Svátek má: Tamara

Regiony

Velikost textu:

Jičín jde příkladem v odpovědném veřejném zadávání zakázek

Jičín jde příkladem v odpovědném veřejném zadávání zakázek

Jičín je držitelem prestižního ocenění za přínos k rozvoji společensky odpovědného veřejného zadávání v České republice.

Ocenění pro město Jičín
16. října 2019 - 08:00

Jičín jde příkladem v odpovědném veřejném zadávání zakázek. A to napříč městy a institucemi České republiky. Ve dnech 3. a 4. října se v Praze uskutečnila mezinárodní konference na téma Odpovědné veřejné zadávání 2019 – strategický přístup k zadávání veřejných zakázek. Ze všech účastníků byl Jičín společně s Vysokou školou chemicko-technologickou vyznamenán za komplexní a systematickou implementaci odpovědného veřejného zadávání. Ocenění za město převzal starosta JUDr. Jan Malý, který také mezinárodnímu obecenstvu představil, jaké principy město Jičín již přijalo.

Hledáme-li definici odpovědného zadávání, položme si pár otázek. Měly by být zakázky prosty dětské a jiné nelegální práce? Měly by dávat přednost lokálním produktům? Měly by být šetrné k životnímu prostředí? Měly by po dodavatelích požadovat rovné a spravedlivé jednání k subdodavatelům? Měly by samy o sobě vzdělávat mladou generaci? Měl y by jejich dodavatelé zaměstnávat osoby s hendikepem? A nakonec je tu jedna následná otázka: Mělo by město Jičín v těchto otázkách jít příkladem?

„Ocenění za odpovědné zadávání veřejných zakázek si velmi vážíme. Odpovědné, respektive udržitelné nakupování nám dává smysl a věříme, že město Jičín může být inspirací pro ostatní obce a města,“ uvedl starosta JUDr. Jan Malý.

Plaketu při konferenci převzal od Mgr. Ingrid Štegmannové, Ph.D., státní tajemnice Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Společně také podepsali memorandum mezi ministerstvem a městem Jičín o prosazování společensky odpovědného veřejného zadávání.

„Nejde o nic jiného než zvážit, jaké jsou priority zadavatele nebo společnosti obecně a tomu přizpůsobit požadavky na zakázku. Pak se jedná o odpovědné veřejné zadávání, které jednak vychází z našich společných hodnot, jako jsou například důstojně pracovní podmínky pro všechny, férová soutěž nebo péče o životní prostředí,“ sdělila Mgr. Ingrid Štegmannová.   


Prakticky každá veřejná zakázka v Jičíně dnes v sobě obsahuje hledisko odpovědného zadávání. Například další etapa rekonstrukce Valdštejnské lodžie, která právě začíná, obsahuje vzdělávací složku, kdy děti z jičínských škol se budou formou exkurzí seznamovat s historií a výstavbou. Dalším příkladem, který se dotýká každodenní činnosti městského úřadu, jsou kancelářské potřeby. U jejich nákupu Jičín dbá na ekologičnost a ekonomickou udržitelnost. To samé platí například u čistících a hygienických prostředků. Třetím příkladem je veřejná zakázka na praní a žehlení prádla pro Sportovní zařízení města Jičín. Město uspořádalo předběžné tržní konzultace, vymezilo účast v soutěži pouze pro dodavatele, kteří zaměstnávají na chráněných pracovních místech alespoň 50 procent osob se zdravotním postižením, a vymínilo si ekologickou šetrnost při plnění.

Zásady společenské odpovědnosti přijímají také příspěvkové organizace. Sportovní zařízení města Jičína již byla zmíněna, ovšem například i jídelna Základní školy Husova trend následuje. V současné době totiž připravuje pokrmy téměř výhradně z ingrediencí českého původu.


„Předběžné tržní konzultace jsou vyjádřením otevřené a transparentní komunikace zadavatele s potenciálními dodavateli s cílem zjistit reálnou situaci na trhu a připravit tak řádně a odpovědně zadávací podmínky,“ uvedla Lenka Hollerová, DiS, jež je vedoucí oddělení veřejných zakázek MěÚ Jičín, která prvky odpovědného zadávání začleňuje do zadávacích dokumentací a smluv.  Jičín se také podílel na nové publikaci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Zásada odpovědného zadávání v Jičíně vyplývá z deklarace, která vzešla od zaměstnanců úřadu a která byla v červnu 2019 přijata Radou města. Již tehdy z iniciativy úředníků vznikala pracovní skupina Odpovědný úřad, jež dále rozvíjí své aktivity. Společenská odpovědnost tkví v maličkostech. Stačí pozměnit či poupravit každodenní zvyklosti.

Kralovehradeckenovinky.cz informoval Jan Jireš, tiskový mluvčí Městského úřadu Jičín.
V zámečku, pojmenovaném po svém zakladateli Ernestinum, se kromě jiných expozic, nachází  stálá expozice, věnovaná životu a dílu světoznámého fotografa Františka Drtikola (1883-1961), příbramského rodáka.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz,foto:měú)