, než to, že se jedná o přítomnost „spojeneckých vojsk USA“ na našem území. Vše tomu nasvědčuje. Posuďte sami.

První pokus byl takzvaný radar v Brdech (2007- zahájeno jednání o smlouvě, 2008-smlouva podepsána vládou, 2009-pod tlakem veřejnosti vláda od smlouvy odstoupila). Údajně nás tento radar měl, podle slov US generála Oberinga, chránit proti severokorejským a íránským raketám. Tehdejší Topolánkova vláda i přes aktivitu A. Vondry z ODS neměla sílu tuto „geniální myšlenku“ prosadit. Asi ještě tehdejší vláda neměla takové zkušenosti s používáním „salámové metody“, a proto občanská nespokojenost a odpor proti tomuto řešení byla úspěšná a z tohoto projektu naštěstí sešlo.

No nic, vždyť z chyb se člověk učí. Začalo to průjezdem vojenských kolon americké armády přes naše území. Ten první byl provázen protesty části občanské veřejnosti, ten letošní prošel jak bez masového vítání, tak také bez masového odporu.Zajímavá byla také „pomoc“ příslušníků Národní gardy USA v boji s covid 19. V roce 2020 přijel do ČR tým lékařů s tím, že se má podílet na zvládnutí této epidemie u nás. Je zajímavé, že v masmédiích byla takovéto bratrské pomoci věnována jen minimální pozornost. Později se ukázalo, že se nejedná o žádnou reálnou pomoc, ale prý jde jen o výměnu poznatků z boje proti covidové pandemii. Tím veškeré informace o činnosti tohoto týmu odborníků z Národní gardy USA skončily. Potichu a bez velké publicity jsme se po nějaké době dozvěděli, že tento tým opustil ČR. V souvislosti se současným vývojem by si někdo dokonce mohl myslet, že si tento tým odborníků třeba typoval objekty pro dočasné rozmístění bratrských vojsk.

V lednu 2020, na kongresu ODS vystoupil A. Vondra. Asi se rozpomněl na svoji angažovanost s radarem v Brdech a s plnou vážností navrhl následující: „7) Radar je pasé, ale odvážně navrhněme Američanům, abychom v Ostravě-Mošnově zřídili společnou strategickou leteckou základnu. Posílí naši bezpečnost a podpoří těžce zkoušený region, kde lidi v důsledku dekarbonizace budou přicházet o práci. Poláci už mají svůj Fort Trump, tak proč nemáme mít my náš Trump Air Force Base?“

Další událost, která si zaslouží naší pozornost, je podepsání smlouvy mezi Slovenskou republikou a USA (Dohoda o obranné spolupráci). Na základě této dohody jsou pro armádu USA vyčleněny prostory dvou letišť na území SR. Příslušníci armády USA nebudou spadat pod jurisdikci SR atd. Proti této smlouvě byly velké protesty občanů SR, o kterých většina našich masmédií naše občany neinformovala, nebo informovala jen okrajově.

Dnes se v našich médiích jen zkratkovitě objevila zprávička o tom, že na letišti „A. Vondry“ v Ostravě-Mošnově přistál strategický bombardér USA typu B-52 ze základny ve VB. Prý dokonce letěly dva tyto letouny, ale přistál jen jeden, údajně v rámci „… procvičení vzájemné spolupráce vzdušných sil členských států NATO“.

V souladu s tím, jak jsem charakterizoval „salámovou metodu“ se lze domnívat, že naše vláda může mít v zámyslu využít stávající hysterie rozpoutané USA a VB o agresi RF na území Ukrajiny, využít stav v naší společnosti po několikaletém „boji“ s pandemií coronaviru k tomu, aby konečně splnila tužbu A. Vondry (ODS) mít na našem území trvale dislokovaná vojska americké armády.

Bohužel, stav naší společnosti (po dlouhodobé masové mediální a úřednické pandemické šikaně a po hysterické válečnické rétorice) nevidím příliš optimisticky pro boj s touto možnou variantou. Pokud by tyto mé úvahy byly reálné, bude naše vláda stát před závažným problémem: co udělat s M. Kocábem, tvrdým a zásadovým bojovníkem proti dočasně umístěným bratrským vojskům na našem území?

Ladislav Petráš
.
 


Zrušili byste koncesionářské poplatky?

Ano
transparent.gif transparent.gif
70%
Ne
transparent.gif transparent.gif
15%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
15%