Svátek má: Igor

Regiony

Velikost textu:

Hradec Králové má v pololetí kladný výsledek hospodaření

Hradec Králové má v pololetí kladný výsledek hospodaření

Pololetní výsledek rozpočtového hospodaření města Hradce Králové má kladnou hodnotu salda téměř 102 miliony korun.

Hradec Králové
10. září 2020 - 08:00

I přes propad v příjmech má město v pololetí kladný výsledek hospodaření. Letošní rozpočet ovlivňuje situace související s pandemií koronaviru. Rozpočtové příjmy za první pololetí roku 2020 dosáhly hranice 1,1 miliardy korun, což je o téměř 232 miliony korun méně než v pololetí loňského roku. Výdaje města byly v meziročním srovnání téměř na stejné úrovni, letos za prvních šest měsíců ve výši 1,007 miliardy, před rokem to bylo 1,035 miliardy korun. Výsledky hospodaření dnes projednala rada města, začátkem října je budou ještě schvalovat zastupitelé.

„Pokles v daňových příjmech je více než 103 miliony korun a lze jej vysledovat především u sdílených daní na základě RUD, což jsou daně z příjmů právnických a fyzických osob a daně z přidané hodnoty. Toto snížení je způsobené propadem ekonomiky, omezováním spotřeby a zpomalením růstu mezd. Výběr daní je také ovlivněn posouváním termínů a odpouštěním záloh. V prvním pololetí se snížil i příjem z místních poplatků, kde město v rámci protipandemických opatření odložilo jejich splatnost až na červenec. U nedaňových příjmů například z nájemného, z finančního majetku, dividendy nebo příjmy z poskytování služeb je meziroční pokles zhruba 17 milionů. Tyto příjmy v polovině roku dosáhly hodnoty 140 milionů korun,“ říká ekonomická náměstkyně primátora Monika Štayrová.

Důsledky nastalého propadu ekonomiky a přijímaných preventivních opatření budou zasahovat příjmovou i výdajovou stranu aktuálního rozpočtu města. Nyní, kdy městští ekonomové již připravují rozpočet na rok 2021, je otázkou, zda a do jaké míry tato situace bude mít pokračování v následujícím roce.

„Celkové skutečné výdaje města za první pololetí letošního roku dosáhly hranice jedné miliardy korun, z toho běžné výdaje tvořily 943 miliony, což je téměř stejně jako v polovině loňského roku. Stejně tak kapitálové výdaje jsou zhruba na podobné úrovni jako loni, kdy se zatím podařilo vyčerpat 64 miliony,“ vysvětluje náměstkyně Štayrová.

Ve schváleném rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů město plánovalo investice ve výši 393 miliony korun. Mezi největší letošní akce patří stavba nové odlehčovací služby v Honkově ulici za 120 milionů, dalších 105 milionů bude město tento rok investovat do škol a školských zařízení. Na jaře začala stavba nové sportovní haly na Pouchově, současně byly zahájeny práce na městském inteligentním dopravním systému. Letos mělo město na tyto dvě akce ve rozpočtu plánovaných 130 milionů korun.

„V rámci meziročních převodů byly do upraveného rozpočtu roku 2020 převedeny nedokončené investiční akce v souhrnné hodnotě 794 miliony korun a další prostředky z finančního vypořádání předchozího roku. Po těchto úpravách mají v městském rozpočtu kapitálové výdaje, tedy plánované a připravované investice, hodnotu více než 1,3 miliardy,“ dodává Monika Štayrová, náměstkyně primátora.


Výše zadlužení města k poslednímu červnu činí 509,8 milionu korun, ke stejnému datu město disponovalo nenačerpanými úvěrovými prostředky ve výši 197,8 milionu korun. V roce 2017 nabyl účinnosti zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, který mimo jiného zavedl nová pravidla pro hospodaření obcí a jimi zřízené nebo založené organizace. Jedno z pravidel se týká posuzování výše dluhu k celkovým příjmům. Za „zdravé a udržitelné“ financování se považuje pouze takové, kdy výše dluhu obce nepřekročí 60 % průměrných příjmů za poslední čtyři roky. Ke konci roku 2019 podíl zadluženosti odpovídal hodnotě necelých 24 %.

Kralovehradeckenovinky.cz informovala Kateřina Šmídová, tisková mluvčí Magistrátu města Hradec Králové.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz foto:arch)