Svátek má: Matěj

Regiony

Velikost textu:

Jičín předal jubilejní dvacátou cenu Jivínského Štefana

Jičín předal jubilejní dvacátou  cenu Jivínského Štefana

Jubilejní dvacáté ocenění za kulturní činnost na území jičínského regionu, Jivínský Štefan, bylo slavnostně předáno v Masarykově divadle v Jičíně.

Oceněný JUDr. Jaroslav Veselý
1.březen 2016 - 08:00

Ze 113 nominací za kulturní počin roku 2015 byla oceněna paní Terezie Dubinová, která se zabývá židovskou problematikou. Cenu za dlouhodobé působení v kultuře porota udělila JUDr. Jaroslavu Veselému za náměty a organizaci mnoha významných akcí na Jičínsku. Uvedla pro Kralovehradeckenovinky.cz Ing. Magdaléna Doležalová, tisková mluvčí města Jičín.

Na slavnostním udílení se sešlo na 150 lidí činných v kulturním dění na území celého Jičínska. Letos se jednalo o jubilejní 20. ročník této ojedinělé akce, proto se pořádání zhostil Jičín, město, kde před dvaceti lety v K-klubu předávání Štefana započalo.


Losování se ujal divadelník a bývalý ředitel K-klubu Martin Zajíček, který z tradičního „Štefanského“ klobouku vytáhl štítek se jménem Terezie Dubinová Ph.D. Tato dáma je členkou jičínského občanského sdružení Baševi a prostřednictvím přednášek a seminářů předává veřejnosti obraz o židovské kultuře, náboženství, tradicích a historii židovského národa a státu Izrael a dále pomáhá spolu s kolegy pečovat o židovské památky na Jičínsku a pořádat kulturní akce pro veřejnost.

Následně devítičlenná porota složená z různých osobností regionu zveřejnila vítěze ocenění za dlouhodobé působení v kultuře. Stal se jím JUDr. Jaroslav Veselý, spolutvůrce mnohých významných akcí v Jičíně, jako je pohádkový festival Jičín-město pohádky, Valdštejnské dny a také autor vzpomínkové knihy o válečném letci Vlastimilu Veselém.

„Ocenění mne samozřejmě těší, ale patří i spoustě dobrovolníků a nadšenců, kteří spoluvytvářeli zmíněné akce. Jedno jméno bych ale chtěl zmínit – je jím Jaromír Gottlieb, se kterým jsme spoluzaložili ony významnější a hlavně trvající aktivity,“ řekl oceněný Jaroslav Veselý.

O složitém výběru z nominovaných osobností referuje starosta města JUDr. Jan Malý, jenž byl jedním ze členů poroty: „Práce poroty snadná nebyla, neboť byly nominovány výrazné osobnosti kulturního života. Takže vedle hlavní ceny, kterou získal JUDr. Veselý, byla udělena další tři uznání za dlouhodobé zásluhy – jičínskému divadelnímu spolku Srdíčko, paní Marii Sekerové za organizaci kultury v Sobotce a paní Evě Jónové za celoživotní působení v divadle a v Sokole v Hořicích.“ Program byl protknut jak jinak než kulturou, diváci viděli vystoupení tanečního souboru při KZMJ, folklórního souboru ZUŠ anebo hudební skupiny z K-klubu.

Jivínský Štefan je poctou jičínskému občanovi, spisovateli a sběrateli lidových vyprávění a pohádek, Josefu Štefanu Kubínovi, který žil a tvořil na přelomu 19. století. Slavnostní předání ocenění se koná každoročně vždy v jiném městě či obci na Jičínsku a je udíleno ve dvou kategoriích, a to za kulturní počin z předchozího roku a za dlouhodobé zásluhy na rozvoji či oživování kulturních aktivit. Od roku 2000 se na výběru vítěze z nominací (již tehdy jich bylo více než 100) užívá volba losem. Ocenění za dlouhodobé zásluhy uděluje porota vybraná tzv. Štefanskou komisí, což je dobrovolné sdružení, do něhož může vstoupit každý zájemce o zdejší kulturní dění a které se podílí na organizaci akce. Ocenění získávají dřevěnou sošku vytvořenou Renatou a Martinem Lhotákovými. Smyslem celé akce není jen předání sošek, ale hlavně setkání širokého okruhu lidí, kteří mají stejný zájem – kulturu, a cílem je jim za tuto činnost poděkovat.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz,foto:meujicin)