Svátek má: Maxmilián|Maxim

Regiony

Velikost textu:

Hradečtí strážníci často řeší situace zneužití průkazu ZTP

Hradečtí strážníci často řeší situace zneužití průkazu ZTP

Operační důstojník městské policie přijal na tísňové lince oznámení muže o zneužívání parkovací karty pro invalidy.

Ilustrační foto
28. září 2019 - 08:00

Přes oddělení koncepcí a sociální péče bylo zjištěno, že tento průkaz je neplatný. Pokud bude vozidlo parkovat na místě pro invalidy, hrozí jeho majiteli odtah. Dále může být věc řešena oznámením o přestupku ke správnímu orgánu.

Hradečtí strážníci často řeší situace, kdy se na ně obracejí zdravotně postižení spoluobčané s žádostí o pomoc, protože nemají při svých cestách vozidlem kde zaparkovat. Za letošní rok bylo řešeno 69 takovýchto případů z toho 10 bylo předáno ke správnímu orgánu.  Ostatní provinilci byli řešeni na místě pokutou, která v těchto případech hrozí částkou do výše 5.tisíc korun a ve 4 případech bylo vozidlo odtaženo.

Řidiči mnohdy parkují na takto označených místech jen proto, že je to pro ně pohodlnější. Mají to pak blíže do obchodu, k lékaři nebo proto, že nemají v blízkosti jiné parkovací místo, „a na chvíli to přece nevadí“. Setkáváme se i s řidiči, kteří označení ZTP zneužívají. Sami invalidní nejsou a nepřevážejí ani takovouto osobu, mají označení pouze zapůjčené, popřípadě okopírované. Pokud strážník na místě zjistí, že označení O7 užívá jiná osoba než, které bylo vydáno, je oprávněn toto označení odejmout. Osoba tak porušuje ustanovení silničního zákona a dopouští se přestupku dle §125c/1f11, zák. 361/2000 Sb. Celý případ se předává správnímu orgánu magistrátu města k dořešení, kde hrozí pokuta od 5. do 10.tisíc Kč.

Podle silničního zákona, § 67 odst.4, zákon 361/2000 Sb., je na vyhrazeném parkovišti pro vozidlo označené znakem O7 vozidlům bez tohoto označení zakázáno zastavení a stání. O odstranění vozidla neoprávněně parkujícího na parkovišti vyhrazeném pro vozidla označené znakem 07, rozhoduje policista nebo strážník obecní policie a vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele.


Invalida, který si zapomene označit vozidlo kartičkou 07, se však také dopouští přestupku a hrozí mu též odtažení vozidla. Invalida nesmí postavit své vozidlo, byť s označením O7 na místo, které je vyhrazeno pro jiného invalidu s konkrétní RZ vozidla.

Královéhradeckénovinky.cz informovala Simona Pacltová z oddělení prevence kriminality, Městská policie Hradec Králové.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz,foto:arch.mphradeckralove)