Svátek má: Zora

Regiony

Velikost textu:

Evropská unie během 15 let Jičínu poskytla přibližně 320 milionů

Evropská unie během 15 let Jičínu poskytla přibližně 320 milionů

Česká republika si ve středu 1.května připomněla 15.výročí vstupu do Evropské unie. Vstup do EU Jičínu přinesl možnost realizovat velké projekty, které výrazně zlepšily životní úroveň.

Valdštejnská lodžie
4. května 2019 - 08:00

Pokud sečteme doposud získané či schválené dotace z EU, dostaneme se k částce přibližně 320 milionů Kč.

Evropské dotace jsou poskytovány skrze dotační fondy, a ty jsou organizovány přes takzvaná programová období. Ta jsou šestiletá. V minulém programovém období 2007 – 2013 Evropská unie Jičínu přispěla v součtu přibližně 250 miliony Kč. Za účasti evropských peněz bylo realizováno okolo 50 projektů. Největším z nich byla výstavba Koupaliště Kníže, na kterou Jičín získal téměř 80 milionů Kč. Přibližně 120 milionů šlo z rozpočtu města.

I když výstavba koupaliště byla nejmohutnější akcí, ve zmíněném programovém období se uskutečnila řada dalších projektů. Přibližně 43 milionů Kč získal Jičín z Norských fondů na obnovu městské památkové rezervace. Peníze šly hlavně do rekonstrukce Valdštejnova náměstí, zámecké zahrady a hradebních zdí. Evropské peníze městu pomohly s odstraněním staré skládky u svahu Zebína (25 milionů Kč), s přestavbou domu v Soudné na denní stacionář (14,2 milionu Kč) či výstavbou Centra přírodních věd – Hvězdárny Jičín (11,9 milionu Kč). Dnes si již těžko představíme, jak vypadal Zebín v době, kdy na jeho svazích byla stará ekologická zátěž, a stejně tak dnešní podobu centra města, areál v Soudné či Centrum přírodních věd považujeme za samozřejmost.

V neposlední řadě musíme připočíst řadu investic na zateplení budov. Evropská unie na tato „snížení energetické náročnosti“ ve zmíněném programovém období poskytla v součtu 25 milionů Kč. „Evropská unie se také podílí na financování projektů přeshraniční spolupráce, kdy z přibližně 8 milionů Kč město získalo nejvíce, tedy 5,6 milionu Kč, na realizaci projektu Brána do pohádky,“ uvedla vedoucí oddělení dotací MěÚ Jičín Ing. Radmila Vávrová.

V současnosti jsme v programovém období 2014 – 2020, díky kterému město realizuje další projekty za pomoci Evropské unie. Doposud se městu podařilo získat přibližně 70 milionů Kč s tím, že evropské dotace jsou propláceny zpětně po úplném dokončení akcí. Z uvedené sumy jednoznačně dominuje příspěvek na rekonstrukci „bývalé VZP“ na autobusovém nádraží, pro což Jičín získal 35 milionů Kč.

Evropské dotace výrazně pomohly Sboru dobrovolných hasičů Jičín. Hasiči získali moderní, plně vybavenou cisternu, která se nyní pravidelně účastní výjezdů, a také hasičskou zbrojnici v Dělnické ulici, jejíž výstavba je v současnosti ve fázi kolaudačního řízení. Pro cisternu Evropská unie poskytla 8 milionů Kč, pro zbrojnici je schválena dotace 13,5 milionu Kč. Pokračuje se rovněž v zateplování budov: Pracuje se na budovách DPS Sokolovská, DPS Přátelství a ZŠ Soudná, bytový dům Na Jihu čp. 541 – 544 se na zateplení připravuje. Až budou tyto akce hotovy, Jičínu budou vyplaceny dotace ve výši více než 20 milionů Kč.

Chystanými novinkami jsou podzemní kontejnerová stání a samozřejmě Cesta Valdštejnských architektů, což je projekt, díky kterému bude prakticky dokončena rekonstrukce Valdštejnské lodžie. Co se týká podzemních kontejnerů, budou vybudovány letos na křižovatce ulic Husova a Tyršova a dále na nábřeží Irmy Geisslové. Evropská unie poskytne 2,6 milionu Kč. V rámci cesty Valdštejnských architektů bude zrekonstruován Čestný dvůr a osm místností v severovýchodní části Valdštejnské lodžie, která od Evropské unie získá celkově 15,6 milionu Kč.


Ovšem nejenom Jičín je žadatelem a příjemcem evropských dotací. Uchází se o ně i firmy, úřady, neziskový sektor a mnohé organizace. Vzpomeňme například na přeložku II/286, tedy severovýchodní část obchvatu. Výstavba již probíhá a investorem je Královéhradecký kraj, který má schválenou dotaci zhruba ve výši 170 milionů Kč. Úspěšným žadatelem o evropské dotace je také Oblastní nemocnice Jičín a.s., která díky tomu inovuje své vybavení, a tím i úroveň služeb.

Každý milion z Evropské unie se na Jičínu a jeho okolí podepsal. Evropské peníze pomohly zlepšit vzhled města, mnohem důležitější je ovšem vzestup kvality života a služeb. Občasně slýchaný argument, že „kdyby nebylo Evropské unie, Jičín by prostředky získal jinak a výsledek by byl totožný“, je chybný, a to už jen oním podmiňovacím způsobem. Nelze se spoléhat na „by“, nýbrž na realitu, a tou je Evropská unie, která Jičínu mimořádným způsobem pomohla a může pomáhat také v budoucnosti.  

Královéhradeckénovinky.cz informoval Mgr. Jan Jireš, tiskový mluvčí Městského úřadu Jičín.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz,foto:měú)