Svátek má: Vladimír

Regiony

Velikost textu:

„První psychická pomoc“ od královéhradeckých strážníků

„První psychická pomoc“ od královéhradeckých strážníků

Hradečtí strážníci se v ulicích města denně setkávají se situacemi, kdy musí umět vhodně reagovat na chování druhých lidí a efektivně komunikovat. Mnohdy je potřeba umět citlivě jednat se zúčastněnými osobami, projevit jim zájem a účast, uklidnit je a šetrně jim vysvětlit situaci.

Ilustrační foto
26. února 2019 - 08:00

Na základě zkušeností strážníků z „ulice“ vyvstala potřeba posílení jejich připravenosti na podobné situace. Po dohodě s Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje proběhlo pod vedením hasičského psychologa mjr. PhDr. Ondřeje Sezimy a jeho asitentky por. Mgr. Pavlíny Hruškové školení strážníků výjezdové skupiny hradecké městské policie. Strážníci výjezdové skupiny jsou zároveň i proškolení First respondeři, a do krizových situací se dostávají častěji.

Lektoři nejprve účastníkům kurzu popsali obvyklé psychické reakce osob zasažených mimořádnou událostí (akutní stresová reakce, fyzické a psychické příznaky stresu) a poté představili doporučený postup při poskytování tzv. první psychické pomoci.  Vysvětili účastníkům kurzu, jak citlivě projevit zájem a účast psychicky zasaženým osobám či jak podat informaci o skutečnosti s ohledem na psychiku zasaženého, a to tak, aby se situace ještě nezhoršovala.

Frekventanti kurzu byli upozorněni na to, jak důležité je pro zasaženou osobu dodání pocitu bezpečí a zajištění základních lidských potřeb, zachování a podpora lidské důstojnosti, úcta a respekt. Při řešení mimořádné události je třeba počítat nejen s psychosociálními dopady na osoby zasažené touto událostí, ale i s dopady na samotné záchranáře.


Aby byl kurz využitelný prakticky a připravil strážníky na možné reálné situace, byly pro ně připraveny tzv. modelové situace. Při nich si účastníci mohli vyzkoušet „na vlastní kůži“ roli pomáhajícího strážníka i osoby zasažené. Po skončení každé modelové situace vždy následovala zpětná vazba pro zúčastněné a diskuze. Kurz se setkal s mimořádně kladnými ohlasy jak ze strany strážníků, tak i příslušníků hasičského sboru.

Kralovehradeckenovinky.cz informovala Simona Pacltová z oddělení prevence kriminality Městské policie Hradec Králové.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz foto:arch.mp)