Svátek má: Gita

Komentáře

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

Sport, pohyb…. a stát

Odpovědi na dvě otázky, které Vám z exkluzivního průzkumu předkládám dnes, vyjadřují názory občanů na míru, zaměření a efektivitu státní podpory sportu a pohybu.


Při pohledu na první graf musím s potěšením konstatovat, že názory respondentů mě příjemně překvapily svojí racionalitou. Každý z Vás si ale zajímavé odpovědi samozřejmě vyhodnotí sám, proseje je sítem svých zkušeností a postojů, možná se nad nimi i zamyslí, aby nakonec konstatoval, zda mu rozložení odpovědí konvenuje, či nikoli.

V oblasti podpory sportu by měl stát přednostně podporovat:
 
 

Já si jen dovolím každou z uvedených možností velmi stručně glosovat.
  • Není velkým překvapením, že téměř polovina lidí preferuje, aby stát podporoval všechny sporty bez rozdílu. Určitě totiž platí, že každý sport může (při jeho uvážlivém a vhodném provozování) přispět k harmonickému rozvoji člověka. Tento názor dává všem zájemcům o sport svobodu v rozhodování a volbě sportovního odvětví.
  • Třetina občanů by preferovala sporty, které vedou ke zvyšování fyzické kondice. Tento výsledek je jistě v souladu s velmi rozšířeným povědomím, že kdo sportuje, je automaticky dobře fyzicky připraven. Zároveň můžeme za tímto názorem možná vnímat i nepatrné podcenění těch sportovních disciplín, které fyzickou kondici nerozvíjejí prvoplánově, ale bez potřebné specifické kondice není možné je úspěšně provozovat (sportovní střelba, šachy, snooker apod.).  
  • Občané vnímají sport racionálně a nedělají zásadní rozdíly mezi olympijskými a neolympijskými sporty. Z ušlechtilých myšlenek olympismu pramenící olympijské hnutí je jistě důležitým fenoménem, ale při pohledu na graf se musíme ptát, zda není také přeceňované a jestli jeho společenské postavení není do velké míry virtuálním dílem sofistikovaných, účelově a ekonomicky motivovaných mediálních aktivit. Původní, nádherné a vznešené olympijské myšlenky jsou dnes totiž v mnoha případech jen nablýskaným obalem bez obsahu a extrémní vyhrocenost důležitosti úspěchu na olympijských hrách často vede k nesportovnímu chování i podvodům.  • Fotbal a hokej jsou všeobecně prezentovány jako naše hlavní a národní sporty, vidíme ale, že jejich preference v očích občanů není zrovna závratná. Lidé nesouhlasí s tím, aby stát podporoval fotbal a hokej více než jiné sporty. Odpovídá tomu také současná realita státní podpory?
  • Procento lidí, kteří by chtěli podporovat jen sporty přinášející zábavu, je tak malé, v podstatě na úrovni statistické odchylky, proto není třeba ho příliš komentovat. Jen mě napadá otázka, kolik existuje sportovních odvětví, která nepřinášejí těm, kteří je provozují, zábavu…?
  • Každý dvanáctý dospělý se domnívá, že podpora sportu není záležitostí a povinností státu. Mohlo by se zdát, že sport je již dostatečně uznávanou a respektovanou součástí zdravého životního stylu, přesto ale vidíme, že někteří respondenti si nepřejí, aby stát sport podporoval. Jejich počet není sice veliký, ale na druhou stranu ani zanedbatelný. Je-li ale za touto skupinou (7,8 %) občanů jejich názor, že každý si může sportovat individuálně a podle libosti, pak nemůžeme příliš protestovat.

Dělá stát dostatečné kroky k tomu, aby přivedl k pohybu a zvyšování fyzické kondice i děti, u kterých není aktivní pohyb součástí jejich života?
 

Je jasné, že formování děti tak, aby se pohyb stal samozřejmou součástí jejich života je především záležitostí a odpovědností rodičů, ale i stát by měl mít v tomto procesu stálou, pevnou a odpovědnou roli. Vidíme ale, že podle více než tří čtvrtin respondentů stát svoji úlohu neplní a měl by se ve snaze o větší zastoupení pohybu v populaci více angažovat. Faktem je, že investice do pohybu se státu rozhodně vyplatí.

Průzkumu společnosti SANEP na téma Bezpečnostní situace v ČR se aktivně účastnilo 3235 respondentů ve věku nad 18 let, metodologie (pohlaví, věkové skupiny, příjmové oblasti, vzdělání, velikosti místa bydliště) korespondovala s demografickým složením obyvatelstva České republiky, statistická odchylka zjištěných dat je ±1,5 %.

Zdeněk Ertl

Děti ztrácejí zájem o pohyb. Proč sportuje stále méně mladých lidí?

Děti ztrácejí zájem o pohyb. Proč sportuje stále méně mladých lidí?

Zdeněk Ertl 

26. května 2023
V dnešním moderním světě, kde technologie a pohodlí ovládají každodenní život, ztrácejí děti zájem o fyzickou aktivitu a ubývá sportujících mladých lidí.

Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Zdeněk Ertl 

10. května 2023
Jedním z charakteristických rysů současnosti je, řečeno sportovní terminologií, výrazná převaha špatných, negativních, smutných či katastrofických zpráv nad těmi dobrými, pozitivními, veselými či inspirujícími.

Nový fenomén esporty

Nový fenomén esporty

Zdeněk Ertl 

3. května 2023
Již téměř 14 miliard let se v celém vesmíru i na naší planetě všechno kolem nás neustále mění.

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Zdeněk Ertl 

24. dubna 2023
Sport byl, je a vždycky bude významným společenským fenoménem. Jeho vývoj nelze oddělit od vývoje člověka a lidského společenství.

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Zdeněk Ertl 

21. dubna 2023
V nedávné době jsem v našem mediálním prostoru zaznamenal diskuzi o kratomu (rozemleté listy rostliny Mitragyna speciosa) jehož užívání je ve velké části světa nelegální a zakázané (jihovýchodní Asie, Austrálie, Nový Zéland, Polsko…),

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Zdeněk Ertl 

18. dubna 2023
Nedávno jsme se s kamarádem Václavem v televizi dívali na zajímavé tenisové utkání mužů.

Souhlasíte s tím, že Česká republika podepsala obrannou smlouvu s USA?

Ano
transparent.gif transparent.gif
13%
Ne
transparent.gif transparent.gif
33%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
54%