Svátek má: Alexandr

Komentáře

Miloš Vystrčil

senátor (ODS)

Vláda ignoruje doporučení NKÚ a nadále hazarduje s budoucností země

Vláda podle NKÚ nakládá s veřejnými penězi neefektivně a neodpovědně.

„Ze zprávy NKÚ vyplývá, že vláda nakládá s penězi daňových poplatníků neefektivně a neodpovědně. Příjmy státního rozpočtu narostly v minulém roce o 87 miliard Kč, o stejnou částku vzrostly běžné státní výdaje. Vláda tedy nic z peněz navíc nevyužila na důležité investice nebo nutné reformy. Stát selhává také v dotační politice. Ministerstva zvýhodňují větší příjemce zemědělských dotací a v dalších dotačních oblastech nekontrolují, zda byly dotace využity efektivně, a zda skutečně naplnily svůj účel. Bohužel, v přípravě rozpočtu na rok 2020 vláda postupuje úplně stejně,“ uvedl předseda senátorského klubu Miloš Vystrčil.

„Problémy hrozí především ve financování poskytování sociálních služeb. Na neschopnost vlády doplatí domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením a další. Jediným řešením této situace je reforma financování sociálních služeb za účasti všech dotčených stran. Vláda ale tento problém řešit nechce, nebo se ho řešit bojí,“ řekla senátorka Jitka Chalánková.

 


„Podporujeme usnesení Senátu, které ukládá vládě vydávat do roku 2024 na obranu 2 % HDP a plnit tak závazek NATO, ke kterému jsme se opakovaně přihlásili,“ uvedl místopředseda senátorského klubu Martin Červíček, který se na tiskové konferenci pozastavil také nad požadavky o navýšení rozpočtu ministerstva vnitra, které představila sociální demokracie. „Sociální demokraté vedou resort vnitra už pět let. Za tu dobu vzrostly rozpočty Policie ČR o 14 miliard Kč a Hasičského záchranného sboru ČR o 3 miliardy Kč. Představitelé ministerstva vnitra dosud bohužel nezajistili smysluplné investice, a proto nabývám podezření, že se tyto prostředky projedly,“ doplnil Červíček.