Svátek má: Leona

Regiony

Velikost textu:

Jičín chce pořídit nový strategický plán

Jičín chce pořídit nový strategický plán

Město Jičín chce dát zpracovat nový strategický plán, kam se bude v dalších letech ubírat.

Jičín
13.duben 2017 - 08:00

Rada města schválila záměr pořízení nového strategického plánu pro město Jičín. Město chce totiž získat kvalitní materiál, který bude sestaven dle moderních metod a postupů a bude sloužit na dalších zhruba deset let. Předpokládaná cena takového dokumentu je okolo 500-700 tis. Kč. Pro podání nabídky budou osloveny tři předem vybrané firmy. Dbát se bude především na jejich reference.

Poslední Strategický plán rozvoje města Jičín je z roku 2005 a zpracovatelem byla firma Berman Group s.r.o. Již v červnu 2004 byly zahájeny práce na plánu, starosta tehdy oslovil cca 35 významných představitelů jičínských firem, bank, škol a dalších institucí, které pozval k práci v Komisi strategického rozvoje (KSR). V průběhu léta 2004 byl zpracován Profil města, který představoval jeden z analytických podkladů pro tvorbu strategického plánu. Dále byl v létě 2004 mezi významnými zaměstnavateli proveden průzkum přístupu podniků k místní správě - Průzkum podnikatelského prostředí. 

Profil města a Průzkum podnikatelského prostředí využila jako podklad Komise při definování základních kritických (neboli prioritních) oblastí rozvoje města. V Jičíně byly identifikovány tyto tři oblasti – “Lidské zdroje, život ve městě, podmínky pro obyvatele”, “Jičín pro návštěvníky, rozvoj cestovního ruchu” a “Doprava a technické sítě”.


V září 2004 byla zpracována v rámci subkomisí Analýza SWOT pro jednotlivé kritické oblasti a jedna subkomise se zabývala návrhem Strategické vize města.  V říjnu 2004 byla zahájena tvůrčí, syntetická část procesu tvorby strategického plánu. Byly ustanoveny tři pracovní skupiny. Ve skupinách se do práce na plánu zapojilo přes 50 osob. Členové využili analýzu SWOT spolu s dalšími materiály k sestavení relevantních “Akčních plánů“.

Akční plány jsou zpracovány pro jednotlivé kritické oblasti a obsahují záměry (tj. formulace cílového stavu) a cíle, neboli projekty, kterými má být záměrů dosaženo. Doplňkem akčních plánů jsou projektové listy pro každý stanovený cíl, které odpovídají na konkrétní otázky praktické realizace.

Dne 12.1.2005 Komise projednala a schválila na svém 5. jednání Strategický plán rozvoje města Jičína a doporučila k předložení zastupitelstvu města. Veřejnost byla s plánem seznamována průběžně na webových stránkách a na veřejné prezentaci dne 9.2.2005. Dne 21.2. 2005 byl plán projednán a schválen Zastupitelstvem města Jičína. Od té doby probíhala práce s dokumentem za účasti pracovní skupiny (gestoři jednotlivých oblastí). Jednotlivé projektové listy – cíle, obsažené v kritických oblastech, byli postupně plněny, ale i nově doplňovány.

Na podobném principu by pravděpodobně vznikal i nový strategický plán. Město zatím oslovilo zástupce společnosti Berman Group s.r.o. s poptávkou na zpracování nabídky aktualizace stávajícího plánu, nebo zpracování nového. Aktualizace by stála 0,5 mil. Kč bez DPH, nový plán 650 tis. Kč. Současný strategický plán je na webu města pod složkou Město Jičín

Kralovehradeckenovinky.cz informovala Ing. Magdaléna Doležalová, tisková mluvčí Městského úřadu Jičín.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz foto:arch)