Svátek má: Alena

Regiony

Velikost textu:

Hradec Králové získává dotace na významné hradecké stavby

Hradec Králové získává dotace na významné hradecké stavby

Odlehčovací služba Honkova, přeměna křižovatky Fortna i úprava zeleně a veřejného prostranství v ulicích Kejzlarova, Mandysova a Benešova. Na tyto investiční akce se městu podařilo v nedávné době získat další rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Odlehčovací služba Honkova
30. července 2022 - 08:00

Celkově by se mezi ně mělo rozdělit více než 74,3 milionu korun včetně DPH. Přijetí těchto rozhodnutí schválili radní města na svém zasedání v minulém týdnu.

„Zisk těchto důležitých dotací považuji za dobrý signál, že se naše město rozvíjí správným směrem a investujeme do oblastí, které si podporu zaslouží. Zároveň bych rád poděkoval pracovníkům z odboru dotací, kteří aktivně dotace pro město vyhledávají a zpracovávají k nim veškeré podklady. Právě úspěšnost přijatých žádostí o dotace svědčí o jejich dobře odvedené práci a o dobré koordinaci mezi odbory magistrátu,“ říká primátor města Alexandr Hrabálek.

Dotaci město získá na Odlehčovací službu Honkova. Stavba budovy byla dokončena na jaře letošního roku, provoz odlehčovací služby byl spuštěn v červnu. Od té doby jsou sem na přechodnou dobu přijímáni klienti, kteří vyžadují 24hodinovou péči.

„V případě tohoto projektu jsme již dopředu věděli, že máme žádost dobře připravenou a doufali jsme, že získáme nejvyšší možnou dotaci. To se nám podařilo. Dotace dosáhla maximální možné výše, a to 47,7 milionu korun, což nám pokryje zhruba třetinu všech nákladů,“ uvádí náměstkyně primátora pro oblast dotací Monika Štayrová.

O dotaci město žádalo v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně-technické základny sociálních služeb z Ministerstva práce a sociálních věcí. Výstavba budovy a pořízení vybavení Odlehčovací služby Honkova město vyšly na 136,4 milionu korun včetně DPH.

V centru města probíhá v těchto dnech rekonstrukce křižovatky Fortna a přilehlého dopravního terminálu, a to za přibližně 63,6 milionu korun včetně DPH. „Na tuto investiční akci jsme žádali o dvě dotace, pokaždé do jiné oblasti stejného dotačního programu. Na jaře se nám již podařilo získat rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace na obměnu dopravního terminálu, a to ve výši přibližně 21 milionů korun. Minulý týden jsme schválili další rozhodnutí, a to na rekonstrukci křižovatky Fortna, kde výše dotace může činit až 22 milionů korun. Dotaci plánujeme opět čerpat z IROPu,“ uvádí náměstkyně Štayrová. Městu se díky dotaci podaří pokrýt více než dvě třetiny nákladů na tuto dopravně-investiční akci.

Pajkrova flošna již má svého projektanta

Mezi další akce, na které se městu podařilo nově získat rozhodnutí o poskytnutí dotace, tentokrát ze Státního fondu podpory investic, patří úprava veřejných prostranství v sídlišti Moravské Předměstí. Dotace dosáhla 4,6 milionu korun. Práce na tomto projektu mají být zahájeny již v průběhu letních prázdnin.

„Lokalitu ohraničenou Benešovou třídou a ulicemi Kejzlarova a Mandysova čeká doplnění zeleně, městského mobiliáře i vybudování herních prvků pro děti. Minulý týden jsme na radě města schválili zhotovitele, který provede veškeré práce za 8,6 milionu korun bez DPH. Součástí smlouvy je také péče o území po další tři roky,“ informuje investiční náměstek primátora Jiří Bláha. Pokud vše půjde podle plánu, měla by tato úprava být hotová do konce letošního roku.

K nejvýznamnějším městským investicím, které stále probíhají a jsou podpořeny dotací, patří například vybudování inteligentního dopravního systému (výše dotace 157,8 mil. Kč) nebo výstavba lávky u Aldisu (102,7 mil. Kč). U těchto akcí město již také části dotací v návaznosti na průběh investice čerpá.

Kralovehradeckenovinky.cz informovala Kateřina Rohlíčková, tisková mluvčí Magistrátu města Hradec Králové.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz foto:mmhk)