Svátek má: Horymír

Regiony

Velikost textu:

Jičín připravuje zavedení ubytovacích poplatků pro návštěvníky města

Jičín připravuje zavedení ubytovacích poplatků pro návštěvníky města

Rada města doporučuje zastupitelům vydat obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním poplatku z pobytu. Poplatek by hradili návštěvníci města, kteří využívají ubytovacích služeb v jičínských hotelech a ubytovnách.

Jičín
17. ledna 2020 - 08:00

Plátcem poplatku bude daný poskytovatel ubytovacích služeb. Text vyhlášky navrhuje výši poplatku 20 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku – jinak řečeno „za noc“. Zavedení poplatku je plánováno od 1. dubna 2020. Splatnost je stanovena jako čtvrtletní. Vyhlášku a zřízení poplatku budou schvalovat zastupitelé při veřejném zasedání ve středu 29. ledna.   

Důvodem zavedení poplatku je zajištění toho, aby se i turisté a návštěvníci Jičína částečně podíleli na hrazení provozních nákladů města, stejně jako jeho obyvatelé. Například každý obyvatel s trvalým pobytem v Jičíně hradí poplatek za odvoz odpadu a čištění města, avšak i dočasný návštěvník města produkuje odpad. Podobných příkladů bychom našli více.

Poplatek za ubytování je zcela běžný v řadě měst České republiky i v zahraničí a Jičín byl coby oblíbené turistické centrum dosud spíše výjimkou v tom, že žádný neměl stanoven. Podnět vzešel z Komise pro cestovní ruch a diskuse probíhala zhruba po dva roky. Během této doby byl záměr detailně probírán zejména s poskytovateli ubytovacích služeb. Do roku 2008 měl Jičín podobný poplatek zaveden, poté však byl zrušen.

Biograf Český ráj vloni navštívilo neuvěřitelných 63.463 diváků!

Kdo dosáhne šedesáti po sobě jdoucích dnů ubytování u stejného poskytovatele, bude po uplynutí této doby od poplatku osvobozen. Poplatek se nebude vztahovat na držitele průkazů ZTP/P a jejich doprovod nebo na osoby mladší 18 let a budou stanoveny i další výjimky. Pokud bude vyhláška zastupiteli schválena, její kompletní znění bude k dispozici na webu v sekci Městský úřad – Vyhlášky a nařízení.

Královéhradeckénovinky.cz informoval Mgr. et Mgr. Jan Jireš, tiskový mluvčí, MěÚ Jičín.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz,foto:arch)