Svátek má: Kvido

Regiony

Velikost textu:

Jičín podpoří rozvoj cestovního ruchu

Jičín podpoří rozvoj cestovního ruchu

Dotační program na podporu cestovního ruchu v Jičíně bude zahájen na konci března 2023.

Jičín
10. března 2023 - 08:00

Rada města schválila Program pro poskytování dotací na podporu a rozvoj cestovního ruchu v Jičíně pro rok 2023. V rozpočtu je na tento dotační program alokována částka 700 000 Kč. Dotační program, který byl vypisován i v minulých letech, je určen pro podporu aktivit (projekt, produkt, akce) přispívajících k udržení kvality a rozvoje cestovního ruchu v Jičíně. Město Jičín nedávno zavedlo poplatek z ubytování, takže díky výnosu je alokovaná částka výrazně vyšší než v minulosti, a zástupci města věří, že se tento fakt odrazí jak na zájmu žadatelů, tak na celkové kvalitě záměrů.

Program je také plně v souladu novým Akčním prováděcím plánem v cestovních ruchu, který schválilo Zastupitelstvo města. Připomeňme, že dotační programy se také vypisují i v dalších oblastech života, například pro sport nebo pro kulturu.

Program dělí oblasti podpory v zásadě do pěti kategorií, přičemž ta první – Tvorba turistických produktů – má zvláštní podkategorii, a sice tvorbu turistických produktů s důrazem na advent. Právě období adventu bylo v minulých letech z hlediska cestovního ruchu využito nedostatečně, a proto byl program dotací uzpůsoben. Tvorba adventních produktů navíc nabízí žadatelům maximální výši dotace vůči nákladům 85 %. Kategorie Tvorba turistických produktů má jinak maximální výši nákladů nastavenou na 80 % a akcentuje témata Albrecht z Valdštejna, prusko-rakouská válka 1866 a pohádkové město.

Další dotační kategorií je Rozšiřování služeb v rámci cestovního ruchu a zlepšování jejich kvality, kde je stanovena maximální výše dotace 70 % ve vztahu k nákladům. Dále je definována kategorie Propagace města Jičína s maximální výší 60 % a poslední kategorií je Spolupráce s partnerskými města s maximální výší 50 %.

Žadateli mohou být fyzické nebo právnické osoby se sídlem nebo trvalým pobytem na území České republiky, které nemají dluhy či jiné závazky vůči městu. Podmínkou je, že dotovaná aktivita bude vykonána na území města Jičína. Mezi oprávněné žadatele nepatří také příspěvkové organizace města. Veškeré podklady k žádosti o dotaci včetně instrukcí k doložení vyúčtování, což je jeden z povinných požadavků, se nachází na stránkách města www.mujicin.cz.

Jičín pokračuje ve Sdružení Český ráj a Geopark Český ráj

Lhůta pro sběr žádostí je od 27. března do 27. dubna 2023 včetně. Žádosti je nutno doručit na adresu Městský úřad Jičín, odbor kultury a cestovního ruchu, Žižkovo náměstí 18. Rozhodující je datum odesílající pošty nebo v případě osobního předání na podatelně datum přijímacího razítka.

Kralovehradeckenovinky.cz informoval Mgr. Jan Jireš, tiskový mluvčí, MěÚ Jičín.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz,foto:arch)Souhlasíte s vyjádřením olympionika Davida Svobody, že politika do sportu nepatří?

Ano
transparent.gif transparent.gif
70%
Ne
transparent.gif transparent.gif
14%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
16%