Svátek má: Petr

Komentáře

Jiří Valenta

člen Zastupitelstva Plzeňského kraje

Vysokorychlostní internet do roku 2020 všem?

Mezi laickou i odbornou veřejností se začíná intenzivně diskutovat podpora rozvoje vysoko a superrychlostního internetu.

Ta je promítnuta do „Národního plánu rozvoje sítí nové generace“, a měla by být v ČR zrealizována do roku 2020. Vychází z cíle Evropské komise a relevantního materiálu „Digitální agenda pro Evropu“ s tím, že by měl být zajištěn všem občanům ČR, tedy nově ještě půlmilionu domácnostem, přístup k vysokorychlostnímu internetu s přenosovou rychlostí 30 Mbit/s a polovině z nich s rychlostí alespoň 100 Mbit/s.

V úzké souvislosti s ambiciózním cílem, který je u nás zakotven ve strategii „Digitální Česko 2.0“, by mělo v praxi docházet ke snižování rozdílů mezi jednotlivými regiony a následně tak nejen k zlepšování života občanů i podnikatelů, ale také ke zvýšení konkurenceschopnosti obcí a regionů.

Retrospektivně lze konstatovat, že dosavadní pokrytí území ČR internetem bylo a je doposud realizováno bez veřejné podpory a tomu také odpovídá jeho struktura a charakter. Považme, že například v některých venkovských a příhraničních oblastech má přístup k vysokorychlostnímu internetu pouze 4% obyvatel, z čehož je patrno, že zde „všemocná ruka trhu“, jako v poslední době často i jinde, jaksi selhává.

K plné objektivně dodávám, že k chvályhodné snaze dochází až poté, co stát dlouhodobě nekonal a zejména ekonomicky nemotivoval soukromé investory k vložení jejich vlastních investic do rozvoje internetového připojení, a to na území celého státu.

Nyní má dotační obnos činit nemalých 14 miliard korun a z tohoto důvodu začíná vyvolávat u oborových podnikatelů výrazné emoce.  Je ale na státu, aby zabezpečil používání vždy jen těch slušných metod a nástrojů, které poté vedou k zisku samotné dotace. Ta nemůže sloužit k podpoře úspěšnějšího podnikání, není nároková a nebude plošná. Zásadním algoritmem tohoto dotačního procesu se musí stát snaha o reálný přínos české ekonomice.

Ministerstvo průmyslu a obchodu nyní garantuje, že se zasadí o to, aby v celém projektu nedocházelo ke snahám o vytlačování malých investorů a také o to, aby investice, doposud realizované soukromým sektorem, nebyly touto podporou dotčeny. Obdobně je nutno zajistit, že dotované technologie musí být kompletně, po celou dobu udržitelnosti, fyzicky přístupné kontrolám auditních a kontrolních orgánů tak, aby se již v zárodku předcházelo rozličným hospodářským excesům, kterých je na tuto malou zemi již nepřiměřeně mnoho.

A na závěr důležitá informace pro všechny zájemce o dotaci. První výzvy jsou plánovány, podle vyjádření náměstka MPO Karla Novotného na sněmovním Podvýboru pro ICT průmysl a eGovernment, na čtvrtý kvartál tohoto roku a žádat bude možno o veřejnou podporu od jednoho do dvou set milionů korun. Obligatorním regionem se, pro první výzvy, bude rozumět padesát sedm strukturálně postižených obcí s rozšířenou působností, dle usnesení vlády č. 344/2013.

Je přirozené, že vybírány by měly být nejvýhodnější projekty, a to na základě soutěže, za předem transparentně zveřejněných pravidel a za stejných podmínek pro každého zájemce.

Jiří Valenta

O co jim vlastně jde? O spravedlnost a pravdu nikoliv!

O co jim vlastně jde? O spravedlnost a pravdu nikoliv!

Jiří Valenta 

29. ledna 2023
Komu? Realizátorům a sympatizantům politiky koaliční vlády pod tvůrčí taktovkou ODS, kteří k snazšímu prosazení a realizaci svých elitářských a transatlanticky submisivních cílů trvale nadužívají takových termínů, jako je spravedlnost, pravda, demokracie, či svoboda.

Koalice bojuje o možnost další manipulace veřejností!

Koalice bojuje o možnost další manipulace veřejností!

Jiří Valenta 

12. ledna 2023
Poněkud stranou hlavních zpráv, či palcových novinových titulků, tedy za přísně zaranžovaného mainstreamového nezájmu, se odehrávalo v poslanecké sněmovně druhé čtení novely Zákona o České televizi (a Českém rozhlasu),...

Realizace projektu “Gigafactory” v Líních byla od počátku daná!

Realizace projektu “Gigafactory” v Líních byla od počátku daná!

Jiří Valenta 

6. prosince 2022
Situace s realizací projektu výstavby obrovské továrny na autobaterie do elektrovozidel firmou Volkswagen,..

Nemají se prý rádi, ale pro funkce jsou kamarádi!

Nemají se prý rádi, ale pro funkce jsou kamarádi!

Jiří Valenta 

29. září 2022
Skoro až chorobně projevované, názorové, ale i mnohdy i osobní, animozity doprovázely před nedávno skončenými obecními volbami v Plzni...

Sliby se slibují, ale kdo se potom raduje?

Sliby se slibují, ale kdo se potom raduje?

Jiří Valenta 

10. září 2022
Ten, kdo se rozhodne volit podle toho, co se mu halasně naslibuje několik málo týdnů před otevřením volebních místností, nebývá na tom v konečném výsledku nikdy o mnoho lépe....

Plzeňský kraj klesá k “finančnímu dnu, ale někteří na palubě stále tančí!”

Plzeňský kraj klesá k “finančnímu dnu, ale někteří na palubě stále tančí!”

Jiří Valenta 

30. srpna 2022
Situace na trhu s energiemi je více než hrozivá, o čemž se není nutné rozepisovat!

Myslíte si, že je u nás cenzura a dochází k omezování svobody projevu?

Ano
transparent.gif transparent.gif
79%
Ne
transparent.gif transparent.gif
11%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
10%