Svátek má: Tomáš

Politika

Velikost textu:

Podivné praktiky v olympijském výboru, řízeném Jiřím Kejvalem

Podivné praktiky v olympijském výboru, řízeném Jiřím Kejvalem

Ve čtvrtek 17.září 2020 se uskutečnila Valná hromada (VH) Českého klubu sportovních svazů, organizací a institucí (ČKSOI), které jsem se jako předseda Sdružení sportovních svazů České republiky zúčastnil, píše v komentáři Zdeněk Ertl.

Jiří Kejval
22. ledna 2021 - 10:16
 
ČKSOI byl zřízen na základě novelizace stanov Českého olympijského výboru (ČOV) ze dne 11. 4. 2013 jako jedna ze šesti složek ČOV, které jsou v aktuálních Stanovách ČOV definovány.

Na uvedeném zasedání mimo jiné proběhla také různá hlasování, včetně voleb zástupců této složky do Výkonného výboru ČOV. Já samozřejmě vím, jaké stanovisko jsem k jednotlivým bodům programu zaujímal, ale to dnes není podstatné. Důležité ale je, že se dodnes marně dožaduji zápisu z této VH. Nebyl mi ani poslán, ani nikde uveřejněn. Na začátku prosince 2020 (tedy téměř 3 měsíce po termínu konání VH) jsem o zápis požádal pověřenou úřednici ČOV prostřednictvím elektronické pošty. Ona dáma sdělila telefonicky mé asistentce, že zápis není ještě zkompletovaný, ale že nám bude jeho definitivní verze již brzy poslána. Po dalším měsíci, konkrétně 12. ledna 2020 jsme zaslání zápisu znovu urgovali, tentokráte však bez jakékoli reakce ČOV.Jediným „hmatatelným“ výstupem z VH je uveřejnění zvolených zástupců této složky do VV ČOV na webových stránkách ČOV. Na jakém základě jsou tam ale jména zvolených zástupců uvedena? Pravdivost tohoto seznamu musí být přece formálně ověřitelná, a to schváleným zápisem.

Existuje ale vůbec zápis z uvedeného důležitého jednání? Od VH ČKSOI uplynuly již bezmála 4 měsíce a já musím konstatovat, že nevím, ale pravděpodobně ne, protože jinak by byl už dávno zařazený mezi mými důležitými pracovními dokumenty. Chápu, že v dnešní „covidové“ době se některé procesy mohou i proti vůli aktérů protáhnout, ale v tomto případě neexistuje pro „neexistenci“ důležitého dokumentu omluva. Zápis z VH měl být totiž vyhotoven již během jednání a následně v řádu dnů schválen a rozeslán členům ČKSOI.   

Kam se ztratila, zejména předsedou ČOV J. Kejvalem, často proklamovaná otevřenost, vstřícnost a transparentnost ČOV vůči sportovnímu prostředí i veřejnosti? končí komentář Zdeněk Ertl.

(rp,prvnizpravy.cz,foto:arch.)