Svátek má: Ludvík

Regiony

Velikost textu:

Jičínský rozpočet pro rok 2019 je navržen opět jako vyrovnaný

Jičínský rozpočet pro rok 2019 je navržen opět jako vyrovnaný

Rada města Jičína  předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtu, který je pro rok 2019 navržen jako vyrovnaný. Na příjmové i výdajové části figuruje částka 443 milionů. Zastupitelé budou o rozpočtu rozhodovat při veřejném zasedání dne 19.prosince 2018.

Jičín
4. prosince 2018 - 08:00

Návrh rozpočtu sestavuje Ekonomický odbor MěÚ Jičín s ohledem na požadavky vedení města. V prvním návrhu rozpočtu výdaje značně převyšovaly očekáváné příjmy, to však je v prvotním nástřelu běžné. Následně zaměstnanci ekonomického odboru ve spolupráci s vedením města a dalšími odbory návrh upravili tak, aby hospodaření bylo vyrovnané. Následně, dne 26. listopadu, se konala pracovní schůzka zastupitelů, kteří tak měli možnost rozpočet zhlédnout, prodiskutovat jej a případně vznést podněty. Tyto byly následně zapracovány a Rada města dne 28. listopadu schválila definitivní návrh, který půjde k posouzení na veřejné zasedání Zastupitelstva města Jičína.

Investiční část návrhu rozpočtu je ve výši 113 157 070 Kč. Několik investičních akcí přechází z tohoto roku, další akce již byly zastupitelstvem dříve schváleny, takže jsou již nyní zafixovány smlouvou o dílo a některé z nich – kupříkladu hned první níže jmenovaná – budou podpořeny dotacemi. Mezi těmito záměry figuruje například přestavba „bývalé VZP“ v Polyfunkční komunitní centrum na autobusovém nádraží (25,5 milionu Kč), zateplení DPS v ulici Přátelství (11 milionů Kč), výstavba hasičská zbrojnice pro sbor dobrovolných hasičů (8 milionů Kč), umístění podzemních kontejnerů (3,5 milionu) rekonstrukce Regentského domu na Valdštejnově náměstí čp. 2 (necelé 3 miliony Kč), napojení kanalizace Soudná – Sedličky na přivaděč od Valdic (2,27 milionu Kč), postupná obnova jezuitské koleje (2,4 milionu Kč), výměna povrchu venkovního hřiště v areálu (2 miliony Kč), projektová dokumentace na vybudování infrastruktury v oblasti kasáren (1,5 milionu Kč), vybudování zahrady indiánů z Větrova v mateřské škole (1,3 milionu Kč), rekonstrukce výtahu ve věžáku v ulici Kosmonautů (1,2 milionu Kč) nebo splátka za koupi Masarykova divadla (2,5 milionu Kč) a příprava projektu na jeho rekonstrukci (1,2 milionu).


Mezi zcela nové investiční záměry patří například výměna tobogánu v Aquacentru, jelikož ten stávající dosluhuje. Odhadované náklady jsou 6,9 milionu Kč. Dvě mateřské školy, MŠ U Kina a MŠ Fügnerova, se také dočkají napojení na centrální zdroj tepla. Výčet není kompletní.

Co se týká příjmové stránky, největší položkou jsou daňové příjmy. U nich rozpočet operuje s částkou 305 051 000 Kč. Druhým nejvýznamnějším příjmem jsou dotace, kde rozpočet pracuje s 79 954 000 Kč. Příjmy z vlastní činnosti jsou plánovány na 41 976 600 Kč.

Schválený rozpočet je veřejně přístupný dokument. Kdokoliv se na něj může podívat na webových stránkách města. Případně může navštívit veřejné zasedání zastupitelstva dne 19. prosince v Porotním sále.

Královehradeckénovinky.cz informoval Mgr. Jan Jireš, tiskový mluvčí MěÚ Jičín.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz,foto:arch.)