Svátek má: Kristýna

Regiony

Velikost textu:

Archeologové nalezli u Bona publica zbytky pravěkého osídlení

Archeologové nalezli u Bona publica zbytky pravěkého osídlení

Během prázdnin začala další část celkové rekonstrukce historického schodiště Bono publico v centru Hradce Králové.

Bono publico v centru Hradce Králové
12. září 2018 - 08:00

Společně se stavbaři zde nyní intenzivně pracují i archeologové, kteří po venkovních stranách schodiště provádějí záchranný archeologický výzkum. Jeho první část v biskupských zahradách je již u konce a přinesla významná svědectví o historii a utváření kopce mezi Labem a Orlicí od pravěkého osídlení prakticky až do současnosti. Záchranný archeologický výzkum byl v místě plánovaný a jeho cílem je místo odborně prozkoumat a zdokumentovat.

„Na horní hraně biskupských zahrad jsme odkryli pravěký val, který sloužil jako opevnění, v němž jsme nalezli zlomky keramických nádob i pazourkové nástroje staré 3,3-5,5 tisíce let. Znovu se tedy potvrdilo, že návrší, kde je dnes Velké náměstí, bylo silně osídleno již v pravěku," říká archeolog Radek Bláha z hradeckého Muzea východních Čech.

V mladších vrstvách archeologové nalezli zlomky kuchyňské i stolní keramiky, části různých nástrojů, šperky nebo ozdoby z ošacení, které je možné datovat do renesance, tedy 16. - 17. století. „Níže položená sonda naznačila, že svah, na kterém je schodiště a terasy, se původně příkře skláněl k Orlici a měl daleko prudší sklon než dnes. Objevili jsme tam i požárovou vrstvu z 10. - 12. století, která souvisí s požárem dřevohlinité hradby slovanského hradiště. I to je dalším střípkem do mozaiky historie a utváření tohoto kopce mezi Labem a Orlicí," doplňuje Bláha.

Na staveništi však nejsou pouze archeologové. Stavbaři mezitím pracují uvnitř schodiště, které se v průběhu rekonstrukce dočká kompletní výměny schodů, nové budou vnitřní i venkovní omítky či okna v tamburech nad odpočívadly. Kompletně se vymění měděné krytiny na střechách a římsách, nová pískovcová a žulová dlažba, součástí oprav jsou sadové úpravy v okolí, osvětlení a ozvučení objektu a celá řada dalších sanačních prací a opatření proti vlhkosti. Schodiště je v posledních letech také oblíbeným cílem vandalů. Proti takovýmto škodám bude nově osvětlený prostor sledovat kamerový systém napojený na pult městské policie.


Rekonstrukce historického schodiště Bono publico v Hradci Králové začala již loni na podzim, kdy se zdivo ošetřilo odsolovacími omítkami a zabudovala do něj speciální technologie proti vzlínání vody z podloží. „V tomto případě totiž nelze stavbu jednoduše podřezat a opatřit izolací. Schodiště se během staletí několikrát změnilo vzhledem, částečně dispozicí nebo způsobem využití a postupně bylo zapouštěno do terénu. Prochází budovou barokního biskupství, dvěma středověkými hradbami, základy stojí často mimo zdi nebo tam nejsou vůbec, podzemní část zdiva se často i rozšiřuje. Obnova schodiště je proto i v dnešní době složitým technickým problémem. Věříme, že tato nová technologie bude v nekonečném boji s vlhkostí účinnější a hlavně trvanlivější," vysvětluje Jan Falta, vedoucí odboru památkové péče hradeckého magistrátu.


Po dobu rekonstrukce bude Bono publico zcela uzavřené. Pěší mohou pro cestu od křižovatky Fortna na Velké náměstí využít nedaleké schodiště „se zpívajícími stromy" u bývalého pivovaru nebo Gočárovo schodiště, vzdálené zhruba 150 metrů druhým směrem k zdravotnické škole. Celkové náklady na rekonstrukci tohoto pro pěší oblíbeného propojení Fortny a Velkého náměstí jsou 22,8 milionu korun včetně DPH. Loňské práce vyšly na 2,36 milionů korun, druhá etapa má rozpočet necelých 20,5 milionu. Město většinu opravy bude hradit z vlastního rozpočtu, od ministerstva kultury má příslib na získání dotace ve výši zhruba 2,3 milionu korun.

Kralovehradeckenovinky.cz informoval Petr Vinklář, tiskový mluvčí Magistrátu města Hradec Králové.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz foto:arch.mmhk)