Svátek má: Oldřich

Politika

Velikost textu:

Roček: Kritizovat Babiše kvůli článku 5 mohou jenom debilové

Roček: Kritizovat Babiše kvůli článku 5 mohou jenom debilové

Nesleduji předvolební prezidiální žvanírny. Proto nevím, co Babiš řekl v nějaké debatě o NATO a článku 5. Ale z mediálních a politických reakcí je vidět, že došlo ke katastrofě. Nějaký virus v ČR z politiků a mediálních pisatelů, kteří jsou momentálně u lizu, udělal naprosté debily.

František Roček, publicista
24. ledna 2023 - 06:20

O co se jedná?

Prý bylo slyšet v TV toto: Pokud by bylo napadeno Polsko nebo Pobaltské státy, měli bychom splnit své spojenecké závazky a poslat tam vojáky?" položil při televizní debatě veřejnoprávní televize moderátor hypotetickou otázku Andreji Babišovi.

„Určitě ne, určitě ne. Myslím, že je potřeba mluvit o míru," odpovídal expremiér.

Publicista František Roček v komentáři pro Prvnizpravy.cz se domnívá, že se projevil nešvar všech debat: Otázka se míjela s odpovědí. Babišova odpověď byla ve zkratce. Lze ji rozumět tak, že Baiš chtěl říci: Otázka je zbytečná, myslím, že je potřeba mluvit o míru.

Proto považuji politické debaty jako něco podobného tomu, co leze krávě pod ocasem, když chce na kraví WC.

Babiš po debatě na Twitteru napsal, že vůbec nechtěl odpovídat na hypotetickou otázku o napadení Polska nebo Pobaltí. „Jsem přesvědčený, že se to nestane, a nechci to vůbec připouštět," napsal. „Pokud by došlo reálně k napadení, pochopitelně bych dodržel článek 5," odkazoval se na část Washingtonské smlouvy.

Ale kdejaký blbec z toho měl Vánoce.

Nějaká ženská zvaná Kateřina Š. na aktualne.cz 23.1. L.P. 2023 vzdychala, že jsou Poláci a pobaltští chaotici vykleplí z toho, že Babiš v případě napadení (asi mimozemšťany nebo Švédy) by jim neposlal k jejich potěše české vojáky. A dále mňoukla: „Česko jako člen Severoatlantické aliance je součástí konceptu společné obrany - pokud dojde k útoku na jeden stát NATO, jde o útok na celou alianci. Takzvaný článek 5 symbolizuje dohodu, v rámci které stát musí neprodleně podniknout akci s cílem obnovit a udržet bezpečnost v rámci celého obranného uskupení.“

Kateřina Š. lže, protože často citovaný článek 5. nevyslovuje žádnou povinnost mimo připomenutí, že při napadení členské země dle svého rozhodnutí nemusí také dělat nic.

Článek 5. bez iluzí
Babišovi kritici jsou natolik líní, že si ani nepřečetli, co v článku 5 je napsáno. Podívejme se tedy sami, když oni jsou k ničemu:
„Smluvní strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo v Severní Americe bude považován za útok proti všem, a proto se dohodly, že dojde-li k takovému ozbrojenému útoku, každá z nich, uplatňujíc právo na individuální nebo kolektivní sebeobranu uznané článkem 51 Charty OSN, pomůže smluvní straně nebo stranám takto napadeným tím, že neprodleně podnikne sama a v součinnosti s ostatními stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a zachovat bezpečnost severoatlantického prostoru. Každý takový útok a veškerá opatření učiněná v jeho důsledku budou neprodleně oznámena Radě bezpečnosti. Tato opatření budou ukončena, jakmile Rada bezpečnosti přijme opatření nutná pro obnovení a zachování mezinárodního míru a bezpečnosti.“

V článku 5 se píše, že Babiš „pomůže smluvní straně“ tím, „že neprodleně podnikne“, a teď pozor (!!) „akci, jakou bude považovat za nutnou“, což může být dodávka hajzlpapíru a spacáků polské armádě.

Babiš totiž podnikne podle článku 5 akci, jakou bude považovat za nutnou! Smlouva nenařizuje, že spojenci z NATO musí vzít šavle a nastartovat ocelové oře a poslat je do jiné země NATO.

Petr Robejšek (Mezinárodní institut pro politiku a hospodářství v Hamburku) již před lety upozornil: „Washingtonská smlouva dává členské zemi na výběr, jakou formou pomoci napadenému spojenci přispěje. Jak se s určitou dávkou nadsázky uvádí, není vyloučeno, že pomoc může spočívat v tom, že členskému státu napadenému v zimním období jsou zaslány deky…“Ostudy diplomacie a slušnosti: Albrightová a Lipavský

JUDr. Jaroslav Hošek (absolvoval v roce 1984 Právnickou fakultu Karlovy Univerzity) upozornil: „…Dezinformací o závazku Spojených států bránit Českou republiku jako člena NATO blufovala na předvstupních jednáních tehdejší americká státní tajemnice Albrightová (za její „péči“ o Českou republiku tuto političku českého původu zcela vážně doporučoval prezident Havel do funkce příští hlavy českého státu!). Albrightová samozřejmě věděla, že v Praze o garanci kolektivní obrany pravdu neříká. Před zahraničním výborem amerického Senátu již pravdivě uvedla, že uvažované rozšíření Aliance (o Česko, Polsko a Maďarsko) v žádném případě Spojené státy nezavazuje vstupovat do války v souvislosti s každým násilným incidentem týkajícím  se nového člena NATO.“

Antibabišovský mediální výstřik z vládní fialové bandy byl jistě nejpitomější od biologické entity zvané „český ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti)“ Lipavský to ukázal, když Babiše kritizoval slovy: „Je to proruský chaotik, ne diplomat - a jeho poslední výrok, který odsuzuji, tomu odpovídá." A ujistil, že Česko svým spojeneckým závazkům dostojí. Ale Lipavský již neuvedl, co Albrightová řekla v senátu USA. Co byste chtěli od polovdělance od Lupičů/Pirátů?

(rp,prvnizpravy.cz,foto:arch.)
43-8974200277/0100

Pro platby ze zahraničí: IBANCZ5601000000438974200277
BIC / SWIFT kódKOMBCZPPXXX


Kdo se podle vás stane příštím americkým prezidentem?