Svátek má: Alexandr

Regiony

Velikost textu:

Hradec Králové bude mít strategii adaptace na změnu klimatu

Hradec Králové bude mít strategii adaptace na změnu klimatu

Městu se podařilo získat dotaci v rámci programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu z Norských fondů 2014–2021 na vypracování adaptační strategie včetně analýzy rizik města na změnu klimatu.

Ilustrační foto
20. února 2021 - 08:00

Pokrýt by měla až 90 % nákladů, zbytek bude město financovat ze svých peněz. Celkové způsobilé výdaje projektu tak činí 1,38 milionu korun. Vzniknout by měl do konce letošního roku.

„V rámci této strategie chceme identifikovat, co vše můžeme na území města Hradce Králové udělat, abychom zmírnili dopady spojené s dopady změny klimatu. Mezi taková opatření by rozhodně měly patřit revitalizace toků, zadržování vody ve městě i krajině nebo podpora výsadby nové zeleně,“ vysvětluje náměstek primátora pro oblast životního prostředí Martin Hanousek.

Hradec Králové má z hlediska dopadů klimatických změn výhodu zejména ve velkém množství zeleně a dvou protékajících řekách Labe a Orlice se vším co k nim patří, co nabízí a s čím se dá pracovat. Na druhou stranu je ve městě celá řada ulic bez stromů, i řada zpevněných ploch, které v letních měsících neposkytují komfortní klima k pobytu obyvatel města.

Magistrát obnovuje úřední hodiny, knihovna vydává přes okénko

„Chci do přípravy adaptační strategie zapojit komise místních samospráv i občany města, abychom získali praktické nápady, na které části našeho města bychom se měli zaměřit prioritně,“ doplňuje Hanousek.

Královéhradeckénovinky.cz informovala Bc. Kateřina Šmídová, tisková mluvčí, Magistrát města Hradec Králové.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz,foto:arch.mmhk)