Svátek má: Ondřej

Komentáře

Že by „Pravda“ (ale bez lásky), přece jen zvítězila?

Vycházeje z článku sobotního PRÁVA (11.2021) lze mít dojem, že u nás „pravda“ zvítězila nad lží (bez lásky, ta s tím nemá nic společného), neboť jak se lze dočíst, „protilátkové“ léky již zachránily 4,5 tisíce nakažených!

Neuvřitelná zpráva když si pomyslíme, že i dnes nám ještě někteří experti přes Covid-19 bezostyšně tvrdí, že bez vakcín a následného očkování, se prý neobejdeme, neboť nás  chrání před nakažením, pozitivitou, onemocněním, dokonce i před smrtí. Že to byla lež, resp., že to nebyla pravda, je nasnadě. Otázka je, co vedlo kohosi k prozření, aby uznal, že i již jiné existující léky mohou  být více prospěšné, než byznysem protlačované pochybné vakcíny. Jistě se někdo z rozumných lékařů vydal tzv. „partyzánskou stezkou“, aby k léčení nakažených Covidem-19 vyzkoušel aplikovat léky, které byly dosud k aplikaci léčení když ne zakázány, tak striktně nedoporučovány. Že se ale toto „neuposlechnutí“ukázalo jako účinné, nakonec vedlo k následnému  širšímu použití. Jak jinak, úspěšnému! Použití těchto látek je prý zatím limitováno věkem 65+ a pro mladší chronicky nemocné a rizikové pacienti , jako např.  diabetiky, onkologicky nemocné, obézní, s chronickým onemocněním plic aj., přičemž hlavní slovo má ošetřující lékař, který se v odůvodněných případech nemusí stanovenými opatřeními řídit. I zde jak vidno, zase existuje nařízení, kdy ano a kdy ne či komu lék použít.


      
V této souvislosti je zajímavé, že ačkoliv jsou zásoby léků jsou stále velké, přesto nejsou (v rámci možností) přístupny všem. Podle údajů se do Česka´é reoubliky přivezlo 12 tisíc balení kokteilu protilátek Regn-cov2, nebo také casirivimab /indevimab, 3 tisíce dávek přípravku bamlanivimabu, k němu se  přiobjednala i látka etesevimabu, neboť bamlanivimab má prý proti variantě delta slabší účinek. Nemocnice tak prý mají k dispozici tisíce dávek. Otázka je, pro kolik lidí nakažených či pozitivních to vystačí, vezmeme-li v potaz skutečnost, že se u nás denně prý nakazí cca 8-10 tisíc lidí (sic)! Nicméně pan ministr Vojtěch prý připustil, že by se při nedostatku léků mohlo doobjednat další množství. Proč to neudělá hned, aby se léky dostaly i jiným nakaženým, než těm vyjmenovaným? Aby toho nebylo málo, tak existuje prý také např. jistý lék molnupravir, který se podává v tabletách, ale prý se zase čeká, až ho posoudí Evropská léková agentura. Nedej bože, aby to byl ruský lék, protože toho bychom se, stejně jako vakcíny Sputik V, nedočkali.
    

Exististence tzv. protilátkových léků je poněkud záhadný, protože není dost zřejmé, co znamenají „protilátkové“ léky, resp. v čem spočívá význam „protilátkový“. Upřímně řečeno, běžný občan bude sotva schopen takový výraz pochopit. Budiž, máme k dispozici výše jmenované „protilátkové“ léky, ale měl by nám někdo vysvětlit, jak to bude dál s očkováním stávajícími vakcínami, když k léčbě nakažených Covidem-19 byly nasazeny tyto, možno říct účinější léky? Má to znamenat ústup současného očkování vakcínami, protože účinnost používaných vakcín je nedostatečná, lidé jsou i nadále nakažení, dál nemocní, dále umírají?
     
Jistá skupina šlechetných  lékařů, vědců, odborníků a expertů věrohodně tvrdí, že současné vakcíny nejsou tím, čím by měly být a že jsou dokonce zdraví a také životu nebezpečné. Bohužel tyto názory nesdílí ministerstvo zdravotnictví a další loajální lidé, kteří naopak takové konstatování mají za nepřijatelné dezinformace, které prý mají negativní vliv na lidi, kteří se odmítají očkovat. Lze se ale domnívat, že po seznámení se s fakty, že existují jiné způsoby léčení, než cestou očkování stávajícími problematickými (USA) vakcínami , tj. léčení  „protilátkovými“ léky (byť i třeba formou očkování), budou tito lidé tuplem tyto vakcíny a očkování odmítat.
    
I tak hlavní smysl koronavirové eskapády -  byznysu, zůstane zachován, protože pokud bude existovat Covid ve všech svých podobách, potud bude potřeba lidi něčím léčit (až na ty, kteří mají či musejí umřít)! Farmaceutické firmy však rozhodně o práci a hlavně o zisky (i s těmi dobrosery), nepřijdou!

Jiří  Baťa


Souhlasíte a podporujete stávku odborářů?

Ano
transparent.gif transparent.gif
18%
Ne
transparent.gif transparent.gif
7%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
75%