Svátek má: Běla

Regiony

Velikost textu:

Královéhradecký magistrát eviduje za loňský rok méně petic

Královéhradecký magistrát eviduje za loňský rok méně petic

Pouze pět petic, což je o deset méně než v předchozím roce, obdržel od občanů v loňském roce královéhradecký magistrát.

Magistrát města Hradec Králové
10.únor 2017 - 10:00

Občané poukazovali peticí například na zachování takzvané dřevěnky, tedy dřevěného objektu v areálu kulturního domu Střelnice, na cyklosemafory ve městě a vyjádřili se prostřednictvím petice nesouhlasně rovněž k rozšiřování výstavby do zelených ploch v Roudničce, což úzce souvisí s přípravou územního plánu. Do stížností, kterých úřad obdržel 121, se například ve srovnání s předchozím rokem nově zařadily i ty, které byly podané prostřednictvím zákona o poskytování informací.

V loňském roce řešil magistrát pět petic, což je o deset méně než v roce předchozím a za sledované období posledních osmi let je to počet nejnižší. V roce 2015 úřad obdržel dokonce 20 petic a v roce 2008 jich podatelna zaevidovala 23. Pokud je petice adresována zastupitelům, je jim i následně zpracovaná odpověď postoupena k projednání a schválení. V uplynulém roce se zastupitelé například zabývali odpověďmi na petice týkající se zachování hájovny v městských lesích, peticí k cyklosemaforům a na lednovém zasedání řešili odpověď i na poslední vloni obdrženou petici týkající se záchrany takzvané dřevěnky.


V roce 2016 řešil magistrát celkem 121 stížností, z nichž bylo 68 nedůvodných. V případě, že občan není s vyřízení své stížnosti spokojen, má možnost požádat odvolací orgán, tedy krajský úřad, o prošetření správnosti způsobu vyřízení. V loňském roce dal magistrátu v takto prošetřovaných případech zapravdu pokaždé. Do počtu stížností se vloni promítly i ty, které byly podány prostřednictvím zákona o poskytování informací.

Nad rámec stížností, které se v různých obměnách opakují každoročně a týkají se například technických závad a podobně, si lidé například stěžovali i na úpravu dopravního značení, na hluk z letiště, hudební produkce a tak dále. Lidé si však magistrátu stěžovali na provoz či fungování soukromých firem na zaměstnance městem nezřizovaných subjektů a podobně. Zejména takové stížnosti jsou vyhodnoceny jako nedůvodné, protože řešení těchto stížnosti nespadá do kompetence magistrátu. Ten v takových případech předává stížnost kompetentním subjektům k vyřešení.

Od srpna roku 2011 zřídil úřad na městském webu www.hradeckralove.org také možnost upozorňovat prostřednictvím sekce „Podněty občanů“ na rozbité chodníky, silnice, lavičky, nesvítící osvětlení, nepořádek kolem kontejnerů. Poukazovat mohou také na černé skládky, neodstraněné vraky, suché stromy, nepřehledné křoviny a další. Takto zaslaný podnět může napomoci ke zlepšení kvality života ve městě, ale nenahrazuje standardní podání nebo stížnost, a to včetně způsobu jejich vyřízení dle správního řádu, což zahrnuje odeslání odpovědi o vyřízení. Za loňský rok bylo přijato 258 podnětů.

Například v polovině loňského roku obdržel magistrát podnět, který se týkal hodin na Bílé věži. Autor podnětu upozorňoval na to, že mají obrácené hodinové ručičky, konkrétně, že hodinová ukazuje minuty a minutová hodiny. V tomto případě je prohození velikostí hodinových ručiček historickým záměrem.

Kralovehradeckenovinky.cz informovala Magdaléna Vlčková, tisková mluvčí Magistrátu města Hradec Králové.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz foto:arch.mmhk)