Svátek má: Milan

Regiony

Velikost textu:

Kostel sv. Ignáce v Jičíně vydal své dědictví

Kostel sv. Ignáce v Jičíně vydal své dědictví

V Jičíně došlo koncem roku k významné události, a to k otevření dvou tubusů schovaných téměř dvě staletí v útrobách věže kostela sv. Ignáce v Jičíně. Tubusy skrývaly překvapivé množství velmi zachovalých dokumentů, podle předběžných zkoumání datovaných mezi lety 1802 – 1869.

Pravděpodobně nejstarší dokument 1802
4. ledna 2015 - 10:00

Byly zde uloženy záznamy o dění v Jičíně z tohoto období, drobné mince, mapka, kázání nebo třeba soupis tehdejších cen potravin a dalšího zboží. Podrobněji budou dokumenty zkoumat odborníci ze Státního okresního archivu Jičín.

Během soboty 29. 11. 2014 došlo ke snesení střechy věže kostela sv. Ignáce v Jičíně. Po upevnění výztuh snesl jeřáb střechu na nádvoří jezuitské koleje a následně zpátky na věž usadil provizorní zastřešení. Tímto začala první etapa rekonstrukce věže kostela, která potrvá nejspíše několik let.

Po snesení střechy věže všichni netrpělivě čekali, jaké dědictví ze svých útrob vydá makovice z její špice. Zpravidla zde totiž bývá umístěno pouzdro s nějakým svědectvím z doby, kdy naposledy došlo k rekonstrukci střechy. Poslední zmínka o opravě střechy byla dle nalezených záznamů z roku 1869, ale většina archiválií se vztahuje k roku 1843, kdy byly tubusy do makovice vloženy.

Římskokatolická farnost za účasti vedení města a odborníků z jičínského muzea a státního okresního archivu na Městském úřadě tubusy otevřela. Nejprve plechové tubusy opatrně pootevřel odborník na restaurování kovů a následovalo samotné otevření tubusů, kterého se zhostil Prokop Tobek z Římskokatolické farnosti v Jičíně za účasti archiváře Biskupství Královéhradeckého a starosta města Jičína JUDr. Jan Malý.

Větší tubus skrýval velké množství velmi zachovalých a čitelných dokumentů, jako jsou zápisy z dění v Jičíně a zápisy o historii kostela sv. Ignáce, kázání, drobné mince a bankovky anebo velmi zachovalý barevný obrázek císaře Ferdinanda I. Dokumenty byly většinou psané česky, několik tisků je v jazyce německém. Druhý menší tubus skrýval pouze čtyři dokumenty, z nichž dva jsou staršího data, pravděpodobně z roku 1802 a dva z roku 1869, kdy byly do tubusu vloženy při havarijní opravě báně.

„Přesnou dataci všech dokumentů určíme až po jejich podrobnějším prostudování. Předběžně lze jejich časový rozsah vymezit roky 1802–1869. Velmi nás potěšilo množství dochovaných dokumentů a také jejich relativně dobrý stav, což nebývá obvyklé,“ sděluje s radostí Mgr. Karel Chutný, ředitel jičínského Státního okresního archivu.

Dle vyjádření římskokatolické farnosti budou dokumenty dány do archivu k úschově a k dalšímu bádání. „Osobně jsem u takovéto vzácné události poprvé a velmi mě těší, že se podařilo tyto významné dokumenty mapující dobu před více než dvěma sty lety dochovat. Historici a archiváři budou mít jistě nyní velmi zajímavou práci a těšíme se, jaké poselství nám naši předci zanechali. Kostel sv. Ignáce nám již v minulosti vydal vzácné dědictví, jako je relikviář sv. Sekundiny a obraz Karla Škréty a toto je další z nich,“ řekl starosta města JUDr. Jan Malý. Zajímavé bude také porovnání dokumentů s dochovanými záznamy ve farní pamětnici a s dalšími archiváliemi.

Jičín: Náklady na vybudování nové školky dosáhnou 42 milonů

Město Jičín spolupracuje s Římskokatolickou farností - arciděkanstvím Jičín na rekonstrukci věže kostela sv. Ignáce. Město poskytlo příspěvek ve výši 400 000 Kč na opravu věže, povedlo se také akci zařadit do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR. V roce 2014 se podařilo získat na tento projekt státní dotaci ve výši 500.000 Kč. Církev se bude podílet 100.000 Kč, město již zmíněnými 400.000 Kč. Snesením kopule věže tak začíná první etapa nákladné rekonstrukce věže kostela. Kralovehradeckenovinky.cz informovala Ing. Magdaléna Doležalová za Městský úřad Jičín.

(jv,foto:mú)