Svátek má: Jarmil

Regiony

Velikost textu:

Jičín v prvním pololetí 2019 hospodařil v přebytku

Jičín v prvním pololetí 2019 hospodařil v přebytku

Rada města doporučila Zastupitelstvu vzít na vědomí stav čerpání rozpočtu města Jičína za první pololetí 2019. Hospodaření je pozitivní, saldo příjmů a výdajů od ledna do června totiž skončilo „v plusu“ ve výši 33 979 387 Kč.

Jičín
20. srpna 2019 - 08:00

Roční rozpočet byl schválen na sklonku roku 2018 jako příjmově a výdajově vyrovnaný. V současnosti se zohledněním všech dosavadních rozpočtových opatření pracuje s částkou na obou stranách ve výši 466 482 812 Kč.

Podíváme-li se na plnění příjmů za první pololetí, celkově rozpočet města přijal 234 924 293 Kč. Tahounem jsou daňové příjmy. Jičínský rozpočet získal z daní 159 221 401 Kč, což je 52 procent plnění rozpočtu. Vzhledem k tomu, že rozpočet je postaven na celý rok, za první pololetí porovnávejme plnění k padesáti procentům. Tudíž daňové příjmy byly v prvním pololetí o 2 procenta vyšší, než kolik rozpočet pro polovinu roku plánoval. Co se týká dalších příjmových složek, jde o příjmy z vlastní činnosti, kapitálové příjmy a dotace. Příjmy z vlastní činnosti, což jsou zejména pronájmy městských nemovitostí, dosáhly částky 25 729 085 Kč. To představuje 60 procent ročních plánovaných příjmů. Kapitálové příjmy, mezi něž spadají prodeje městského majetku, byly v prvním pololetí ve výši 1 145 025 Kč, což je 29 procent plnění rozpočtu. A konečně dotace dosáhly částky 48 828 782 Kč, a to je plnění na 48 procent. Sečteme-li všechny 4 příjmové složky, na straně peněz, které do rozpočtu přišly, bylo město Jičín v polovině cesty na 52 procentech stavu za celý rok.

Výdaje lze členit podle oblastí, za které jsou vynakládány, a tak hovoříme například o výdajích za místní hospodářství, dopravu, životní prostředí, sport, cestovní ruch, kulturu, sociální oblast, výstavbu a podobně. Celkové výdaje na konci června byly 205 944 906 Kč, což představuje 44 procent předpokládaných výdajů za celý rok. Výše zmíněné saldo lze vypočítat odečtením celkových výdajů od celkových příjmů: Potom vznikne rozdíl +33 979 387 Kč.


Pro úplnost je třeba zdůraznit, že ani příjmy ani výdaje nejsou po celý rok rozprostřeny rovnoměrně. Rozhodně nelze říct, že městský rozpočet vydá stejnou sumu peněz za každý měsíc, a obdobně to platí i pro příjmy. Z hlediska výdajů je zpravidla náročnější druhá polovina roku. Kladné saldo příjmů a výdajů ke konci června je však známkou toho, že Jičín je v dobré ekonomické kondici.

Kralovehradeckenovinky.cz informoval Jan Jireš, tiskový mluvčí Městského úřadu Jičín.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz,foto:arch)