Svátek má: Petr

Komentáře

Jiří Valenta

člen Zastupitelstva Plzeňského kraje

Společensky vyloučené lokality a my ostatní

V ČR by mělo nyní docházet k výraznému hospodářskému růstu, což ale ovšem dalšímu rozevírání sociálních nůžek, v současném světě "tržního blahobytu bez pravidel", bohužel nikterak nebrání.

Například v Plzeňském kraji došlo, v tomto ohledu, za posledních devět let k masivnímu nárůstu počtu společensky vyloučených oblastí – ghett ze 17 na 42. Pro vaši informaci za "ghetto" se oficiálně považuje místo, kde žije alespoň dvacet lidí, kteří jsou odkázáni na sociální dávky, nemají práci či jsou zadlužení, tedy obecně řečeno, jsou ve stavu tísně. Ale pozor, abychom mohli hovořit o "ghettu", nemusí mít všichni jeho obyvatelé stejně nízké ekonomické postavení. Některé osoby totiž často, zejména díky rozdílné síle ekonomického statusu z něj mohou, a to zejména prostřednictvím lichvy, také těžit. Někdy je v ghettu struktura postavení jednotlivých osob ještě daleko výraznější než tomu je v životě celé společnosti, i zde může existovat "elita, střední třída i spodina".

Počet lidí, žijících v podmínkách ghetta, tedy jakéhosi společensky prostorového vyloučení, se na Plzeňsku také zvýšil, ze dvou na tři tisíce osob. Postiženo zde máme již 27 obcí, přičemž se   jedná o nárůst o celých 81%,  alespoň tak praví poslední statistika. Tu si nechalo zpracovat Ministerstvo práce a sociálních věcí, a jak všichni ze zkušenosti víme, bývají takto získávaná data nejednou ještě silně podhodnocená.

V rámci celé naší republiky se od roku 2006 počet chudinských domů, ulic a čtvrtí prakticky zdvojnásobil a nyní zahrnuje, podle údajů ČTK, více než šest set lokalit. Třetinu z tohoto počtu si vytvořily radnice samy, neboť rozličným způsobem znevýhodněné osoby následně účelově sestěhovaly. Atak nyní možná ani těch deset přislíbených miliard korun z operačních programů EU, na problém zpětného začleňování,  nelichotivé situaci nejspíše  pramálo pomůže.

Obdobně vypovídá zpráva vládní agentury pro sociální začlenění, týkající se plnění strategie boje proti vyloučení. Ta uvádí, že se situace v tzv. vyloučených lokalitách, týkající se především bezpečnosti, zaměstnávání či bydlení, výrazněji nezlepšila, spíše naopak. Státní správa prý nereaguje dostatečně pružně a její postup je proto nutné do budoucna také lépe koordinovat.

V ghettech je obecně vyšší kriminalita, rozšířenější jsou tam také konzumace drog, gamblerství či například již ta zmíněná lichva. Díky vzájemné provázanosti rozličných trestních deliktů je jejich následné objasňování mnohem náročnější, což také sekundárně zvyšuje neochotu policistů se případy zabývat. Odbornější, policejní práce ve vyloučených lokalitách nebývá ani objektivně finančně ohodnocena, v čemž doposud spatřuji významnou systémovou chybu v celé bezpečnostní strategii ministerstva vnitra.

Jiným zásadním společenským problémem, určeným k urychlenému koncepčnímu řešení, je jistě také aspekt, že se v ghettech začíná již rodit a také vyrůstat další generace a to bohužel bez výraznější šance se z tohoto patologického modelu světa vyčlenit. Dřívější socialisticky a solidaristicky pojímaný přístup k institucionální pomoci se u nás již dávno vytratil, v lepším případě skomírá jako silně omezený a tak mladí lidé, již po několika letech života v ghettu, propadají do stavu apatie a letargie. Bohužel tak u nich stále více zakrňuje schopnost porozumění společenskému prostředí a společenskému životu, jako celku. Z toho příkladu vyplývá, že problém společensky vyloučených lokalit je všeobjímající, zasahuje  do všech oblastí života společnosti, a je třeba jej začít nejen urychleně, ale zejména efektivně, řešit! Obávám se však, že pouze "kosmetické změny" problém nevyřeší. Myslím, že je třeba začít měnit hodnotovou orientaci celé naší společnosti, ovšem nyní již k lepšímu!

Jiří ValentaO co jim vlastně jde? O spravedlnost a pravdu nikoliv!

O co jim vlastně jde? O spravedlnost a pravdu nikoliv!

Jiří Valenta 

29. ledna 2023
Komu? Realizátorům a sympatizantům politiky koaliční vlády pod tvůrčí taktovkou ODS, kteří k snazšímu prosazení a realizaci svých elitářských a transatlanticky submisivních cílů trvale nadužívají takových termínů, jako je spravedlnost, pravda, demokracie, či svoboda.

Koalice bojuje o možnost další manipulace veřejností!

Koalice bojuje o možnost další manipulace veřejností!

Jiří Valenta 

12. ledna 2023
Poněkud stranou hlavních zpráv, či palcových novinových titulků, tedy za přísně zaranžovaného mainstreamového nezájmu, se odehrávalo v poslanecké sněmovně druhé čtení novely Zákona o České televizi (a Českém rozhlasu),...

Realizace projektu “Gigafactory” v Líních byla od počátku daná!

Realizace projektu “Gigafactory” v Líních byla od počátku daná!

Jiří Valenta 

6. prosince 2022
Situace s realizací projektu výstavby obrovské továrny na autobaterie do elektrovozidel firmou Volkswagen,..

Nemají se prý rádi, ale pro funkce jsou kamarádi!

Nemají se prý rádi, ale pro funkce jsou kamarádi!

Jiří Valenta 

29. září 2022
Skoro až chorobně projevované, názorové, ale i mnohdy i osobní, animozity doprovázely před nedávno skončenými obecními volbami v Plzni...

Sliby se slibují, ale kdo se potom raduje?

Sliby se slibují, ale kdo se potom raduje?

Jiří Valenta 

10. září 2022
Ten, kdo se rozhodne volit podle toho, co se mu halasně naslibuje několik málo týdnů před otevřením volebních místností, nebývá na tom v konečném výsledku nikdy o mnoho lépe....

Plzeňský kraj klesá k “finančnímu dnu, ale někteří na palubě stále tančí!”

Plzeňský kraj klesá k “finančnímu dnu, ale někteří na palubě stále tančí!”

Jiří Valenta 

30. srpna 2022
Situace na trhu s energiemi je více než hrozivá, o čemž se není nutné rozepisovat!

Myslíte si, že je u nás cenzura a dochází k omezování svobody projevu?

Ano
transparent.gif transparent.gif
79%
Ne
transparent.gif transparent.gif
10%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
11%