Svátek má: Jan

Regiony

Velikost textu:

Chcete-li stavět, zažádejte si nejdříve o územně plánovací informaci

Chcete-li stavět, zažádejte si nejdříve o územně plánovací informaci

Vyhněte se komplikacím: Chystáte-li se stavět, zažádejte si u Úřadu územního plánování ještě před vypracováním projektové dokumentace o územně plánovací informaci.

Jičín, Valdštejnovo náměstí
10. prosince 2018 - 07:30

Jinak velmi riskujete průtahy, a to zejména při vydávání závazných stanovisek od orgánu územního plánování. Praxe totiž jasně ukazuje, že investor, projektant či stavebník, pakliže si nevyžádají územně plánovací informaci, často předkládají projektovou dokumentaci se závažnými nedostatky, a proto se dočkají nepříjemné situace – zdržení, které má za následek růst nákladů a neklid s tím spojený. Poskytnutí územně plánovací informace je přitom služba, která je bezplatná.

Od 1. ledna 2018 nabyla účinnosti novela zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Obecní úřad obce s rozšířenou působností se stal orgánem územního plánování, který v přenesené působnosti vydává závazná stanoviska ke stavebním záměrům. Pro více informací viz § 96b stavebního zákona.

V rámci Odboru územního plánování MěÚ Jičín je zřízen Úřad územního plánování. Ten jenom za 11 měsíců účinnosti stavebního zákona vydal zhruba 500 takovýchto závazných stanovisek.

Čelí tak mohutné administrativní zátěži, jelikož vydávání závazných stanovisek zdaleka není jeho jedinou pracovní náplní. Uvážíme-li, že celý proces se ještě může zkomplikovat tím, že žadatelé si před vypracováním projektové dokumentace neobstarají územně plánovací informaci, mohou vzniknout vskutku nepříjemné průtahy.


Získání této informace přitom není složité. Úřad územního plánování ji poskytne bezplatně. I když územně plánovací informace, jakožto předběžná informace dle § 139 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), není povinná, standardně by projektová dokumentace z ní měla vycházet. Projektant či investor se tím vyhne závažným chybám.

„Územně plánovací informace je důležitá zejména ohledně možných upozornění na případná rizika, která mohou stavební záměr omezit nebo ohrozit. Těmito riziky mohou být například různé limity využití území. Běžně jde například o vedení technické infrastruktury, ochranná pásma, koridory pro plánovanou dopravní infrastrukturu a podobně, anebo i kolidující podmínky z hlediska místních či krajských územních či regulačních plánů nebo vyplývající z celostátních nařízení Vlády ČR,“ vysvětluje vedoucí jičínského Úřadu územního plánování Ing. Radek Koliáš.

Tento úřad sídlí v 5. patře budovy městského úřadu v ulici 17. listopadu (bývalý Aris).

Královéhradeckénovinky.cz informoval Mgr. Jan Jireš, tiskový mluvčí MěÚ Jičín.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz,foto:arch.)