Svátek má: Petr

Regiony

Velikost textu:

Blíží se zápisy do základních škol

Blíží se zápisy do základních škol

Přes tisícovku budoucích prvňáčků očekává 7. a 8. dubna 2017 sedmnáct Hradcem Králové zřizovaných základních škol. Přestože i letos zaplní prvňáčci zhruba čtyřicítku tříd, je kapacita základních škol dostatečná.

Ilustrační foto
5.duben 2017 - 08:00

Svou školu mohly děti v doprovodu rodičů nanečisto otestovat u příležitosti dnů otevřených dveří. Zápis do prvních tříd základních škol zřizovaných městem Hradec Králové se uskuteční v pátek 7. dubna od 13 do 17 hodin a v sobotu 8. dubna od 9 do 12 hodin. Zákonný zástupce dítěte u zápisu předloží občanský průkaz a rodný list dítěte, a to včetně jeho zdravotního průkazu.

„Očekáváme, že pro následující školní rok 2017/2018 se dostaví k zápisům 1232 budoucích prvňáčků. V loňském roce přišlo k zápisům celkem 1160 dětí, v září jich do lavic prvních tříd usedlo 984. Celková kapacita základních škol je dostatečná a čítá 9100 žáků,“ říká Alena Synková, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit magistrátu.

Vedení všech základních škol ještě před zápisem připravilo dny otevřených dveří, město ve spolupráci s řediteli vydalo publikaci „Informace pro rodiče budoucích prvňáčků“ s cílem představit rodičům i dětem prostředí a nabídky jednotlivých škol.

„Přijímání dětí do prvních tříd se bude řídit stejnými pravidly jako v loňském roce. I nadále se bude postupovat podle kritérií, na kterých se shodli ředitelé škol a jako doposud budou při přijetí dítěte k základnímu vzdělávání přihlížet ředitelé škol ke spádovosti podle místa trvalého bydliště. Dále se bude přihlížet také ke skutečnosti, zda se vzdělává ve škole sourozenec nebo zda dítě navštěvovalo mateřskou školu, která je součástí školy základní. Kapacita 17 základních škol zřizovaných městem je dostatečná a je aktuálně zaplněná z 85 %,“ vysvětluje náměstek primátora Milan Jaroš.


Přijatí žáci obdrží u zápisu registrační číslo, pod kterým budou po celou dobu přijímacího řízení evidováni. Výsledky přijetí žáka budou ředitelem školy oznámeny do třiceti dnů ode dne konání zápisu, a to vyvěšením registračních čísel na úřední desce školy nebo na jiném obvyklém místě určeném pro vyhlášení správních rozhodnutí, ale i způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 dnů. V případě nepřijetí žáka ke vzdělávání na základní škole, která není školou spádovou, obdrží správní rozhodnutí úředním dopisem poštou.

Pokud rodiče žáka po dovršení šestého roku věku požádají o odklad povinné školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti, doloží svou žádost posouzením příslušného školského poradenského zařízení a posudkem odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Zápisy do mateřských škol se letos uskuteční 12. a 13. května 2017. Letos nově muselo město kvůli státem dané legislativě určit vyhláškou spádovost mateřských škol – více zde. Město očekává, že k zápisům do 33 městem zřizovaných mateřinek přijde přibližně 1250 dětí. Kapacita, která čítá 2993 míst, bude pokryta ze 100 %.

Kralovehradeckenovinky.cz informovala Magdaléna Vlčková, tisková mluvčí Magistrátu města Hradec Králové.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz foto:arch.mú)