Svátek má: Jonáš

Regiony

Velikost textu:

Kostel Všech svatých v Heřmánkovicích získal novou tvář

Kostel Všech svatých v Heřmánkovicích získal novou tvář

Vzácný kostel Všech svatých v Heřmánkovicích se po opravě otevře veřejnosti.

Kostel Všech svatých v Heřmánkovicích před opravou
5. srpna 2021 - 08:00

Kostel Všech svatých v Heřmánkovicích získal díky evropským dotacím novou tvář. Z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) putovala na záchranu kostela od slavného stavitele Kryštofa Dientzenhofera, který byl v havarijním stavu, částka 9,2 milionu korun.

„Kostel je opravený především díky aktivitě a entuziasmu místních lidí, kterým není kulturní dědictví Broumovska lhostejné. Za to jim patří velký dík. To, jak se chováme k historickým památkám, je obrazem současnosti. Proto jsem ráda za každou korunu, kterou se podaří do jejich uchování vložit," uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Příjemcem dotace je Římskokatolická farnost - děkanství Broumov. Poprvé by se měl kostel otevřít veřejnosti v rámci projektu Léto otevřených kostelů v úterý 3. srpna 2021 a přístupný by měl být každé úterý a sobotu až do konce prázdnin.

Peníze z evropských fondů směřovaly do provedení základních rekonstrukčních prací na nejvíce poškozených partiích kostela (odvodnění, sanace soklů a říms, sanace střechy). Nejvíce poškozená byla střešní krytina včetně konstrukce krovu a fresek, do kostela zatékalo, v havarijním stavu byla i okna. Stavební práce začaly v roce 2020. V jejich průběhu se kompletně vyměnila konstrukce dřevěného krovu, osadila nová střešní krytina z dřevěných šindelů, zajistil se rokokový malovaný strop, proběhla sanace vlhkosti zdiva a vyměnila se okna.

Kostel Všech svatých v Heřmánkovicích není prvním kostelem na Broumovsku, který se podařilo opravit díky evropským fondům. Patří do skupiny tzv. „Broumovských kostelů" – tj. skupiny barokních kostelů z 18. století od architektů Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových. V rámci IROP byly kostely podpořeny z projektů "Pro život kostelů Broumovska", „Pro život kostelů Broumovska II", „Obnova areálu kostela sv. Prokopa v Bezděkově nad Metují" dotací ve výši 41,5 milionu korun. Jednalo se o opravu celkem čtyř barokních kostelů v Heřmánkovicích, Ruprechticích, Verneřovicích a Bezděkově nad Metují.IROP pomáhá památkám. Z IROP 2014 až 2020 bylo podpořeno celkem 207 památek v částce 8,6 miliardy korun (z toho 61 menších projektů o objemu necelých 200 milionů Kč bylo realizováno v IROP v rámci Komunitně vedeného místního rozvoje). Na památky cílí i další programové období. Z připravovaného IROP 2021 až 2027 budou podpořeny národní kulturní památky a památky z indikativního seznamu UNESCO. Nově bude možné žádat i o dotace pro kulturní památky v územích aglomeracích s ITI (Integrované teritoriální investice) nebo se strategií Komunitně vedeného místní rozvoje (tzn. venkovská území). Na památky je v IROP vyčleněno zhruba 3,8 miliardy korun.

Kralovehradeckenovinky.cz informoval Ing. Vilém Frček, DiS. za Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

(jv,kralovehradeckenovinky.cz foto:mmr)