Svátek má: Maxmilián|Maxim

Regiony

Velikost textu:

Barely s chemikáliemi v Budčevsi byly odstraněny

Barely s chemikáliemi v Budčevsi byly odstraněny

V obci Budčeves bylo dne 27.září 2019 ve večerních hodinách nalezeno 49 IBC kontejnerů  s neznámou látkou, každý o objemu 1 m3.

Ilustrační foto
5. listopadu 2019 - 08:00

Tyto IBC kontejnery byly umístěny na travnaté ploše bez zastřešení na soukromém pozemku. Prvotní analýza ukázala, že v IBC kontejnerech  jsou směsi o různém složení, výrazně zde však byla přítomna kyselina sírová. Protože šlo o ekologickou zátěž, IBC kontejnery musely být odstraněny a zajištěny. Věc je stále v šetření Policie ČR. Náklady za odstranění a likvidaci IBC kontejnerů by měly být uhrazeny původcem navezeného odpadu.


V současné době však původce není znám, proto náklady na vzniklou havárii uhradí město Jičín ze svého rozpočtu, jelikož Budčeves spadá pod ORP Jičín. Rada města již dne 9. října vzala na vědomí rozpočtové opatření pro případ, že by původce závadné látky nebyl zjištěn.Celková cena za likvidaci nebezpečného odpadu je 2 582 087 Kč bez DPH. Město uzavřelo smlouvu o dílo se společností AQUATEST a.s. z Prahy na základě tzv. jednacího řízení bez uveřejnění. Městský úřad Jičín nyní jedná s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje o úhradě těchto nákladů a připravuje oficiální žádost. Bude podána neprodleně po obdržení faktury.   

Kralovehradeckenovinky.cz informoval Jan Jireš, tiskový mluvčí Městského úřadu Jičín.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz,foto:arch.)