Svátek má: Iveta|Slavoj

Regiony

Velikost textu:

Kriminalita v kraji vloni klesla, objasněnost naopak stoupla

Kriminalita v kraji vloni klesla, objasněnost naopak stoupla

O téměř dvě procenta oproti roku 2017 stoupla objasněnost trestných činů spáchaných v Královéhradeckém kraji v roce 2018. Nejvyšší úbytek trestné činnosti zaznamenalo Rychnovsko.

Ilustrační foto
1. února 2019 - 08:00

„Jsem velmi rád, že kriminalita v Královéhradeckém kraji v roce 2018 klesla a objasněnost trestné činnosti stoupla,“ shrnul zásadní fakta v oblasti kriminality za loňský rok plk. JUDr. David Fulka, MBA, ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

O téměř dvě procenta oproti roku 2017 stoupla objasněnost trestných činů spáchaných v Královéhradeckém kraji v roce 2018. Z evidovaných 6723 skutků v kraji se jich policistům podařilo vloni objasnit necelých 67 %. Nejméně trestných činů bylo v loňském roce spácháno na Rychnovsku, konkrétně 708 a na Jičínsku 959. V případě Rychnovska se jedná navíc o nejvyšší meziroční pokles trestné činnosti v rámci kraje, a to o více než 17 %. V celém Královéhradeckém kraji nedošlo v roce 2018 k dokonané vraždě (evidence vykazují pouze jeden pokus a tři případy přípravy vraždy).

„Přestože má počet páchaných trestných činů opakovaně meziročně klesající tendenci, budeme i nadále pokračovat ve velice intenzivní práci spočívající v odhalování všech typů trestné činnosti. Zaměříme se i v následujícím období na odhalování a objasňování trestných činů v oblasti kybernetické kriminality, a to v reakci na nové hrozby virtuálního prostředí a rizik sociálních sítí,“ zdůraznil plk. Mgr. Jiří Karásek, MBA, náměstek ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování. Zároveň dodal, že se i v tomto roce se policisté zaměří v maximální možné míře i na odhalování a předcházení trestné činnosti majetkového charakteru páchané na bezbranné skupině osob, kterými jsou senioři.

Co se týká přestupků páchaných v loňském roce na území kraje, vykazují evidence v celkovém součtu nárůst o 18,95 %. „V oblasti protiprávního jednání je hlavní příčinou nárůstu přestupkového jednání aktivní vyhledávání těchto přestupkových případů policisty a následně i jejich řešení, což je plně v souladu s naplňováním hlavních priorit policie. Policisté rovněž v daleko větší míře využili možnosti řešit zjištěné případy ihned na místě prostřednictvím příkazního řízení bez nutnosti následné související a časově náročnější administrativy, čímž došlo k posílení výkonu služby v terénu,“ vysvětluje plk. Mgr. Dimitros Mucudis, vedoucí odboru cizinecké policie pověřen řízením úseku vnější služby a dodává, že ke skokovému nárůstu přestupků významně v průběhu roku přispívají bezpečnostní opatření zaměřená na kulturní a sportovní akce v kraji.

Z oblasti dopravy v Královéhradeckém kraji za rok 2018 jsou podrobné statistiky k dispozici přehledně na webu Policie České republiky Královéhradeckého kraje.

V oblasti personální v roce 2018 rozšířilo početně řady policistů sloužících v kraji celkem 101 nováčků. Nejvíce, tedy 32 % ze všech sloužících policistů v kraji, slouží do deseti let. Z počtu 1843 policistů sloužících v kraji je 14 % žen.


„Bezpečnostní situace na území Královéhradeckého kraje je dlouhodobě stabilizovaná. Ani v loňském roce nedošlo k vážnějšímu narušení veřejného pořádku. Královéhradecký kraj zaujímá v rámci České republiky čtvrtou příčku v oblasti kriminality a řadí se tím pádem mezi nejbezpečnější kraje. Je na místě poděkovat všem policistům i občanským zaměstnancům, kteří se na zvyšování objasněnosti a předcházení páchání kriminality jakkoliv podíleli,“ dodal plk. JUDr. David Fulka, MBA.

Kralovehradeckenovinky.cz informovala por. Ing. Magdaléna Vlčková, MBA z Policie České republiky Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz foto:arch)