Svátek má: Igor

Regiony

Velikost textu:

Hradec Králové patří mezi bezpečná města

Hradec Králové patří mezi bezpečná města

Městská policie Hradec Králové se v rámci preventivních aktivit aktivně podílí na vyhledávání a sběru rizikového injekčního materiálu.

Sběr injekčního materiálu
14. února 2020 - 08:00

Hradec Králové patří mezi bezpečná města, přesto se, tak jako většina větších či menších měst, musí zabývat drogovou problematikou. Odhozené stříkačky jsou infekční materiál, který může být nebezpečný pro děti, dospělé i pro čtyřnohé mazlíčky.

Města se snaží tuto problematiku řešit různými způsoby, nástroji a osvětou. Mezi nástroje, které využívá naše město, je i činnost městské policie. Strážníci pravidelně, v rámci své 24hodinové služby, procházejí místa, kde byl již v minulosti zjištěn nějaký infekční materiál. O pohozených injekcích se městská policie často dozvídá od občanů prostřednictvím linky 156. Hlídky často reagují i na oznámení občanů přímo v terénu.

Městská policie si vede evidence injekčních nálezů, která se pravidelně aktualizuje. Díky ní má přesný přehled o místech nálezů a počtu nalezených stříkaček. Většina z nich se nachází v opuštěných objektech, zahradách a parcích, v nepřehledných, či obtížně přístupných místech, kam veřejnost běžně nechodí.   

Dalším nástrojem, kterým se městská policie snaží eliminovat nebezpečí plynoucí z odhozených injekčních stříkaček je koncepční výuka a preventivní programy pro děti, pedagogy i rodiče. Ty se týkají především rad a postupů, jak nakládat s nalezeným infekčním materiálem. Veřejnost informuje na webových a facebookových stránkách. Důležitost osvěty potvrzují sami školáci, kteří v případě nálezů volají, aniž by se stříkaček dotýkali. I díky tomu v našem městě nedošlo k žádnému hlášenému zranění dítěte injekční stříkačkou.

Od roku 2008 hradečtí strážníci úzce spolupracují s organizací Laxus z.ú. Toto centrum realizuje programy pro osoby drogově závislé, včetně terénních služeb a výměnného programu, zároveň i veškerý infekční materiál sebraný městskou policií odborně likviduje.

Důležité je mít stále na paměti, že se jedná o zdraví nebezpečný odpad, který by se na veřejná prostranství vůbec neměl dostat.Za kalendářní rok 2019 bylo v katastrálním území Hradce Králové nalezeno a předání k odborné likvidaci 925 injekčních stříkaček.

Doporučení:
  • Injekční stříkačka nepatří do koše!
  • Na stříkačku nesahejte a okamžitě kontaktujte tísňovou linku 156! Strážníci, vybaveni bezpečnostními pomůckami, přijedou na místo, stříkačku i s jehlou bezpečně umístí do speciálního kontejneru a převezou k odborné likvidaci.

Královéhradeckénovinky.cz informovala Eva Kněžourová, tisková mluvčí Městské policie Hradec Králové.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz,foto:mphradeckralove)