Svátek má: Vladislav

Regiony

Velikost textu:

Urbanistický projekt roku 2014? Hradec Králové obstál na výbornou

Urbanistický projekt roku 2014? Hradec Králové obstál na výbornou

Titul urbanistický projekt roku 2014 v rámci soutěže Stavba roku náleží  Hradci Králové. V řadě kvalitních rozsáhlých developerských projektů totiž územní studie lokality poblíž Malého labského náhona v Hradci Králové - Kuklenách obstála coby projekt drobného urbanistického detailu.

Jedna část studie
27.říjen 2014 - 10:00

Zadavatelem územní studie bylo město Hradec Králové a zpracovatelem zadání a koordinátorem projektu byl kolektiv zaměstnanců královéhradeckého magistrátu, konkrétně z řad odboru hlavního architekta. Nechyběli specialisté na dopravu, zeleň a životní prostředí. Právě díky této skupině lidí se pod rukama zpracovatelů Petra Sladkého, Tomáše Haroma a Martina Krause zrodila územní studie, na základě níž by se v budoucnu mělo zanedbané místo Kuklen se zchátralými výrobními areály stát prostorem pro kvalitní bydlení s vysokým podílem zeleně v podobě dvou parků.

„V místě rozpadlého areálu bývalé koželužny by mělo vzniknout centrum sociálního bydlení, integrující různé formy sociálního bydlení od bytů pro seniory, přes tzv. odlehčovací službu a další. Studie počítá i s tím, že součástí komplexu by bylo i místo pro setkávání a kulturně společenské vyžití a veřejný prostor pro relaxaci,“ popisuje budoucí funkci lokality Jindřich Vedlich, náměstek primátora. Výstavba bytů pro seniory by přitom zapadla i do koncepce města.

„Územní studie, s níž jsme se do této prestižní soutěže přihlásili, sloužila jako podklad pro vypracování dalších stupňů projektové dokumentace na parky. Cílem územní studie bylo především komplexně prověřit možnosti přestavby území v podrobnosti, která není postihnutelná v územním plánu a studie by měla rovněž sloužit jako podklad pro nově připravovaný územní plán,“ vysvětluje Michaela Matoušová z odboru hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové. Výstupy z této studie budou převzaty do návrhu nového Územního plánu města Hradec Králové.

„Velice si vážíme především toho, že porota ocenila náš, v měřítku drobný projekt, ve kterém vyzvedla především hloubku a reálnost zpracování obou parků jako veřejných prostranství. Velké poděkování patří zpracovatelům tohoto projektu,“ dodává Michaela Matoušová, která v Praze osobně za celý tým lidí z magistrátu ocenění převzala.

Objekt bývalé koželužny, jak je prostor mezi Hradečany rovněž nazýván, přitom v tomto roce už zažil první vlnu demolic, ke kterým město přikročilo s ohledem na stavby v havarijním stavu,  v případě zřícení by mohly totiž ohrozit životy chodců. „Město bude do budoucna usilovat o získání finančních prostředků na rekonstrukci z dotačních titulů,“ doplňuje Jindřich Vedlich.

Kralovehradeckenovinky.cz informovala Magdaléna Vlčková, tisková mluvčí MmHK.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz,foto:mmhk)