Svátek má: Alexandr

Regiony

Velikost textu:

Kraj rozdělil na motivačním příspěvku pro budoucí lékaře miliony

Kraj rozdělil na motivačním příspěvku pro budoucí lékaře miliony

Správní rada Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje v červnu vyhodnotila stipendijní program, jehož předmětem je poskytnutí jednorázového stipendia vybraným studentům posledního ročníku lékařských fakult ve výši 150 tis. Kč, resp. 100 tis. Kč.

prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.
28. června 2020 - 08:00

„Podmínkou získání stipendia je závazek studentů vybrat si jeden z požadovaných specializačních oborů a setrvat u poskytovatele zdravotních služeb na území Královéhradeckého kraje po definovanou dobu,“ vysvětluje člen správní rady nadačního fondu, lékařský náměstek FN HK a senátor prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

Finanční prostředky na stipendia nadační fond získal z čtyřmilionové dotace Královéhradeckého kraje. Stipendijní program finančně podpoří studenty 6. ročníků lékařských fakult, kteří se do něj přihlásili a zároveň splňují podmínky definované ve směrnici nadačního fondu.  Do programu se přihlásilo celkem 25 žadatelů. Tři z nich již měli dokončené studium, tedy nesplňovali podmínky. Zbylých dvaadvacet žádostí bylo vyhodnoceno kladně.Stipendium má dvě úrovně rozdělené podle toho, o jaký specializovaný obor mají medici zájem. Skupina A dostane stipendium ve výši 150 tisíc korun. Týká se oborů: vnitřní lékařství, pediatrie, anesteziologie a intenzivní medicína, gynekologie a porodnictví, radiologie a zobrazovací metody. Skupina B dostává 100 tisíc korun a zahrnuje obory: psychiatrie, neurologie, radiační onkologie, klinická onkologie, chirurgie, pneumologie a ftizeologie, geriatrie, kardiologie, klinická biochemie. „Výběr oborů byl stanoven podle potřeb a po dohodě s poskytovateli zdravotní péče v kraji. Výběr specializací vycházel ze současného personálního stavu v nemocnicích kraje a ve FN Hradec Králové s přihlédnutím k personální prognóze,“ zdůvodňuje výběr oborů prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

Stopadesátitisícové stipendium dostane celkem patnáct žadatelů, stotisícové stipendium pak sedm žadatelů. Celkem tak budou rozděleny necelé tři miliony korun a celou krajskou dotaci se nepodaří vyčerpat. „Správní rada se proto jednomyslně shodla, že na podzim vyhlásíme další kolo stipendijního programu. Seznam oborů bude navíc rozšířen o obory požadované Oblastní nemocnicí Jičín,“ doplňuje prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.
„České zdravotnictví se s hrozícím nedostatkem specializovaných lékařů potýká již delší dobu a Královéhradeckého kraje se to týká pochopitelně také. Nabídnout končícím medikům stipendium výměnou za to, že zůstanou pracovat u nás, je jednoduchý, ale poměrně účinný nástroj, který krajskému zdravotnictví jednoznačně pomůže. Doufám, že Zdravotnický nadační fond Královéhradeckého kraje bude mít finanční prostředky na to, aby v mohl v této činnosti pokračovat také v budoucnu,“ uzavírá prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

Královéhradeckénovinky.cz informoval Prof. MUDr. Jaroslav Malý CSc..

(jv,kralovehradeckenovinky.cz,foto:hugotrkal)