Svátek má: Vendelín

Regiony

Velikost textu:

V Jičíně vzniklo třetí hnízdo podzemních kontejnerů

V Jičíně vzniklo třetí hnízdo podzemních kontejnerů

V ulici Lindnerova, která propojuje ulice Smiřických a Školní, byly instalovány čtyři podzemní kontejnery na separovaný odpad. Zprovozní se během srpna.

Nové kontejnery
20. července 2021 - 08:00

Bývalé kontejnerové hnízdo bylo často přeplněné odpadem a nové nádoby mají dostatečnou kapacitu, aby se situace zlepšila. Zdvořile žádáme občany, aby odpad vhazovali tak, aby nedocházelo k ucpání hrdel kontejnerů.

Celkové náklady za pořízení a instalaci podzemních kontejnerů jsou 1 198 000 Kč včetně DPH. Stavební práce a kontejnery zajišťovala společnost STAVBY KOŤÁTKO s.r.o. ze Sobotky, která dodala nejlepší nabídku ve výběrovém řízení.

Umístění podzemních kontejnerů je součástí širšího projektu „Rozšíření separace odpadů ve městě Jičín“ reg. č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0011567, který je podpořen dotací z Operačního programu Životní prostředí, jenž je spolufinancován Evropskou unií.

„Město Jičín proto do této akce vloží svoje finanční prostředky výši 15 procent z nákladů. Zbývajících 85 procent z vysoutěžených nákladů pokryje schválená dotace. Akce tak podpoří separaci odpadu v okolí Lindnerovy ulice a nezatíží rozpočet města vysokou částkou,“ uvedl místostarosta Ing. Jan Jiřička.

Při stavebních pracích se dbalo na to, že probíhají v chráněné oblasti – v Městské památkové rezervaci Jičín. Na vrchním krytu kontejnerů byla provedena zádlažba ze žulových kostek. Nové podzemní kontejnery se tak liší od těch, které byly v loňském roce instalovány poblíž ZŠ Husova a na nábřeží Irmy Geisslové, u nichž je povrh proveden z gumového recyklátu.

Město Jičín žádá občany, aby podstoupili očkování proti covid-19

Protože výkopové práce probíhaly v památkové zóně, očekával se možný archeologický nález. Skutečně k němu došlo. „Při výkopech pro podzemní kontejnery v ulici Lindnerova se podařilo zdokumentovat hned několik archeologických objektů ilustrujících historii města. Jednalo se o suterén zahloubené stavby překryté požárovou vrstvou z konce 16. století, tu porušila o něco mladší část podzemního podlaží dalšího domu a v rohu sondy byl odkryt rub valené klenby sklepa z pískovcových kvádrů. V současné době probíhá zpracování dat z výzkumu, o jehož výsledcích bude muzeum dále informovat,“ uvedl archeolog Mgr. Jiří Unger PhD. z Regionálního muzea a galerie v Jičíně. 

Při stavbě byla zároveň odkryta klenba sklepa, která byla zachována. Její odstranění by totiž mohlo ohrozit stabilitu zdi na dvoře ZŠ 17. listopadu. Z toho důvodu byla klenba sklepa přikryta geotextilií a čtvrtý kontejner se tak musel posunout k ostatním na místo mezery plánované v projektové dokumentaci.

Svoz odpadu zajišťují Technické služby města Jičína. Pro manipulaci s podzemními kontejnery musí využívat specializovanou techniku. Co se týká instalace dalších podzemních kontejnerů, město Jičín eviduje více lokalit, kde nadzemní kontejnerová hnízda nestačí pokrýt produkci odpadu. V nastaveném trendu chce Jičín postupně pokračovat.

Královéhradeckénovinky.cz informoval Mgr. Jan Jireš, tiskový mluvčí, MěÚ Jičín.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz,foto:měú)